f CONTABILITATE ARGES: COD CAEN 2008 - varianta simplificata

COD CAEN 2008 - varianta simplificata

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase;
0112 -  Cultivarea orezului;
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor;
0114 -  Cultivarea trestiei de zahăr;
0115 -  Cultivarea tutunului;
0116 -  Cultivarea plantelor pentru fibre;
0119 -  Cultivarea altor plante nepermanente;
0121 -  Cultivarea strugurilor;
0122 -  Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale;
0123 -  Cultivarea fructelor citrice;
0124 -  Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase;
0125 -  Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi;
0126 -  Cultivarea fructelor oleaginoase;
0127 -  Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor;
0128 -  Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic;
0129 -  Cultivarea altor plante permanente;
0130 -  Cultivarea plantelor pentru înmulţire;
0141 -  Creşterea bovinelor de lapte;
0142 -  Creşterea altor bovine;
0143 -  Creşterea cailor şi a altor cabaline;
0144 -  Creşterea cămilelor şi a camelidelor;
0145 -  Creşterea ovinelor şi caprinelor;
0146 -  Creşterea porcinelor;
0147 -  Creşterea păsărilor;
0149 -  Creşterea altor animale;
0150 -  Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor);
0161 -  Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală;
0162 -  Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor;
0163 -  Activităţi după recoltare;
0164 -  Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării;
0170 -  Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii;
0210 -  Silvicultură şi alte activităţi forestiere;
0220 -  Exploatare forestieră;
0230 -  Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (excl. material lemnos);
0240 -  Activităţi de servicii anexe silviculturii;
0311 -  Pescuitul maritim;
0312 -  Pescuitul în ape dulci;
0321 -  Acvacultura  maritimă;
0322 -  Acvacultura în ape dulci;
0510 -  Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg);
0520 -  Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg);
0610 -  Extracţia petrolului brut;
0620 -  Extracţia gazelor naturale;
0710 -  Extracţia minereurilor feroase;
0721 -  Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu;
0729 -  Extracţia altor minereuri metalifere neferoase;
0811 -  Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 -  Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului;
0891 -  Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale;
0892 -  Extracţia şi aglomerarea turbei;
0893 -  Extracţia sării;
0899 -  Alte activităţi extractive n.c.a.;
0910 -  Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale;
0990 -  Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor;
1011 -  Producţia şi conservarea cărnii;
1012 -  Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre;
1013 -  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
1020 -  Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor;
1031 -  Prelucrarea şi conservarea cartofilor;
1032 -  Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
1039 -  Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor;
1041 -  Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor;
1042 -  Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare;
1051 -  Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
1052 -  Fabricarea îngheţatei;
1061 -  Fabricarea produselor de morărit;
1062 -  Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon;
1071 -  Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
1072 -  Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate;
de patiserie
1073 -  Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare;
1081 -  Fabricarea zahărului;
1082 -  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase;
1083 -  Prelucrarea ceaiului şi cafelei;
1084 -  Fabricarea condimentelor şi ingredientelor;
1085 -  Fabricarea de mâncăruri preparate;
1086 -  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice;
1089 -  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;
1091 -  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
1092 -  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie;
1101 -  Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice;
1102 -  Fabricarea vinurilor din struguri;
1103 -  Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe;
1104 -  Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
1105 -  Fabricarea berii;
1106 -  Fabricarea malţului;
1107 -  Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
1200 -  Fabricarea produselor din tutun;
1310 -  Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile;
1320 -  Producţia de ţesături;
1330 -  Finisarea materialelor textile;
1391 -  Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare;
1392 -  Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei;
de corp)
1393 -  Fabricarea de covoare şi mochete;
1394 -  Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase;
1395 -  Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte;
1396 -  Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile;
1399 -  Fabricarea altor articole textile n.c.a.;
1411 -  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;
1412 -  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru;
1413 -  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
1414 -  Fabricarea de articole de lenjerie de corp;
1419 -  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.;
1420 -  Fabricarea articolelor din blană;
1431 -  Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie;
1439 -  Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte;
1511 -  Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor;
1512 -  Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament;
1520 -  Fabricarea încălţămintei;
1610 -  Tăierea şi rindeluirea lemnului;
1621 -  Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn;
1622 -  Fabricarea parchetului asamblat în panouri;
1623 -  Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;
1624 -  Fabricarea ambalajelor din lemn;
1629 -  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite;
1711 -  Fabricarea celulozei;
1712 -  Fabricarea hârtiei şi cartonului;
1721 -  Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton;
1722 -  Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton;
1723 -  Fabricarea articolelor de papetărie;
1724 -  Fabricarea tapetului;
1729 -  Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.;
1811 -  Tipărirea ziarelor;
1812 -  Alte activităţi de tipărire n.c.a.;
1813 -  Servicii pregătitoare pentru pretipărire;
1814 -  Legătorie şi servicii conexe;
1820 -  Reproducerea înregistrărilor;
1910 -  Fabricarea produselor de cocserie;
1920 -  Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului;
2011 -  Fabricarea gazelor industriale;
2012 -  Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor;
2013 -  Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază;
2014 -  Fabricarea altor produse chimice organice, de bază;
2015 -  Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase;
2016 -  Fabricarea materialelor plastice în forme primare;
2017 -  Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare;
2020 -  Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice;
2030 -  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor;
2041 -  Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere;
2042 -  Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă);
2051 -  Fabricarea explozivilor;
2052 -  Fabricarea cleiurilor;
2053 -  Fabricarea uleiurilor esenţiale;
2059 -  Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
2060 -  Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale;
2110 -  Fabricarea produselor farmaceutice de bază;
2120 -  Fabricarea preparatelor farmaceutice;
2211 -  Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor;
2219 -  Fabricarea altor produse din cauciuc;
2221 -  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic;
2222 -  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
2223 -  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
2229 -  Fabricarea altor produse din material plastic;
2311 -  Fabricarea sticlei plate;
2312 -  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2313 -  Fabricarea articolelor din sticlă;
2314 -  Fabricarea fibrelor din sticlă;
2319 -  Fabricarea de sticlărie tehnică;
2320 -  Fabricarea de produse refractare;
2331 -  Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
2332 -  Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă;
2341 -  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental;
2342 -  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;
2343 -  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică;
2344 -  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică;
2349 -  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.;
2351 -  Fabricarea cimentului;
2352 -  Fabricarea varului şi ipsosului;
2361 -  Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 -  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 -  Fabricarea betonului;
2364 -  Fabricarea mortarului;
2365 -  Fabricarea produselor din azbociment;
2369 -  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370 -  Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2391 -  Fabricarea de produse abrazive;
2399 -  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;
2410 -  Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje;
2420 -  Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel;
2431 -  Tragere la rece a barelor;
2432 -  Laminare la rece a benzilor înguste;
2433 -  Producţia de profile obţinute la rece;
2434 -  Trefilarea firelor la rece;
2441 -  Producţia metalelor preţioase;
2442 -  Metalurgia aluminiului;
2443 -  Producţia plumbului, zincului şi cositorului;
2444 -  Metalurgia cuprului;
2445 -  Producţia altor metale neferoase;
2446 -  Prelucrarea combustibililor nucleari;
2451 -  Turnarea fontei;
2452 -  Turnarea oţelului;
2453 -  Turnarea metalelor neferoase uşoare;
2454 -  Turnarea altor metale neferoase;
2511 -  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
2512 -  Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2521 -  Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală;
2529 -  Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice;
2530 -  Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală);
2540 -  Fabricarea armamentului şi muniţiei;
2550 -  Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
2561 -  Tratarea şi acoperirea metalelor;
2562 -  Operaţiuni de mecanică generală;
2571 -  Fabricarea produselor de tăiat;
2572 -  Fabricarea articolelor de feronerie;
2573 -  Fabricarea uneltelor;
2591 -  Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel;
2592 -  Fabricarea ambalajelor uşoare din metal;
2593 -  Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri;
2594 -  Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe;
2599 -  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
2611 -  Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
2612 -  Fabricarea altor componente electronice;
2620 -  Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
2630 -  Fabricarea echipamentelor de comunicaţii;
2640 -  Fabricarea produselor electronice de larg consum;
2651 -  Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie;
2652 -  Productia de ceasuri;
2660 -  Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie;
2670 -  Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice;
2680 -  Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor;
2711 -  Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii;
2712 -  Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii;
2720 -  Fabricarea de acumulatori şi baterii;
2731 -  Fabricarea de cabluri cu fibră optică;
2732 -  Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice;
2733 -  Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice;
2740 -  Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
2751 -  Fabricarea de aparate electrocasnice;
2752 -  Fabricarea de echipamente casnice neelectrice;
2790 -  Fabricarea altor echipamente electrice;
2811 -  Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete);
2812 -  Fabricarea de motoare hidraulice;
2813 -  Fabricarea de pompe şi compresoare;
2814 -  Fabricarea de articole de robinetărie;
2815 -  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie;
2821 -  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor;
2822 -  Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat;
2823 -  Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice);
2824 -  Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric;
2825 -  Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic;
2829 -  Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.;
2830 -  Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;
2841 -  Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
2849 -  Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.;
2891 -  Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
2892 -  Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii;
2893 -  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului;
2894 -  Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei;
2895 -  Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului;
2896 -  Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului;
2899 -  Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.;
2910 -  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier;
2920 -  Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci;
2931 -  Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
2932 -  Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
3011 -  Construcţia de nave şi structuri plutitoare;
3012 -  Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement;
3020 -  Fabricarea materialului rulant;
3030 -  Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale;
3040 -  Fabricarea vehiculelor militare de luptă;
3091 -  Fabricarea de motociclete;
3092 -  Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi;
3099 -  Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;
3101 -  Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine;
3102 -  Fabricarea de mobilă pentru bucătării;
3103 -  Fabricarea de saltele şi somiere;
3109 -  Fabricarea de mobilă n.c.a.;
3211 -  Baterea monedelor;
3212 -  Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase;
3213 -  Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare;
3220 -  Fabricarea instrumentelor muzicale;
3230 -  Fabricarea articolelor pentru sport;
3240 -  Fabricarea jocurilor şi jucăriilor;
3250 -  Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator;
3291 -  Fabricarea măturilor şi periilor;
3299 -  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
3311 -  Repararea articolelor fabricate din metal;
3312 -  Repararea maşinilor;
3313 -  Repararea echipamentelor electronice şi optice;
3314 -  Repararea echipamentelor electrice;
3315 -  Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor;
3316 -  Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale;
3317 -  Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.;
3319 -  Repararea altor echipamente;
3320 -  Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
3511 -  Producţia de energie electrică;
3512 -  Transportul energiei electrice;
3513 -  Distribuţia energiei electrice;
3514 -  Comercializarea energiei electrice;
3521 -  Producţia gazelor;
3522 -  Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte;
3523 -  Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte;
3530 -  Furnizarea de abur şi aer condiţionat;
3600 -  Captarea, tratarea şi distribuţia apei;
3700 -  Colectarea şi epurarea apelor uzate;
3811 -  Colectarea deşeurilor nepericuloase;
3812 -  Colectarea deşeurilor periculoase;
3821 -  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
3822 -  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase;
3831 -  Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
3832 -  Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
3900 -  Activităţi şi servicii de decontaminare;
4110 -  Dezvoltare (promovare) imobiliară;
4120 -  Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
4211 -  Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;
4212 -  Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane;
4213 -  Costrucţia de poduri şi tuneluri;
4221-   Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222 -  Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii;
4291 -  Construcţii hidrotehnice;
4299 -  Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a;
4311 -  Lucrări de demolare a construcţiilor;
4312 -  Lucrări de pregătire a terenului;
4313 -  Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii;
4321 -  Lucrări de instalaţii electrice;
4322 -  Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
4329 -  Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii;
4331 -  Lucrări de ipsoserie;
4332 -  Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;
4333 -  Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;
4334 -  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri;
4339 -  Alte lucrări de finisare;
4391 -  Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii;
4399 -  Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.;
4511 -  Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);
4519 -  Comerţ cu alte autovehicule;
4520 -  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
4531 -  Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4532 -  Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4540 -  Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor;
4611 -  Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate;
4612 -  Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie;
4613 -  Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;
4614 -  Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane;
4615 -  Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie;
4616 -  Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană , încălţăminte şi articole din piele;
4617 -  Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun;
4618 -  Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.,
4619 -  Intermedieri în comerţul cu produse diverse;
4621 -  Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat;
4622 -  Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor;
4623 -  Comerţ cu ridicata al animalelor vii;
4624 -  Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate;
4631 -  Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor;
4632 -  Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne;
4633 -  Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;
4634 -  Comerţ cu ridicata al băuturilor;
4635 -  Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
4636 -  Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;
4637 -  Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente;
4638 -  Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte;
4639 -  Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;
4641 -  Comerţ cu ridicata al produselor textile;
4642 -  Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei;
4643 -  Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor;
4644 -  Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere;
4645 -  Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie;
4646 -  Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice;
4647 -  Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat;
4648 -  Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor;
4649 -  Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
4651 -  Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului;
4652 -  Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
4661 -  Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor;
4662 -  Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte;
4663 -  Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii;
4664 -  Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat;
4665 -  Comerţ cu ridicata al mobilei de birou;
4666 -  Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou;
4669 -  Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente;
4671 -  Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor derivate;
4672 -  Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice;
4673 -  Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare;
4674 -  Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire;
4675 -  Comerţ cu ridicata al produselor chimice;
4676 -  Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare;
4677 -  Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
4690 -  Comerţ cu ridicata nespecializat;
4711 -  Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
4719 -  Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
4721 -  Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate;
4722 -  Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate;
4723 -  Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate;
4724 -  Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate;
4725 -  Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
4726 -  Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
4729 -  Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate;
4730 -  Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate;
4741 -  Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate;
4742 -  Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate;
4743 -  Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video în magazine specializate;
4751 -  Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate;
4752 -  Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
4753 -  Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
4754 -  Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
4759 -  Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
4761 -  Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate;
4762 -  Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate;
4763 -  Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/ video , în magazine specializate;
4764 -  Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
4765 -  Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate;
4771 -  Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate;
4772 -  Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate;
4773 -  Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
4774 -  Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate;
4775 -  Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate;
4776 -  Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate;
4777 -  Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate;
4778 -  Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
4779 -  Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;
4781 -  Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe;
4782 -  Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe;
4789 -  Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse;
4791 -  Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
4799 -  Comerţ cu amănuntul altfel efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
4910 -  Transporturi interurbane de călători pe calea ferată;
4920 -  Transporturi de marfă pe calea ferată;
4931 -  Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători;
4932 -  Transporturi cu taxiuri;
4939 -  Alte transporturi terestre de călători n.c.a;
4941 -  Transporturi rutiere de mărfuri;
4942 -  Servicii de mutare;
4950 -  Transporturi prin conducte;
5010 -  Transporturi maritime şi costiere de pasageri;
5020 -  Transporturi maritime şi costiere de marfă;
5030 -  Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare;
5040 -  Transportul de marfă pe căi navigabile interioare;
5110 -  Transporturi aeriene de pasageri;
5121 -  Transporturi aeriene de marfă;
5122 -  Transporturi spaţiale;
5210 -  Depozitări;
5221 -  Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5222 -  Activităţi de servicii anexe transportului pe apă;
5223 -  Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene;
5224 -  Manipulări;
5229 -  Alte activităţi anexe transporturilor;
5310 -  Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal;
5320 -  Alte activităţi poştale şi de curier;
5510 -  Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;
5520 -  Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;
5530 -  Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;
5590 -  Alte servicii de cazare;
5610 -  Restaurante;
5621 -  Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente;
5629 -  Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.;
5630 -  Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor;
5811 -  Activităţi de editare a cărţilor;
5812 -  Activităţi de editare de ghiduri, compendii liste de adrese şi similare;
5813 -  Activităţi de editare a ziarelor;
5814 -  Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor;
5819 -  Alte activităţi de editare;
5821 -  Activităţi de editare a jocurilor de calculator;
5829 -  Activităţi de editare a altor produse software;
5911 -  Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
5912 -  Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
5913 -  Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune;
5914 -  Proiecţia de filme cinematografice;
5920 -  Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală;
6010 -  Activităţi de difuzare a programelor de radio;
6020 -  Activităţi de difuzare a programelor de televiziune;
6110 -  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu;
6120 -  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit);
6130 -  Activităţi de telecomunicaţii prin satelit;
6190 -  Alte activităţi de telecomunicaţii;
6201 -  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client);
6202 -  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
6203 -  Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209 -  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
6311 -  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
6312 -  Activităţi ale portalurilor web;
6391 -  Activităţi ale agenţiilor de ştiri;
6399 -  Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;
6411 -  Activităţi ale băncii centrale (naţionale);
6419 -  Alte activităţi de intermedieri monetare;
6420 -  Activităţi ale holdingurilor;
6430 -  Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
6491 -  Leasing financiar;
6492 -  Alte activităţi de creditare;
6499 -  Alte intermedieri financiare n.c.a.;
6511 -  Activităţi de asigurări de viaţă;
6512 -  Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă);
6520 -  Activităţi de reasigurare;
6530 -  Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
6611 -  Administrarea pieţelor financiare;
6612 -  Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare;
6619 -  Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şifonduri de pensii;
6621 -  Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor;
6622 -  Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări;
6629 -  Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;
6630 -  Activităţi de administrare a fondurilor;
6810 -  Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820 -  Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
6831 -  Agenţii imobiliare;
6832 -  Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
6910 -  Activităţi juridice;
6920 -  Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;
7010 -  Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
7021 -  Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
7022 -  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
7111 -  Activităţi de arhitectură;
7112 -  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
7120 -  Activităţi de testare şi analize tehnice;
7211 -  Cercetare- dezvoltare în biotehnologie;
7219 -  Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
7220 -  Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste;
7311 -  Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
7312 -  Servicii de reprezentare media;
7320 -  Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
7410 -  Activităţi de design specializat;
7420 -  Activităţi fotografice;
7430 -  Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi);
7490 -  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
7500 -  Activităţi veterinare;
7711 -  Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare;
7712 -  Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele;
7721 -  Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv;
7722 -  Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri);
7729 -  Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.;
7731 -  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;
7732 -  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii;
7733 -  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
7734 -  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă;
7735 -  Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian;
7739 -  Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile;
7740 -  Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
7810 -  Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă;
7820 -  Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
7830 -  Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă;
7911 -  Activităţi ale agenţiilor turistice;
7912 -  Activităţi ale tur-operatorilor;
7990 -  Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
8010 -  Activităţi de protecţie şi gardă;
8020 -  Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
8030 -  Activităţi de investigaţii;
8110 -  Activităţi de servicii suport combinate;
8121 -  Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor;
8122 -  Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje industriale;
8129 -  Alte activităţi de curăţenie n.c.a.;
8130 -  Activităţi de întreţinere peisagistică;
8211 -  Activităţi combinate de secretariat;
8219 -  Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;
8220 -  Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center);
8230 -  Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
8291 -  Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
8292 -  Activităţi de ambalare;
8299 -  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
8411 -  Servicii de administraţie publică generală;
8412 -  Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială;
8413 -  Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice;
8421 -  Activităţi de servicii externe;
8422 -  Activităţi de apărare naţională;
8423 -  Activităţi de justiţie;
8424 -  Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă;
8425 -  Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora;
8430 -  Activităţi de protecţie socială obligatorie;
8510 -  Învăţământ preşcolar;
8520 -  Învăţământ primar;
8531 -  Învăţământ secundar general;
8532 -  Învăţământ secundar, tehnic sau profesional;
8541 -  Învăţământ superior non-universitar;
8542 -  Învăţământ superior universitar;
8551 -  Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional;
8552 -  Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii);
8553 -  Şcoli de conducere (pilotaj);
8559 -  Alte forme de învăţământ n.c.a.;
8560 -  Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
8610 -  Activităţi de asistenţă spitalicească;
8621 -  Activităţi de asistenţă medicală generală;
8622 -  Activităţi de asistenţă medicală specializată;
8623 -  Activităţi de asistenţă stomatologică;
8690 -  Alte activităţi referitoare la sănătatea umană;
8710 -  Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
8720 -  Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;
8730 -  Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
8790 -  Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.;
8810 -  Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;
8891 -  Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii;
8899 -  Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.;
9001 -  Activităţi de interpretare artistică (spectacole);
9002 -  Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole);
9003 -  Activităţi de creaţie artistică;
9004 -  Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole;
9101 -  Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor;
9102 -  Activităţi ale muzeelor;
9103 -  Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic;
9104 -  Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale;
9200 -  Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
9311 -  Activităţi ale bazelor sportive;
9312 -  Activităţi ale cluburilor sportive;
9313 -  Activităţi ale centrelor de fitness;
9319 -  Alte activităţi sportive;
9321 -  Bâlciuri şi parcuri de distracţii;
9329 -  Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.;
9411 -  Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale;
9412 -  Activităţi ale organizaţiilor profesionale;
9420 -  Activităţi ale sindicatelor salariaţilor;
9491 -  Activităţi ale organizaţiilor religioase;
9492 -  Activităţi ale organizaţiilor politice;
9499 -  Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.;
9511 -  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;
9512 -  Repararea echipamentelor de comunicaţii;
9521 -  Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic;
9522 -  Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină;
9523 -  Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele;
9524 -  Repararea mobilei şi a furniturilor casnice;
9525 -  Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor;
9529 -  Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.;
9601 -  Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană;
9602 -  Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare;
9603 -  Activităţi de pompe funebre şi similare;
9604 -  Activităţi de întreţinere corporală;
9609 -  Alte activităţi de servicii n.c.a.;
9700 -  Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic;
9810 -  Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu;
9820 -  Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii;
9900 -  Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale;

