f CONTABILITATE ARGES: Adeverinţa necesara salariaţilor la acordarea concediul medical are o nouă formă incepand cu 2016

Adeverinţa necesara salariaţilor la acordarea concediul medical are o nouă formă incepand cu 2016

Potrivit legislaţiei în vigoare, concediul medical este perioada în care, pe baza unui certificat medical, salariatul întrerupe activitatea normală de muncă, din cauza stării de sănătate. Astfel, persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concedii medicale şi la plata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate, dacă:
  • desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente;
  • desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
  • beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii;
  • sunt asociaţi, comanditari sau acţionari.
Acordarea concediilor medicale şi plata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate sunt reglementate în prezent prin intermediul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, în vigoare de la 1 iunie 2006. Normele privind procedura de acordare a concediilor medicale au fost modificate recent, prin intermediul Ordinului CNAS nr. 8/2016, publicat înMonitorul Oficial, Partea I, nr. 46 din 20 ianuarie, act normativ care aprobă noi proceduri de acordare a concediilor medicale . 
Totodată, documentul citat aprobă modelul adeverinţei pe care angajatorul este obligat să o elibereze salariatului, adeverinţă din care trebuie să rezulte numărul de zile de concediu medical avute de asigurat în ultimul an, în vederea acordării certificatelor de concediu medical. 
"Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical, conform modelului prevăzut in anexa nr. 19", scrie în Ordinul CNAS nr. 8/2016, în vigoare din 20 ianuarie.