f CONTABILITATE ARGES
Contabilitatea poate fi realizata in mai multe feluri, dar numai unul este cel corect.

Diferenta consta in evitarea oricarui pericol fiscal pentru societatea dumneavoastra, in cazul controalelor institutiilor abilitate cu efectuarea acestora. Puteti evita amenzile neplacute datorate unei contabilitati defectuoase.

Datorita importantei majore pe care o prezinta corecta preluare a unei contabilitati, asigurarea continuitatii si comparabilitatii datelor din trecut, serviciile noastre sunt axate cu preponderenta pe situatii specifice si amanunte care caracterizeaza activitatea societatii dumneavoastra din punct de vedere contabil. 

Servicii de contabilitate:
·   Instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societăţii;
·   Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii;
·   Evidenţă analitică şi sintetică clienţi, furnizori, etc;
·   Evidenţă mijloace fixe, calculul amortizării, evidenţă obiecte de inventar, etc;
·   Contabilitatea intrărilor de mărfuri, materii prime etc;
·   Contabilitatea stocurilor de mărfuri;
·   Întocmirea şi înregistrarea notelor de intrare/recepţie, a bonurilor de consum şi notelor de predare;
·   Contabilitatea ieşirilor de produse finite, mărfuri sau servicii;
·   Elaborarea balanţei de verificare lunară;
·   Stabilirea obligaţiilor de plată lunare şi trimestriale precum şi întocmirea documentelor pentru plata acestora;
·   Întocmirea Registrului jurnal, Registrului inventar, Jurnalelor de TVA şi Carte mare;
·   Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele;
·   Întocmirea şi certificarea Bilanţului contabil.

Servicii de salarizare - personal
·   Intocmirea contractelor de munca
·   Intocmirea dosarelor de personal
·   Intocmirea si transmiterea Registrului electronic de evidenta a salariatilor
·   Relatia cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)
·   Intocmirea statelor de plata, calcularea salariilor
·   Intocmirea adeverintelor pentru salariati
·   Intocmirea si depunerea fiselor fiscale
·   Depunerea declaratiilor lunare si depunerea acestora la Administratia financiara
·   Completarea ordinelor de plata privind datoriile salariale si informarea lunara a clientului privind datoriile acestuia
·   Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile si indemnizatiile sociale de sanatate.
·    Depunerea declaratiilor lunare si depunerea acestora - Intocmirea declaratiilor lunare si depunerea acestora.

Servicii de fiscalitate
·   Consultanta privind legislatia financiar - contabila si fiscala aplicabila fiecarei societati in parte.
·   Asistenta pe perioada controalelor si investigatiilor fiscale.
·   Informari periodice, in functie de frecventa modificarilor legislative.
·   Identificarea oportunitatilor fiscale si exploatarea acestora.
·   Consultanta la calculul taxelor directe, indirecte (TVA - sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, procedura de rambursare etc.- Impozit pe profit- solutii, accize, taxe locale etc).
·   Asistenta in timpul inspectiilor fiscale derulate de catre organele specializate ale Statului.
·   Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente si nerezidente.
·  Optimizarea impozitelor si taxelor de plata.

Servicii conexe - analiza si consultanta financiara si manageriala:
·   Retratarea informatiilor financiare din balanta contabila intocmita in conformitate cu legislatia din Romania in formatul de raportare catre grup al societatii respective conform cu IFRS (standardele internationale de contabilitate).
·   Rapoarte de analiza financiara a firmei (cash flow, profitabilitate, analiza investitiilor).
·   Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli.
·   Analiza cheltuielilor si confruntarea acestora cu veniturile obtinute prin angajarea acelor cheltuieli.
·   Analiza perioadei de recuperare a investitiilor, calcularea ratelor de profit, in functie de incasarile si cheltuielile estimative.
·   Calcularea valorii prezente a unor investitii viitoare, sau a unor fluxuri viitoare de trezorerie.
·   Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.
·   Intocmire raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi.
·   Refacerea evidentei contabile.
·   Analiza financiara a contului de rezultate.
·   Analiza cash-flow-urilor companiei.
·   Consultanta financiara si analiza sistemelor de credit, leasing.

Intocmire documentatie in vederea rambursarii TVA-ului; 

Intocmirea documentelor de plati catre bugetul statului;

Refacerea evidentelor si situatiilor contabile; 

Intocmire documente diverse; 

Alte servicii specifice
  • SUMAL AGENT 
  • Servicii complete de evidenta si consultanta
0742.411.933 | E-mail: conta.arges@gmail.com