Cod Caen vechi - 2002
ORD nr. 601 publicata în M.Of. nr. 908 din data: 12/13/2002

Prescurtarea legii: OINS601/2002

Titlul actului normativ: Ordin nr. 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

Emitent: INSSE

Republicata:


Institutul Naţional de Statistică
Ordin nr. 601
din 26 noiembrie 2002
privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 13 decembrie 2002
Registrul Comertului Infiintare Firma Firme Infiintari Societati Comerciale Plan de Afaceri SRL Codul CAEN Cesiune Registrul Comertului Majorare Capital Microintreprindere

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică,
având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN ,

preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - Actualizarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul activităţilor din Comunitatea Europeană - NACE Rev.1.1.
Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Aurel Camara

Bucureşti, 26 noiembrie 2002.
Nr. 601.
ANEXĂ*)
___________
*) Anexa este reprodusă în facsimil.
CLASIFICAREA
ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ
(Ediţie revizuită)
CAEN Rev. 1

Institutul Naţional de Statistică
Clasificare
din 26 noiembrie 2002
a activităţilor din economia naţională (Ediţie revizuită) - CAEN Rev. 1
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 13 decembrie 2002


NOMENCLATORUL CAEN Rev. 1 - Note explicative
Secţiune/ Denumire
Subsecţiune/Diviziune/
Grupă/Clasă

A AGRICULTURĂ, VÂNĂTOARE, SILVICULTURĂ

Secţiunea A acoperă exploatarea resurselor naturale vegetale şi animale. Secţiunea cuprinde activităţile de obţinere a recoltelor de plante vegetale, creşterea animalelor, activităţi din domeniul forestier, obţinerea altor plante şi preluarea de animale dintr-o fermă sau din habitatul lor natural.

