f CONTABILITATE ARGES: Ce contin situatiile financiare ale firmelor mici pentru 2016

Ce contin situatiile financiare ale firmelor mici pentru 2016


Ordinul 123/2016 publicat in 04.02.2016 prevede ca :
 
Entităţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărimeprevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10
întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:
1. bilanţ prescurtat (cod 10);
2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);
3.formularul “Date informative” (cod 30) şi
4.formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40)
Asadar, nu se depun si Notele explicative.
 Pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015, încadrarea în criteriile