AA AGRICULTURĂ, VÂNĂTOARE, SILVICULTURĂ

01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
În cadrul diviziunii 01 se disting mai întâi două activităţi de bază:
- Producerea de produse vegetale (01.1: Cultivarea plantelor ...) şi
- Producerea de produse animale (01.2: Creşterea animalelor).
În cadrul grupei 01.1 se face distincţia între
. cultivarea plantelor vegetale care urmează un ciclu anual (01.11 şi 01.12), cum este cultivarea cerealelor, a legumelor şi a florilor;
. cultivarea plantelor cu un ciclu lung, cum sunt livezile de pomi fructiferi, viţa de vie şi plantaţiile de arbuşti fructiferi (de ex. zmeur, coacăz, afin etc.), vezi (01.13).
În cadrul grupei 01.2 (Creşterea animalelor de fermă), activităţile sunt grupate conform speciei de animale şi nu conform tipului de produs obţinut (de ex. carne, lapte, piei etc.) şi fară a face distincţia între creşterea animalelor în spaţii închise (fără păşunat) şi creşterea animalelor pe păşuni deschise.
Grupa 01.3 (Activităţi mixte) se îndepărtează de la principiile obişnuite de identificare a activităţii principale. Se acceptă faptul că multe holdinguri agricole au o producţie de produse vegetale şi animale raţional echilibrată şi că ar fi arbitrar să le clasificăm într-o categorie sau în cealaltă. Anumite operaţiuni, cum sunt pregătirea solului, plantarea, recoltarea şi administrarea, care în mod normal fac parte din activitatea fermei, pot fi efectuate de unităţi agricole de susţinere, pe bază de tarif sau contract, ca servicii agricole (01.41) sau ca servicii de reproducere a animalelor (01.42).
Activitatea agricolă exclude orice prelucrare ulterioară a produselor agricole (clasificate în diviziunea 15: Fabricarea produselor alimentare, şi diviziunea 16: Fabricarea produselor din tutun), în afară de cea necesară pregătirii lor pentru pieţele primare. Dar, ca o excepţie de la regula generală de clasificare a activităţilor integrate, o unitate care îşi prelucrează la fermă propria producţie agricolă este clasificată în diviziunea 01, chiar dacă rezultatul este în mod normal produsul diviziunii 15 şi 16. Exemple sunt următoarele:
- Cultivarea strugurilor şi producerea de vinuri din aceştia.
- Cultivarea măslinilor şi producerea de ulei de măsline din recolta proprie.
Diviziunea exclude activităţile de construcţie în câmp (de ex. terasarea terenului agricol, drenarea, pregătirea orezăriilor etc.) clasificate în Diviziunea 45 (Construcţii) precum şi activităţile desfăşurate de cumpărătorii şi asociaţiile cooperatiste angajate în comercializarea produselor agricole clasificate în Secţiunea G (Comerţul în vrac şi cu ridicata; ...)

011 Cultivarea plantelor; grădinăritul destinat pieţei; horticultura
Această grupă include, de asemenea:
- cultivarea de plante, în sere

0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a.
Această clasă include:
- cultivarea cerealelor: grâu, secară, orz, orzoaica, ovăz, orez, porumb, sorg etc.;
- cultivarea cartofilor;
- cultivarea sfeclei de zahăr;
- cultivarea tutunului, inclusiv prelucrarea lui preliminară (recoltarea şi uscarea frunzelor de tutun);
- cultivarea plantelor producătoare de seminţe sau fructe oleaginoase (floarea soarelui, soia, arahide etc.), precum şi a plantelor tehnice oleaginoase (in pentru ulei, răpită, ricin etc.);
- producerea seminţelor de sfeclă de zahăr şi a seminţelor de plante furajere (inclusiv a masei verzi de nutreţuri: lucerna, trifoi etc.);
- cultivarea conurilor de hamei, a rădăcinilor şi tuberculilor cu conţinut ridicat de amidon sau inulină;
- cultivarea bumbacului; cultivarea a diverse plante textile (in pentru fibră, cânepă); topitul plantelor care au fibre textile;
- cultivarea plantelor leguminoase uscate, ca: fasolea şi mazărea de câmp;
- cultivarea plantelor medicinale utilizate în principal în farmacie sau la prepararea de insecticide, fungicide ori în alte scopuri similare;
- cultivarea plantelor vegetale n. c. a.
Această clasă exclude:
- cultivarea pepenilor, vezi 01.12;
- cultivarea porumbului dulce, vezi 01.12;
- cultivarea altor legume, vezi 01.12;
- producerea de specialităţi horticole, vezi 01.12;
- cultivarea plantelor pentru băuturi răcoritoare, vezi 01.13;
- cultivarea plantelor pentru mirodenii, vezi 01.13;
- cultivarea măslinilor, vezi 01.13;
- cultivarea de plante cu fibre, folosite pentru împletituri, vezi 02.01;
- culegerea fructelor de pădure şi a altor produse naturale, vezi 02.01;
- colectarea produselor forestiere şi a altor produse de masă lemnoasă, provenite din flora spontană, vezi 02.01

0112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră
Această clasă include:
- cultivarea legumelor: tomate, ceapă, usturoi, varză, salată, castraveţi, ardei, vinete, morcovi, fasole păstăi, mazăre verde, porumb dulce, pepeni verzi şi galbeni, dovlecei etc.;
- cultivarea plantelor aromatice proaspete: ardei iute, pătrunjel, haţmaţuchi, tarhon, maghiran, busuioc, capere etc.;
- cultivarea ciupercilor, culesul ciupercilor de pădure, a trufelor sau a bureţilor de pădure;
- cultivarea florilor;
- producerea de seminţe de flori, fructe sau legume;
- cultivarea plantelor pentru răsaduri, sau a plantelor folosite în scopuri ornamentale, inclusiv a gazonului pentru transplantare.
Această clasă exclude:
- cultivarea cartofilor, vezi 01.11;
- cultivarea sfeclei de zahăr, vezi 01.11;
- cultivarea seminţelor şi fructelor oleaginoase, vezi 01.11;
- cultivarea bumbacului sau a altor plante textile, vezi 01.11;
- cultivarea plantelor pentru mirodenii, vezi 01.13;
- cultivarea măslinilor, vezi 01.13;
- obţinerea produselor de pepinieră, vezi 02.01;
- cultivarea brazilor şi a altor conifere, pentru Crăciun, vezi 02.01

0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii
Această clasă include:
- producerea de fructe: mere, pere, prune, cireşe, vişine, caise, piersici, căpşuni, zmeură, citrice, smochine, banane, avocado etc.;
- cultivarea de struguri pentru vin şi a strugurilor de masă;
- producerea de vin din struguri producţie proprie;
- cultivarea de nuci comestibile, inclusiv nuci de cocos;
- cultivarea plantelor pentru băuturi, cum sunt cafeaua, ceaiul, cacaoa;
- cultivarea mirodeniilor: cimbru, coriandru, anason, dafin, piper, nucuşoară, scorţişoară;
- cultivarea măslinilor pentru producţia de ulei şi pentru consumul direct;
- producerea de ulei de măsline din măsline producţie proprie.
Această clasă include, de asemenea:
- culesul fructelor sălbatice şi alunelor de pădure.
Această clasă exclude:
- cultivarea arahidelor, vezi 01.11;
- cultivarea conurilor de hamei, vezi 01.11;
- cultivarea legumelor producătoare de fructe: tomate, pepeni verzi, castraveţi etc., vezi 01.12;
- cultivarea de plante aromatice proaspete: pătrunjel, mărar, leuştean şi tarhon, vezi 01.12;
- producerea de ulei de măsline, alta decât din măsline producţie proprie, vezi 15.42;
- fabricarea de cacao, vezi 15.84;
- prelucrarea frunzelor de ceai şi a cafelei, vezi 15.86;
- producerea de vinuri, alta decât cea din struguri producţie proprie, vezi 15.93

012 Creşterea animalelor

0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui
Această clasă include:
- creşterea bovinelor;
- producerea de lapte de vacă brut
Această clasă exclude:
- îngrijirea şi întreţinerea animalelor de fermă, vezi 01.42;
- prelucrarea laptelui în afara fermei sau gospodăriei, vezi 15.51

0122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor
Această clasă include:
- creşterea ovinelor şi caprinelor;
- creşterea şi reproducerea cailor, asinilor, măgarilor sau catârilor;
- producerea de lână brută;
- producerea de lapte brut, de oaie şi capră
Această clasă exclude:
- tunsul oilor pe bază de tarif sau contract, vezi 01.42;
- producerea de lână dărăcită, vezi 15.11;
- întreţinerea grajdurilor pentru caii de curse şi a şcolilor de echitaţie, vezi 92.62

0123 Creşterea porcinelor
Această clasă include:
- creşterea porcinelor pentru prăsilă, producţie şi sacrificare

0124 Creşterea păsărilor
Această clasă include:
- creşterea păsărilor: găini şi pui de găină, curcani, gâşte, raţe şi bibilici;
- obţinerea producţiei de ouă
Această clasă exclude:
- creşterea altor păsări, vezi 01.25;
- producerea de pene şi puf, vezi 15.12

0125 Creşterea altor animale
Această clasă include:
- creşterea albinelor şi producerea de miere şi ceară;
- creşterea iepurilor;
- creşterea animalelor cu blană, producerea de piei brute;
- creşterea viermilor de mătase, producerea de gogoşi de mătase;
- creşterea şi reproducerea animalelor de companie;
- creşterea reptilelor de apă şi a broaştelor, în bazine;
- creşterea şerpilor;
- creşterea de diverse alte animale
Această clasă exclude:
- întreţinerea şi îngrijirea animalelor de fermă, vezi 01.42;
- producerea de piei şi blănuri brute provenite din vânătoare, vezi 01.50;
- dresarea animalelor de companie, vezi 93.05

013 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

0130 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
Această clasă include:
- cultivarea plantelor asociată cu creşterea animalelor destinate sacrificării, în unităţi cu activitate mixtă, cu o specializare într-una sau alta dintre activităţi, într-o pondere mai mică de 66%.
Această clasă exclude:
- activitatea în unităţile agricole mixte (ce au atât producţie vegetală, cât şi activitate de creştere a animalelor), clasificate în funcţie de activitatea lor principală, ce deţine o pondere de peste 66%.

014 Activităţi de servicii anexe agriculturii, cu excepţia activităţilor veterinare; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)

0141 Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră)
Această clasă include:
- activităţi agricole pe bază de tarif sau contract:
. pregătirea câmpului;
. însămânţarea (semănatul);
. tratarea culturilor împotriva buruienilor (cu ierbicide) sau prăşit;
. stropirea culturilor contra bolilor şi dăunătorilor (cu fungicide sau insecticide), inclusiv din aer;
. curăţirea crengilor pomilor fructiferi şi tăierea viilor;
. semănatul orezului, răritul sfeclei;
. recoltarea şi pregătirea recoltelor pentru pieţele primare (sortarea, uscarea, dezinfectarea, acoperirea cu ceară, lustruirea, împachetarea, decorticarea, topirea firelor textile, congelarea sau ambalarea produselor în vrac, inclusiv ambalarea în vid);
. stârpirea dăunătorilor (inclusiv a iepurilor), în legătură cu agricultura;
- operarea sistemelor de irigaţii;
- grădinăritul peisagistic (arhitectura peisageră) pentru construirea, întreţinerea şi reproiectarea peisajelor, ca
* parcuri şi grădini pentru:
. case particulare şi publice;
. clădiri publice şi semi-publice (şcoli, spitale, clădiri administrative, clădiri ale bisericilor etc.);
. terenuri municipale (parcuri, zone verzi, cimitire etc.);
. spaţiile verzi de pe autostrăzi (şosele, linii de tren şi tramvai, căi navigabile, porturi);
. clădiri industriale şi comerciale;
* spaţii verzi pe clădiri (grădini pe terase, verdeaţă pe faţade, grădini interioare);
* terenuri de sport, terenuri de joacă şi alte parcuri recreative (terenuri sportive, terenuri de golf, pajişti pentru băi de soare);
* apă staţionară şi curgătoare (bazine, fântâni arteziene, eleştee, bazine de înot, şanţuri, sisteme de canalizare);
* plantări şi construcţii de peisaje pentru protecţia împotriva zgomotului, vântului, eroziunii sau a luminii orbitoare a farurilor autovehiculelor;
- activităţi de creare a peisajelor pentru protejarea mediului şi a naturii, precum şi de întreţinere a peisajului (renaturalizare, recultivare, ameliorarea terenului, amenajare de zone de retenţie, bazine anti-inundaţii etc.);
- lucrări de arboricultură şi chirurgie a arborilor, inclusiv curăţarea pomilor şi tunsul gardurilor vii, replantarea copacilor mari.
Această clasă include, de asemenea:
- închirierea maşinilor agricole, cu operatori şi echipaje de lucrători specializaţi.
Această clasă exclude:
- defrişarea copacilor pentru a reda terenul producţiei agricole, vezi 02.01;
- prepararea de fibre vegetale, vezi 17.1;
- curăţarea terenului (de pietre, gunoaie etc.) pentru a-l reda producţiei agricole, vezi 45;
- activităţi de marketing ale comercianţilor cu comision şi ale asociaţiilor cooperatiste, vezi 51;
- activităţi ale agronomilor şi economiştilor agricoli, vezi 74.14;
- planificarea şi proiectarea grădinilor şi instalaţiilor sportive, vezi 74.20;
- organizarea de expoziţii şi târguri agricole, vezi 74.87
0142 Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare
Această clasă include:
- activităţi de reproducere a animalelor, pe bază de tarif sau contract:
. activităţi legate de însămânţarea artificială;
. servicii de expertiză şi control a cirezilor (expertize pentru eliberarea autorizaţiilor de montă pentru masculii reproducători, eliberare de certificate individuale de origine şi productivitate, controlul oficial de origine şi productivitate, expertiza şi controlul materialului seminal), servicii de castrare a porcilor etc.;
- servicii de mutare a cirezilor;
- activităţi de promovare a creşterii şi producţiei de animale;
- întreţinerea şi îngrijirea animalelor de fermă: servicii de păşunat, servicii de igienizare a coteţelor şi adăposturilor etc.
Această clasă exclude:
- servicii de aprovizionare cu hrană, vezi 01.2;
- servicii pentru promovarea vânatului în scopuri comerciale, vezi 01.50;
- activităţi de achiziţii ale comercianţilor comisionari şi asociaţiilor cooperatiste, vezi 51;
- activităţi ale agronomilor şi economiştilor agricoli, vezi 74.14;
- activităţi veterinare, vezi 85.20

015 Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activităţi de servicii anexe

0150 Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activităţi de servicii anexe
Această clasă include:
- vânarea animalelor pentru carne, blană, piei sau pentru utilizarea în cercetare, în grădini zoologice sau pentru utilizare ca animale de companie;
- producerea de blănuri, de piei de reptilă sau păsări, provenite din vânătoare;
- ocrotirea vânatului;
- servicii de promovare a vânătorii în scopuri comerciale.
Această clasă include, de asemenea:
- capturarea mamiferelor marine, ca foci, morse, delfini etc.
Această clasă exclude:
- producerea de blănuri, de piei de reptile sau păsări, provenite de la animalele crescute în crescătorii (de fermă), vezi 01.25;
- creşterea animalelor în crescătorii (la ferme), vezi 01.25;
- vânătoarea de balene, vezi 05.01;
- producerea de blănuri şi piei brute, provenite din abatoare, vezi 15.11;
- vânătoarea pentru sport şi recreere, vezi 92.62

02 Silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe
Silvicultura acoperă activităţile legate de obţinerea producţiei de lemn "pe picior", precum şi cele privind extragerea şi colectarea materialelor care cresc spontan în pădure. În afară de producţia de lemn, silvicultura furnizează produse care suferă o prelucrare minimă, ca lemnul pentru foc sau cel pentru utilizare industrială (de ex. stâlpi de susţinere pentru mine, lemn pentru celuloză etc.)
Activităţile de prelucrare ulterioară a lemnului, începând cu tăiatul cu fierăstrăul şi obţinerea scândurilor, care în general se efectuează la distanţă de zona de doborâre a copacilor, este clasificată la diviziunea 20 (Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn), iar producţia de cărbune de lemn (mangal), este clasificată în diviziunea 24.

020 Silvicultură, exploatare forestieră şi servicii anexe

0201 Silvicultură şi exploatare forestieră
Această clasă include:
- activităţi forestiere: plantarea, replantarea, transplantarea, rărirea şi conservarea pădurilor, precum şi realizarea şi întreţinerea drumurilor forestiere;
- tăierea copacilor şi producerea de lemn brut, ca: stâlpi de susţinere pentru mină, stâlpi despicaţi, ţăruşi sau lemn pentru foc;
- creşterea arboretului şi a lemnului pentru celuloză;
- întreţinerea pepinierelor;
- creşterea pomilor pentru Crăciun;
- creşterea materialului vegetal utilizat la împletituri.
Această clasă include, de asemenea:
- colectarea materialului natural din păduri: plută, lac, răşini, balsamuri, păr vegetal, iarbă, ghindă, castane, muşchi, licheni etc.
Această clasă exclude:
- creşterea şi culesul ciupercilor, bureţilor sau trufelor, vezi 01.12;
- culesul fructelor sălbatice şi alunelor de pădure, vezi 01.13;
- producerea de cherestea (inclusiv, lemn tăiat subţire), vezi 20.10

0202 Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere
Această clasă include:
- servicii forestiere: inventarierea pădurilor, evaluarea lemnului, paza contra incendiilor;
- servicii de exploatare forestieră: transportul buştenilor în interiorul pădurii.

B PESCUITUL ŞI PISCICULTURA
Pescuitul este definit de totalitatea activităţilor de utilizare a resurselor piscicole din medii marine sau de apă dulce, desfăşurate în scopul prinderii sau colectării peştelui, crustaceelor, moluştelor şi a altor produse marine (de ex. perle, bureţi etc.).
Secţiunea B include, de asemenea, activităţile din fermele piscicole şi de acvacultura, care duc la obţinerea unor produse similare. Ea include activităţi care sunt în mod normal integrate în procesul de producţie pe cont propriu (de ex. însămânţarea stridiilor pentru producerea perlelor).
Secţiunea B nu include construcţiile şi reparaţiile de nave (35.11) şi pescuitul sportiv sau recreativ (92.62).
Prelucrarea peştelui, a crustaceelor sau moluştelor este exclusă, fie că se face în fabrici situate pe uscat, fie de către nave-uzină (Industria de prelucrare şi conservare a peştelui: 15.20). Totuşi, prelucrarea ce are loc la bordul navelor de pescuit este clasificată, de asemenea, la Secţiunea B.

BA PESCUITUL ŞI PISCICULTURA

05 Pescuitul, piscicultura şi serviciile anexe

050 Pescuitul, piscicultura şi serviciile anexe

0501 Pescuitul
Această clasă include:
- pescuitul oceanic, în apele de coastă sau în apele interioare;
- colectarea crustaceelor şi moluştelor marine şi de apă dulce;
- vânătoarea animalelor marine: broaşte ţestoase, arici de mare etc.
Această clasă include, de asemenea:
- colectarea materialelor marine: perle naturale, bureţi, corali şi alge;
- servicii anexe pescuitului.
Această clasă exclude:
- capturarea mamiferelor marine, cu excepţia balenelor, de ex. morse, foci, vezi 01.50;
- prelucrarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor, care nu are legătură cu pescuitul, de ex. pe vase angajate numai în prelucrarea şi conservarea peştelui sau în fabrici de pe ţărm, vezi 15.20;
- pescuitul practicat pentru sport sau recreere şi serviciile anexe acestuia, vezi 92.62

0502 Piscicultura
Această clasă include:
- piscicultura în mare şi ape dulci, inclusiv creşterea peştilor exotici;
- producerea icrelor de stridii, scoici comestibile, homari, creveţi şi a puilor de somon;
- creşterea varegului şi a altor ierburi marine comestibile;
- cultivarea stridiilor;
- servicii anexe funcţionării "creşelor piscicole" şi crescătoriilor de peşte.
Această clasă exclude:
- activitatea din crescătoriile de broaşte, vezi 01.25;
- funcţionarea rezervaţiilor pentru pescuit sportiv, vezi 92.62

C INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
Industria extractivă include extragerea mineralelor existente în natură sub formă solidă (cărbune şi minereuri), lichidă (ţiţei) sau gazoasă (gaze naturale). Extracţia se poate face prin mineritul în subteran sau la suprafaţă, ori prin exploatarea puţurilor.
Această secţiune include activităţi suplimentare necesare pentru transportarea şi comercializarea produselor minerale, de ex. concasarea, măcinarea, curăţarea, uscarea, sortarea, concentrarea minereurilor, lichefierea gazelor naturale şi aglomerarea combustibililor solizi. Aceste operaţiuni sunt, adesea, efectuate de către unităţile care au extras resursele naturale şi/sau alte unităţi situate în apropiere.
Activităţile de minerit sunt clasificate în subsecţiuni, diviziuni, grupe şi clase, pe baza principalei substanţe minerale produse. Subsecţiunea CA se referă la extragerea produselor energetice (cărbune, lignit şi turbă, hidrocarburi, minereu de uraniu); subsecţiunea CB se referă la produsele neenergetice (minereuri nemetalifere, diverse minerale şi produse folosite în industria materialelor de construcţii).
Unele operaţiuni tehnice din această secţiune, care privesc în special extragerea hidrocarburilor, pot fi de asemenea executate de către unităţi specializate, pentru terţe părţi, ca o prestare de servicii industriale.
Această secţiune include, de asemenea, aglomerarea cărbunelui şi a minereurilor.
Această secţiune exclude:
- prelucrarea materialelor extrase, vezi secţiunea D;
- producţia de ape minerale din izvoare naturale, puţuri şi fântâni, vezi 15.98;
- sfărâmarea, măcinarea sau alte prelucrări, aplicate anumitor pământuri, roci şi minerale, şi care nu se desfăşoară în legătură cu industria extractivă, vezi 26.81; 26.82;
- colectarea, tratarea şi distribuţia apei, vezi 41.00;
- organizarea de şantiere pentru minerit, vezi 45.11;
- prospecţiunile geologice de căutare a mineralelor, vezi 74.20

CA INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PRODUSE ENERGETICE

10 Extracţia şi prepararea cărbunelui
Această diviziune include:
- extracţia şi prepararea antracitului, huilei, cărbunelui brun, lignitului şi turbei.
Această diviziune exclude:
- fabricarea cocsului din cărbune, vezi diviziunea 23
- fabricarea produselor din turbă, vezi diviziunea 26

101 Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)

1010 Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS => 23865 kJ/kg)
Această clasă include:
- extracţia şi prepararea de antracit brut, huilă brută, antracit sortat, huilă netă (inclusiv brichetarea).
Această clasă exclude:
- activitatea cuptoarelor producătoare de combustibil solid, vezi 23.10

102 Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)

1020 Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)
Această clasă include:
- extracţia şi prepararea de cărbune brun şi lignit brut, cărbune brun şi lignit sortat (inclusiv brichetarea).

103 Extracţia şi prepararea turbei

1030 Extracţia şi prepararea turbei
Această clasă include:
- extracţia şi prepararea de turbă extrasă şi turbă netă (inclusiv aglomerată).
Această clasă exclude:
- prelucrarea articolelor de turbă, vezi 26.82

11 Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe
Această diviziune include activităţile de operare şi/sau dezvoltare a proprietăţilor (terenurilor) ce conţin zăcăminte de ţiţei şi gaze. Asemenea activităţi pot include terminarea şi dotarea puţurilor; operarea separatoarelor, a agenţilor dezemulsionanţi, a echipamentului de decantare a mâlului şi conductele de colectare a ţiţeiului brut din teren; precum şi toate celelalte activităţi pe care le implică pregătirea ţiţeiului şi a gazelor până în momentul expediţiei de pe proprietatea producătoare.
Diviziunea include producţia de ţiţei brut, forarea şi extragerea din şisturi bituminoase şi nisipuri petrolifere, producţia gazelor naturale şi recuperarea hidrocarburilor lichide. Serviciile auxiliare, pe bază de onorariu sau contract, necesare pentru forarea sau exploatarea puţurilor de extracţie a ţiţeiului şi gazelor naturale, sunt clasificate la 11.20.
Această diviziune exclude:
- rafinarea produselor petroliere, vezi 23.20
- forajul şi sondajul experimental, vezi 45.12
- lucrările de prospecţiuni geofizice şi topografie, vezi 74.20

111 Extracţia hidrocarburilor

1110 Extracţia hidrocarburilor
Această clasă include:
- extracţia petrolului brut;
- producţia de hidrocarburi lichefiate;
- decantarea şi separarea fracţiilor uşoare;
- lichefierea şi regazeificarea gazului natural, în scopul transportului;
- desulfurarea gazelor.
Această clasă include, de asemenea:
- extracţia şisturilor şi nisipurilor bituminoase;
- extracţia petrolului din şisturi şi nisipuri bituminoase.
Această clasă exclude:
- activităţi de servicii anexe extracţiei de petrol şi gaze, vezi 11.20;
- prelucrarea produselor de petrol rafinat, vezi 23.20;
- reciclarea gazelor de petrol lichefiat obţinute din rafinarea petrolului, vezi 23.20;
- transportul prin conducte de petrol sau gaze, vezi 60.30;
- lucrările de prospecţiuni pentru descoperirea zăcămintelor de petrol şi gaze, precum şi prospecţiunile seismologice, vezi 74.20

112 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale (exclusiv prospecţiuni)

1120 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, exclusiv prospecţiunile
Această clasă include:
- activităţile anexe executate în terenurile petroliere, precum şi gazeifierea pe bază de taxă sau contract:
. forare, reforare, forare la suprafaţă; înlocuirea, repararea şi demontarea sondelor; cimentarea puţurilor; pomparea, astuparea şi abandonarea sondelor etc.
Această clasă exclude:
- studiile geofizice, geologice, seismologice, vezi 74.20

12 Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive

120 Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive

1200 Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive
Această clasă include:
- extracţia minereurilor de uraniu şi thoriu;
- concentrarea minereurilor radioactive;
- prelucrarea oxidului de uraniu.
Această clasă exclude:
- îmbogăţirea minereurilor de uraniu şi toriu, vezi 23.30;
- producţia de material fusionabil sau fertil, vezi 23.30;
- producţia de uraniu metalic, vezi 23.30

CB INDUSTRIA EXTRACTIVĂ DE PRODUSE NEENERGETICE

13 Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere
Această diviziune include:
- extracţia minereurilor feroase, neferoase şi rare.
- prepararea minereurilor:
. spargerea şi măcinarea minereurilor
. concentrarea minereurilor prin separarea magnetică sau gravimetrică
. flatarea, cernerea, uscarea, calcinarea şi prăjirea minereurilor
Această diviziune exclude:
- extracţia minereurilor de uraniu şi thoriu, vezi diviziunea 12;
- producţia de oxid de aluminiu (alumină), vezi 27.42;
- prăjirea piritelor de fier, vezi 24.13

131 Extracţia şi prepararea minereurilor feroase

1310 Extracţia şi prepararea minereurilor feroase
Această clasă include:
- extracţia minereurilor feroase;
- concentrarea şi aglomerarea minereurilor feroase.
Această clasă exclude:
- extracţia şi prepararea piritelor şi pirotinelor, vezi 14.30

132 Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereuri radioactive)

1320 Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurile radioactive)
Această clasă include:
- extracţia şi prepararea minereurilor neferoase:
. cupru, bauxită, plumb, zinc, molibden, bismut, wolfram şi alte minereuri neferoase şi rare (titan, zirconiu, pământuri rare etc.);
. metale preţioase: aur, argint, platină.
Această clasă exclude:
- extracţia şi prepararea minereurilor de uraniu şi thoriu, vezi 12.00;
- producţia oxidului de aluminiu şi a matelor de nichel sau cupru, vezi 27.4

14 Alte activităţi extractive
Această diviziune cuprinde, alături de activitatea de extracţie din exploatări, şi activităţile de dragare a depozitelor aluvionare, de spargere (sfărâmare) a rocilor şi utilizare a nămolurilor saline. Produsele sunt utilizate în special în construcţii (ex. nisip, piatră etc.), producţia de materiale (ex. argilă, gips, calcar etc.) şi industria produselor chimice.

141 Extracţia mineralelor pentru industria materialelor de construcţii

1411 Extracţia pietrei pentru construcţii
Această clasă include:
- extracţia pietrei brute şi tăierea grosieră a pietrei ornamentale şi pentru construcţii, ca: marmură, granit, gresie etc.;
- zdrobirea şi spargerea pietrei.
Această clasă exclude:
- extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică, vezi 14.30;
- tăierea, modelarea şi finisarea pietrei, în afara carierelor, vezi 26.70

1412 Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului şi a cretei
Această clasă include:
- extracţia, zdrobirea şi spargerea pietrei calcaroase;
- extracţia ghipsului şi anhidridei calcaroase;
- extracţia cretei şi a dolomitei necalcinate.
Această clasă exclude:
- extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică, vezi 14.30;
- producţia de dolomită calcinată, vezi 26.52

1413 Extracţia ardeziei

142 Extracţia nisipului şi argilei

1421 Extracţia pietrişului şi nisipului
Această clasă include:
- extracţia nisipului utilizat, în principal, în industrie; a nisipului pentru construcţii şi a pietrişului;
- spargerea şi zdrobirea pietrişului şi nisipului.
Această clasă exclude:
- extracţia de nisipuri bituminoase, vezi 11.10;
- extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică, vezi 14.30

1422 Extracţia argilei şi caolinului
Această clasă include:
- extracţia argilei comune, loessului, argilei refractare şi semirefractare şi caolinului.
Această clasă exclude:
- extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică, vezi 14.30

143 Extracţia şi prepararea mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale

1430 Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
Această clasă include:
- extracţia fosfaţilor naturali şi a sărurilor naturale de potasiu;
- extracţia sulfului;
- extracţia şi prepararea piritelor şi pirotinelor;
- extracţia sulfaţilor şi carbonaţilor naturali de bariu, a baraţilor naturali şi a sulfaţilor naturali de magneziu;
- extracţia de coloranţi naturali (argile) şi fluorină (fluorit).
Această clasă exclude:
- producţia de sare, vezi 14.40;
- prăjirea piritelor feroase, vezi 24.13;
- fabricarea îngrăşămintelor chimice şi a compuşilor de azot, vezi 24.15

144 Extracţia sării

1440 Extracţia sării
Această clasă include:
- extracţia sării din subteran, inclusiv prin dizolvare şi pompare;
- producerea sării prin evaporare, din apă de mare sau alte ape sărate;
- producţia de soluţii saline;
- spargerea, purificarea şi rafinarea sării.
Această clasă exclude:
- producţia de apă potabilă, prin evaporarea apei din saline, vezi 41.00

145 Alte activităţi extractive n.c.a.

1450 Alte activităţi extractive n.c.a.
Această clasă include:
- extracţia minereurilor şi mineralelor neclasificate în altă parte, ca:
. materiale abrazive, pietre preţioase şi semipreţioase, azbest;
. grafit natural, cuarţ, mică;
. talc, feldspat, stearit, fondanţi naturali;
. asfalt şi bitum natural.

D PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE
Activitatea de prelucrare reprezintă transformarea mecanică, fizică sau chimică a materialelor, substanţelor sau componentelor în produse noi. Materialele, substanţele sau componentele transformate sunt materii prime ce constituie produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului, industriei extractive, precum şi produse ale altor activităţi de prelucrare.
Unităţile din secţiunea privind industria prelucrătoare sunt adesea descrise ca fiind uzine, fabrici sau întreprinderi şi utilizează în mod caracteristic maşini acţionate electric şi echipament pentru manipularea materialelor. În această secţiune sunt incluse, de asemenea, unităţi de transformare manuală sau la domiciliul lucrătorului, a materialelor sau substanţelor, în produse noi; vânzarea către publicul general a produselor, în aceleaşi localuri în care sunt produse, cum sunt de exemplu brutăriile şi atelierele pentru croitorie de comandă.
Unităţile de prelucrare pot prelucra materiale, sau pot încheia contracte cu alte unităţi care să prelucreze materialele în folosul lor. În industria prelucrătoare sunt incluse ambele tipuri de unităţi.
Produsul nou prelucrat poate fi finisat, în sensul că este gata pentru utilizare sau consum ori poate fi semi-finit, pentru a deveni materie primă în vederea unei prelucrări ulterioare. De exemplu, produsul rafinăriei de alumină reprezintă materia primă utilizată în producţia primară a aluminiului; aluminiul primar constituie materia primă pentru o uzină de sârmă din aluminiu; iar sârma din aluminiu este materia primă pentru o fabrică de produse fabricate din sârmă.
Asamblarea părţilor componente ale produselor prelucrate este considerată industrie prelucrătoare, cu excepţia cazurilor în care activitatea este clasificată în mod corespunzător, în orice clasă a diviziunii 45 (Construcţii).
Asamblarea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor în unităţile extractive, prelucrătoare, comerciale şi alte unităţi, atunci când este executată ca o activitate specializată, este clasificată în aceeaşi clasă a industriei prelucrătoare, ca şi producerea articolului instalat.
Asamblarea şi instalarea maşinilor şi echipamentului, care este executată ca un serviciu auxiliar ocazionat de vânzarea mărfurilor de către o unitate angajată în primul rând în prelucrare, comerţ cu ridicata sau cu amănuntul, este clasificată împreună cu principala sa activitate.
Întreţinerea şi repararea maşinilor şi echipamentelor industriale, comerciale şi similare este în general clasificată în aceeaşi clasă ca şi fabricarea mărfurilor.
Totuşi, repararea maşinilor de birou şi de calcul este clasificată în clasa 72.50. Repararea articolelor de menaj şi a echipamentului casnic, a mobilierului, vehiculelor cu motor şi a altor bunuri de consum este clasificată, de regulă, în clasa corespunzătoare a diviziunii 50 (Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor) sau 52 (Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; repararea bunurilor personale şi gospodăreşti), în concordanţă cu tipul de mărfuri/bunuri care sunt reparate.
Modificarea substanţială, renovarea sau reconstruirea bunurilor este în general considerată drept prelucrare. Ca regulă generală, prelucrarea pieselor componente şi a părţilor specializate, a accesoriilor şi anexelor la maşini şi echipamente este clasificată în aceeaşi clasă ca şi fabricarea maşinilor şi echipamentelor cărora le sunt destinate piesele şi accesoriile. Fabricarea de componente şi părţi nespecializate ale maşinilor şi echipamentelor, de ex. motoare, pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roţi dinţate, rulmenţi cu role este clasificată în clasa de prelucrare corespunzătoare, indiferent de maşinile şi echipamentele în care aceste articole pot fi incluse.
Graniţele dintre sectorul de prelucrare şi celelalte sectoare ale sistemului de clasificare pot fi, oarecum neclare. Activitatea de prelucrare este angajată în transformarea materialelor în produse noi. Rezultatul este un produs nou. Dar definiţia a ceea ce reprezintă un produs nou poate fi, oarecum, subiectivă. Pentru clasificare, în cadrul CAEN sunt considerate drept prelucrare, următoarele activităţi:
- Pasteurizarea şi îmbutelierea laptelui;
- Prelucrarea peştelui proaspăt (cojirea stridiilor, tranşarea fileului de peşte);
- Tipărirea şi activităţile conexe;
- Producţia betonului gata de turnare;
- Prelucrarea pielii;
- Conservarea lemnului;
- Electroplacarea, placarea, tratarea şi polizarea la cald a metalelor;
- Fabricarea indicatoarelor şi a panourilor de afişaj;
- Reconstruirea sau refabricarea unor organe de maşini (de ex., motoarele de automobil);
- Repararea şi renovarea navelor;
- Reşaparea cauciucurilor.
Dimpotrivă, există activităţi care sunt considerate uneori drept prelucrare, dar care, pentru CAEN, sunt clasificate în altă secţiune (adică, nu sunt clasificate drept prelucrare). Acestea includ:
- Exploatarea forestieră, clasificată în secţiunea A (Agricultură, vânătoare, silvicultură);
- îmbogăţirea minereurilor şi a altor minerale, clasificate în secţiunea C (Industria extractivă);
- Construirea de structuri şi operaţiunile de prelucrare efectuate pe şantierul de construcţii, clasificate în secţiunea F (Construcţii);
- Activitatea de fragmentare şi redistribuire în loturi mai mici, inclusiv ambalarea, reambalarea sau îmbutelierea produselor, cum ar fi băuturile alcoolice sau substanţele chimice; asamblarea computerelor conform cerinţei clientului; sortarea deşeurilor; amestecarea culorilor la comanda clientului; tăierea metalelor la comanda clientului, toate produc o versiune modificată a aceluiaşi produs (nu un produs nou) şi se clasifică în secţiunea G (Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul).
DA INDUSTRIA ALIMENTARĂ, A BĂUTURILOR ŞI A TUTUNULUI
Industria alimentară prelucrează produsele provenite din agricultură, zootehnie şi pescuit, în alimente şi băuturi pentru oameni sau animale. Tot aici se include producţia de diverse produse intermediare, care nu constituie în mod direct produse alimentare. Activitatea generează, adesea, produse secundare de valoare mai mare sau mai mică (de ex. piei provenite de la abatoare, sau turte de ulei rezultate din fabricarea uleiului).
Fiecare diviziune este organizată pe activităţi referitoare la diverse tipuri de produse, precum: carne, peşte, fructe şi legume, grăsimi şi uleiuri, produse lactate, produse de morărit, produse pentru hrana animalelor, alte produse alimentare, băuturi, tutun. Producţia se poate realiza în folos propriu, dar şi pentru terţe părţi, ca de pildă tăieri de animale pentru clienţi.
Unele activităţi, de exemplu cele desfăşurate de brutării, patiserii şi magazine cu preparate din carne etc., care îşi vând producţia proprie, sunt considerate ca fiind prelucrare, chiar dacă există comerţ cu amănuntul al produselor în magazinul propriu, însă, acolo unde prelucrarea este minimală şi nu duce la o transformare reală (de ex. măcelării, pescării etc.), unitatea este clasificată la secţiunea G (Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; ...)
Tratarea resturilor provenite de la abatoare pentru a obţine produse destinate hranei animalelor, este clasificată în 15.7, în timp ce prelucrarea deşeurilor de alimente, băuturi şi tutun şi obţinerea de materii prime secundare, este clasificată în 37.20, iar îndepărtarea deşeurilor de alimente, băuturi şi tutun - în 90.

15 Industria alimentară şi a băuturilor

151 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne

1511 Producţia şi conservarea cărnii
Această clasă include:
- producţia de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, în carcasă;
- producţia de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, tranşată.
Această clasă include, de asemenea:
- producţia de piei provenite din abatoare, inclusiv scoaterea lânei de pe ovine;
- obţinerea de grăsimi comestibile de origine animală;
- prelucrarea organelor şi măruntaielor rezultate din tăierea animalelor;
- producţia de lână.
Această clasă exclude:
- obţinerea grăsimilor de pasăre, comestibile, vezi 1512;
- ambalarea cărnii, pe cont propriu, de către comercianţii cu ridicata, vezi 51.32;
- ambalarea cărnii, pe bază de tarif sau contract, vezi 74.82

1512 Producţia şi conservarea cărnii de pasăre
Această clasă include:
- sacrificarea în abatoare, a păsărilor;
- prepararea cărnii de pasăre;
- producţia de carne de pasăre, proaspătă sau congelată, în porţii individuale;
- obţinerea grăsimilor comestibile de pasăre.
Această clasă include de asemenea:
- sacrificarea iepurilor şi a animalelor similare;
- prepararea cărnii de iepure şi a cărnii provenite de la alte animale similare;
- producţia de pene şi puf.
Această clasă exclude:
- ambalarea, pe cont propriu, a cărnii de pasăre, în cadrul comerţului cu ridicata, vezi 51.32;
- ambalarea cărnii de pasăre, pe bază de tarif sau contract.

1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Această clasă include:
- producţia de carne uscată, sărată sau afumată;
- obţinerea produselor din carne:
. cârnaţi, salam, caltaboşi, pate, şuncă fiartă, extracte şi sucuri de carne;
. producţia de mâncăruri preparate din carne.
Această clasă exclude:
- ambalarea cărnii şi a cărnii de pasăre, pe cont propriu, în cadrul comerţului cu ridicata, vezi 51.32;
- ambalarea cărnii şi a cărnii de pasăre, pe bază de tarif sau contract, vezi 74.82

152 Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

1520 Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte
Această clasă include:
- pregătirea şi conservarea peştelui, a crustaceelor şi moluştelor: congelarea, uscarea, afumarea, sărarea, prepararea saramurii, prepararea conservelor;
- obţinerea produselor din peşte, crustacee şi moluşte: peşte gătit, fileuri de peşte, icre, caviar, înlocuitori de caviar etc;
- producţia de mâncăruri preparate din peşte;
- producţia de produse din peşte, pentru hrana animalelor.
Această clasă include, de asemenea:
- activităţi ale navelor angajate numai în prelucrarea şi conservarea peştelui.
Această clasă exclude:
- activităţi ale vaselor angajate atât în pescuit, cât şi în prelucrarea şi conservarea peştelui, vezi 05.01;
- producţia de uleiuri şi grăsimi din material marin, vezi 15.41;
- fabricarea supelor de peşte, vezi 15.89

153 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

1531 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
Această clasă include:
- producţia cartofilor preparaţi sau congelaţi;
- producţia piureului de cartofi deshidrataţi;
- producţia de gustări din cartofi;
- producţia de cartofi crocanţi;
- fabricarea făinei de cartofi.
Această clasă include, de asemenea:
- curăţatul industrial al cartofilor.
Această clasă exclude:
- fabricarea amidonului din cartofi, vezi 15.62

1532 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
Această clasă include, de asemenea:
- producţia de concentrate din fructe şi legume.

1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
Această clasă include:
- conservarea fructelor, a nucilor sau a legumelor: congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oţet, fabricarea conservelor etc.;
- fabricarea produselor alimentare, din fructe şi legume;
- fabricarea gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor.
Această clasă exclude:
- fabricarea făinei din legume uscate, vezi 1561;
- conservarea în zahăr a fructelor şi a nucilor, vezi 15.84

154 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor brute (15.41) include producţia de uleiuri şi grăsimi vegetale brute, nemodificate chimic, precum şi producţia de uleiuri şi grăsimi animale brute, nemodificate chimic. Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor rafinate (clasa 15.42) include producţia de uleiuri şi grăsimi vegetale rafinate, precum şi producţia de grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale şi a produselor (fracţiunilor) lor de distilare, hidrogenate parţial sau total, inter-esterificate sau eladinizate, indiferent că sunt rafinate sau nu, dar fără altă preparare consecutivă.

1541 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute
Această clasă include:
- producţia de uleiuri vegetale brute: ulei de măsline, floarea soarelui, soia, rapiţă, in; seminţe de dovleac etc.;
- producţia făinei oleaginoase nedegresate.
Această clasă include de asemenea:
- producţia de uleiuri şi grăsimi animale, necomestibile;
- extragerea uleiurilor de peşte şi din mamifere marine.
Notă: Linter-ele de bumbac, turtele şi alte produse reziduale ale fabricării uleiului, constituie sub-produse ale acestei clase.
Această clasă exclude:
- topirea şi rafinarea unturii şi a altor grăsimi animale comestibile, vezi 15.11;
- măcinarea cerealelor, vezi 15.62;
- fabricarea uleiurilor esenţiale, vezi 24.63

1542 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate
Această clasă include:
- producţia uleiurilor vegetale rafinate: ulei de măsline, ulei de soia etc.;
- prelucrarea uleiurilor vegetale: suflare, fierbere, oxidare, polimerizare, deshidratare, hidrogenare etc.
Această clasă exclude:
- producţia uleiului de măsline realizat din măsline din producţia proprie, vezi 01.13;
- producţia uleiurilor şi grăsimilor animale, necomestibile vezi 15.41;
- extragerea uleiului (unturii) de peşte şi a uleiurilor provenite de la mamifere marine, vezi 15.41

1543 Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare
Această clasă include:
- fabricarea margarinei;
- fabricarea amestecurilor pentru tartine;
- fabricarea grăsimilor de gătit, combinate.
Această clasă exclude:
- fabricarea de untură de porc şi seu (de bovine, ovine etc.), vezi 15.11

155 Fabricarea produselor lactate

1551 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
Această clasă include:
- producţia de lapte lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat şi/sau tratat la cald;
- producţia băuturilor nealcoolice pe bază de lapte;
- producţia de smântână din lapte lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat;
- fabricarea laptelui praf sau concentrat, îndulcit sau neîndulcit;
- fabricarea untului;
- fabricarea iaurtului;
- fabricarea brânzei şi a cheagului;
- obţinerea zerului;
- fabricarea cazeinei şi lactozei.
Această clasă exclude:
- producţia de lapte de vacă brut, vezi 01.21

1552 Fabricarea îngheţatei
Această clasă include:
- producţia de îngheţată şi specialităţi de îngheţată.
Această clasă exclude:
- activităţi ale cofetăriilor specializate în prepararea îngheţatei, vezi 55.30

156 Fabricarea produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidon

1561 Fabricarea produselor de morărit
Această clasă include:
- morăritul: producţia de făină, arpacaş, crupe sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb sau alte cereale;
- măcinarea orezului: producţia de orez măcinat, glazurat, semi-fiert; sau producţia de făină de orez;
- măcinarea legumelor: producţia de făină sau pudră de legume uscate sau fructe comestibile;
- fabricarea cerealelor pentru micul dejun;
- fabricarea făinei în amestec, pentru pâine, prăjituri, biscuiţi sau clătite.
Această clasă exclude:
- fabricarea făinei de cartofi, vezi 15.31;
- măcinarea porumbului, vezi 15.62

1562 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
Această clasă include:
- fabricarea amidonului din orez, cartofi, porumb etc.;
- măcinarea porumbului;
- fabricarea glucozei, siropului de glucoză, maltozei etc.;
- fabricarea glutenului;
- fabricarea uleiului (din germeni) de porumb.
Această clasă exclude:
- fabricarea lactozei, vezi 15.51;
- producţia de zahăr din sfeclă sau trestie de zahăr, vezi 15.83

157 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor

1571 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă
Această clasă include:
- fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă, inclusiv a suplimentelor alimentare pentru animale;
Această clasă exclude:
- fabricarea de produse din peşte, pentru hrana animalelor, vezi 15.20;
- producţia de turte din oleaginoase, vezi 15.41

1572 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie

158 Fabricarea altor produse alimentare

1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie
Această clasă include:
- fabricarea pâinii şi specialităţilor de panificaţie;
- fabricarea produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, checurilor, tartelor etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea produselor din paste făinoase, vezi 15.85

1582 Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare
Această clasă include:
- fabricarea pişcoturilor, biscuiţilor şi produselor "uscate" de panificaţie;
- fabricarea produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate;
- fabricarea produselor pentru gustări, dulci sau sărate.

1583 Fabricarea zahărului
Această clasă include:
- fabricarea sau rafinarea zahărului (zaharozei) şi a înlocuitorilor de zahăr, din sfeclă de zahăr, suc de trestie de zahăr, arţar şi palmier.
Această clasă exclude:
- fabricarea glucozei, siropului de glucoză, maltozei, vezi 15.62

1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
Această clasă include:
- fabricarea de cacao, unt de cacao, grăsime şi ulei de cacao;
- fabricarea ciocolatei şi bomboanelor de ciocolată;
- fabricarea produselor zaharoase;
- fabricarea gumei de mestecat;
- conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor;
- fabricarea pastilelor şi tabletelor (mentolate, gen "TIC-TAC" etc.).
Această clasă exclude:
- producţia zaharozei, vezi 15.83

1585 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
Această clasă include:
- fabricarea pastelor făinoase, ca: macaroanele şi tăiţeii;
- fabricarea cuş-cuş-ului.

1586 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
Această clasă include:
- decafeinizarea şi prăjirea cafelei;
- obţinerea produselor din cafea:
. cafea măcinată;
. cafea solubilă;
. extracte şi concentrate din cafea;
- fabricarea înlocuitorilor de cafea;
- amestecarea ceaiului şi frunzelor de mate;
- ambalarea ceaiului, inclusiv în doze (pliculeţe).
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea infuziilor din plante (mentă, muşeţel, verbină etc.).
Această clasă exclude:
- fabricarea ceaiului, asociată cu plantaţiile de ceai, vezi 01.13;
- fabricarea infuziilor din plante, dacă sunt considerate medicinale, vezi 24.62

1587 Fabricarea condimentelor
Această clasă include:
- fabricarea mirodeniilor, sosurilor picante şi condimentelor:
. maioneză;
. făină de muştar;
. muştar etc.;
- fabricarea oţetului.
Această clasă exclude:
- cultivarea plantelor pentru mirodenii, vezi 01.13;
- fabricarea sării de masă, vezi 14.40

1588 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
Această clasă include:
- fabricarea produselor alimentare pentru utilizări nutriţionale speciale (Directivele Consiliului, OJ Nr. L 186, din 30.06.1989):
. lapte praf pentru sugari;
. lapte şi alte alimente pentru copii mici;
. alimente pentru sugari;
. alimente cu conţinut redus de calorii, pentru controlul greutăţii;
. alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale;
. alimente cu conţinut redus de sodiu, inclusiv sare fără sodiu;
. alimente fără gluten;
. alimente recomandate în efortul muscular intens, în special pentru sportivi;
. alimente pentru persoanele ce suferă de dereglări ale metabolismului carbohidraţilor (diabet).

1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea de supe şi ciorbe;
- fabricarea drojdiei de bere, prafului de ouă etc.;
- fabricarea produselor alimentare îmbogăţite cu vitamine, proteine etc.

159 Fabricarea băuturilor

1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
Această clasă include:
- fabricarea băuturilor alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea băuturilor alcoolice nedistilate, vezi 15.92; 15.93 şi 15.94

1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie
Această clasă include, de asemenea:
- producţia alcoolurilor neutre.

1593 Fabricarea vinurilor
Această clasă include:
- fabricarea vinului:
. vin de masă;
. VCPAR (vin de calitate, produs în anumite regiuni);
- fabricarea vinului spumos;
- fabricarea vinului din must de struguri concentrat.
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea vinului slab alcoolizat sau fără alcool.
Această clasă exclude:
- producţia de vin din struguri de producţie proprie, vezi 01.13;
- îmbutelierea şi ambalarea fără transformare a vinului, vezi 51.34 şi 74.82

1594 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
Această clasă include:
- fabricarea cidrului, cidrului de pere, miedului şi altor vinuri din fructe, cât şi a băuturilor mixte ce conţin alcool.

1595 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
Această clasă include:
- fabricarea vermutului şi a altor băuturi similare.

1596 Fabricarea berii
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea berii slab alcoolizate sau fără alcool.

1597 Fabricarea înaltului

1598 Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice
Această clasă include:
- producţia de ape minerale naturale;
- producţia de băuturi nealcoolice:
. băuturi nealcoolice aromatizate şi/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi energizante, băuturi din fructe, ape tonice etc.
Această clasă exclude:
- producţia de sucuri din fructe şi legume, vezi 15.32

16 Fabricarea produselor din tutun

160 Fabricarea produselor din tutun

1600 Fabricarea produselor din tutun
Această clasă include:
- fabricarea produselor din tutun: ţigarete, tutun de ţigarete, ţigări de foi, tutun de pipă, tutun de mestecat şi pentru prizat;
- fabricarea tutunului "omogenizat" sau "reconstituit".
Această clasă exclude:
- cultivarea sau prelucrarea preliminară a tutunului, vezi 01.11
DB INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI A PRODUSELOR TEXTILE

17 Fabricarea produselor textile
Această diviziune include pregătirea şi filarea fibrelor textile în fire, precum şi ţesutul materialelor textile, finisarea materialelor textile şi a confecţiilor de îmbrăcăminte, fabricarea articolelor confecţionate din textile, cu excepţia lenjeriei (de ex. lenjerie de pat, feţe de masă, pături, covoare, pluş cordele.) şi fabricarea materialelor tricotate şi croşetate şi a articolelor din aceste materiale (de ex. ciorapi şi pulovere). Cultura fibrelor naturale se regăseşte în diviziunea 01 (Agricultură), în timp ce fabricarea fibrelor sintetice reprezintă un proces chimic ce trebuie să fie clasificat în clasa 24.70 (Fabricarea fibrelor artificiale). Fabricarea confecţiilor de îmbrăcăminte se regăseşte în diviziunea 18.

171 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire

1711 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac
Această clasă include:
- operaţiunile de pregătire a fibrelor tip bumbac, cardarea şi pieptănarea;
- fabricarea firelor tip bumbac, fie din bumbac, fie din fibre artificiale sau sintetice, pentru ţesut, tricotat etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea aţei de cusut, vezi 17.16

1712 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip lână cardată
Această clasă include:
- operaţiile de pregătire a fibrelor tip lână: degresarea şi carbonizarea lânei, cardarea;
- fabricarea firelor tip lână, fie cu lână, fie cu fibre artificiale sau sintetice, pentru ţesut, tricotat etc.

1713 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi tip lână
Această clasă include:
- pieptănarea fibrelor de lână;
- fabricarea firelor tip lână pieptănată, fie cu lână, fie cu fibre artificiale sau sintetice, pentru ţesut, tricotat etc.;
- pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip lână semi-pieptănată (cardată dar incomplet pieptănată).

1714 Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in
Această clasă include:
- meliţarea inului;
- fabricarea firelor tip in, fie cu in, fie cu fibre artificiale sau sintetice, pentru ţesut, tricotat etc.

1715 Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice
Această clasă include:
- bobinarea, spălarea şi răcirea mătăsii naturale;
- cardarea şi pieptănarea deşeurilor de mătase;
- fabricarea firelor tip mătase, fie cu mătase naturală, fie cu fibre artificiale sau sintetice, pentru ţesut, tricotat, etc.;
- răsucirea, paralelizarea şi înmuierea firelor sintetice sau artificiale.

1716 Fabricarea aţei de cusut
Această clasă include:
- fabricarea aţei de cusut din orice material textil, inclusiv din amestecuri.
Această clasă exclude:
- fabricarea firelor pentru tricotat şi croşetat, vezi 17.11 la 17.15; 17.17

1717 Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire
Această clasă include:
- operaţii de pregătire şi filare în fire a altor fibre textile, cum ar fi fibrele de iută sau liberiene.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea firelor din celofibră.
Această clasă exclude:
- fabricarea fibrelor şi a cablurilor sintetice sau artificiale, fabricarea firelor nerăsucite (inclusiv firul cu rezistenţă mare şi firul pentru covoare), din fibre sintetice sau artificiale, vezi 24.70;
- fabricarea fibrelor de sticlă, vezi 26.14;
- filarea firului de azbest, vezi 26.82

172 Producţia de ţesături

1721 Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac
Această clasă include:
- fabricarea ţesăturilor din bumbac, fie cu fire de bumbac, fie cu fire artificiale sau sintetice.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea ţesăturilor imitaţie de blană sau din şnur, a prosoapelor pluşate, a voalului etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelelor, vezi 17.51;
- fabricarea materialelor textile neţesute, vezi 17.53;
- fabricarea materialelor textile înguste (panglici), vezi 17.54;
- fabricarea materialelor textile tricotate sau croşetate, vezi 17.60

1722 Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată
Această clasă include:
- fabricarea ţesăturilor din fire tip lână, fie cu fire de lână, fie cu fire artificiale sau sintetice.
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelelor, vezi 17.51;
- fabricarea materialelor textile neţesute, vezi 17.53;
- fabricarea materialelor tricotate şi croşetate, vezi 17.60

1723 Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată
Această clasă include:
- fabricarea ţesăturilor din lână pieptănată, fie cu fire de lână, fie cu fire artificiale sau sintetice.
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelelor, vezi 17.51;
- fabricarea materialelor textile neţesute, vezi 17.53;
- fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 17.60

1724 Ţesături din mătase şi din fire tip mătase
Această clasă include:
- fabricarea ţesăturilor tip mătase, fie cu fire de mătase, fie cu fire artificiale sau sintetice.
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor neţesute, vezi 17.53

1725 Ţesături din alte textile
Această clasă include:
- fabricarea altor ţesături, prin utilizarea fibrelor şi firelor speciale, de in, cânepă, iută, liberiene;
- fabricarea materialelor textile din polipropilen.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea ţesăturilor din fire de sticlă.
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelelor, vezi 17.51;
- fabricarea materialelor neţesute, vezi 17.53;
- ţesutul firelor de azbest, vezi 26.82

173 Finisarea materialelor textile

1730 Finisarea materialelor textile
Această clasă include:
- albirea, vopsirea şi imprimarea (inclusiv termoimprimarea) fibrelor, firelor, materialelor şi articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte care nu sunt producţie proprie;
- apretarea, uscarea, expunerea la abur, repararea, sanforizarea, mercerizarea materialelor şi a articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte care nu reprezintă producţie proprie.
Această clasă include, de asemenea:
- finisarea articolelor de îmbrăcăminte din piele;
- albirea jeans-ilor;
- plisarea şi alte lucrări similare, executate pe materiale textile.
Această clasă exclude:
- finisarea articolelor textile executate din materiale produse de fabrică, vezi 17.1; 17.2; 17.5;
- imprimarea la cerere, pe loc, pe articole textile, vezi 52.74

174 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1740 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
Această clasă include:
- fabricarea de articole confecţionate din orice material textil, inclusiv din materiale tricotate sau croşetate:
. pături, inclusiv cuverturi;
. lenjerie de pat, de masă sau de bucătărie;
. cuverturi, plăpumi matlasate, plăpumi de puf, perne, saci de dormit etc.;
- fabricarea articolelor pentru decorarea locuinţelor:
. perdele, draperii, jaluzele, cuverturi de pat, huse de mobilă sau de maşină etc.;
. prelate, corturi, articole pentru camping, pânze pentru ambarcaţiuni, parasolare, huse de automobil etc.;
. steaguri, drapele, fanioane etc.;
. cârpe de praf, cârpe de vase şi articole similare, veste de salvare, paraşute etc.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea părţii textile a păturilor electrice, a produselor de camping, de navigaţie;
- fabricarea de prelate, veste de salvare, steaguri, paraşute, îmbrăcăminte de protecţie, saci şi sacoşe, lavete pentru spălarea duşumelei, veselei, şters praful etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 17.54

175 Fabricarea altor articole textile

1751 Fabricarea de covoare şi mochete
Această clasă include:
- fabricarea de ţesături şi împletituri executate din textile, pentru acoperirea pardoselilor:
. carpete, covoare, mochete, preşuri.
Această clasă exclude:
- fabricarea ştergătoarelor şi rogojinilor, prin împletirea materialelor, vezi 20.52;
- fabricarea materialelor pentru acoperirea podelelor, din: plută, cauciuc sau plastic, chiar cu o faţă textilă, vezi 36.63

1752 Fabricarea de frânghii, sfori şi plase
Această clasă include:
- fabricarea de frânghii, sfori, odgoane, cord şi şnururi, din fibre sau fâşii textile, fie că sunt sau nu impregnate sau acoperite cu cauciuc sau plastic;
- fabricarea plaselor din sfoară, cord sau frânghie;
- fabricarea produselor din frânghie şi plasă: plase de pescuit, trancheţi de navă, perne pentru descărcare, tapane, frânghii sau cabluri prevăzute cu inele metalice pentru încărcat navele etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea plaselor pentru păr, vezi 18.24

1753 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea ţesăturilor înguste (panglici), inclusiv materiale constând din urzeală fără bătătură, obţinute cu ajutorul unui adeziv;
- fabricarea fetrului;
- fabricarea de etichete, cocarde etc.;
- fabricarea de pasmanterie ornamentală:
. trese, ciucuri, pampoane etc.;
- fabricarea tulului şi a altor ţesături tip plasă, a dantelei, broderiilor etc.;
- fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau stratificate cu material plastic;
- fabricarea vatei şi articolelor confecţionate din vată (tampoane etc.);
- fabricarea firelor metalizate sau aurite, a firelor de cauciuc şi a cordului acoperit cu material textil, a firelor sau benzilor textile acoperite, impregnate sau bordate cu cauciuc sau plastic;
- fabricarea de diverse materiale: ţesături cord pentru anvelope, din fire artificiale rezistente; calc pânzat; canava pentru utilizare în pictură; muşama şi materiale textile apretate similare, acoperite cu cauciuc, adezivi sau substanţe poliamidice;
- fabricarea de diverse articole textile: fitile textile, furtunuri, benzi rulante şi alte produse similare, curele de transmisie, pânză pentru strecurat.
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor din pâslă, pentru acoperirea podelelor, vezi 17.51;
- fabricarea pânzei ţesute din fire metalice, vezi 28.73

176 Fabricarea de metraje obţinute prin tricotare sau croşetare

1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
Această clasă include:
- fabricarea şi prelucrarea în aceeaşi unitate a metrajelor obţinute prin tricotare sau croşetare:
. materiale pluşate şi imitaţie de blană;
. materiale tip plasă şi pentru ferestre, tricotate pe maşini Raschel sau similare;
. alte materiale tricotate sau croşetate.
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor tip plasă şi pentru acoperirea ferestrelor, gen dantelă sau broderie, obţinute pe maşini Raschel sau similare, vezi 17.54

177 Fabricarea de articole tricotate sau croşetate

1771 Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi
Această clasă include:
- fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon.
Aceasta clasă include, de asemenea:
- fabricarea de încălţăminte din materiale textile, fără tălpi aplicate.

1772 Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate sau croşetate
Această clasă include:
- fabricarea de pulovere, jachete, jerseuri, veste şi articole similare, tricotate sau croşetate.

18 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte; aranjarea şi vopsirea blănurilor
Industria confecţiilor de îmbrăcăminte acoperă toate activităţile de croitorie (pentru confecţii de gata sau de comandă), din toate materialele (de ex. piele, ţesături, materiale tricotate sau croşetate etc.) a tuturor articolelor de îmbrăcăminte (de ex. haine, lenjerie pentru bărbaţi, femei sau copii; îmbrăcăminte de lucru, de oraş sau de purtare etc.) şi accesoriilor. Nu se face nici o distincţie între îmbrăcămintea pentru adulţi sau copii, sau între îmbrăcămintea modernă şi cea tradiţională. Diviziunea 18 include, de asemenea, industria blănurilor (blănuri şi haine de blană). Ea nu include fabricarea articolelor tricotate şi croşetate (17.7) şi finisarea articolelor de îmbrăcăminte (17.30).

181 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1810 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
Această clasă include:
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, sau din înlocuitori de piele.
Această clasă exclude:
- fabricarea mănuşilor şi curelelor din piele, vezi 18.24;
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană, vezi 18.30;
- fabricarea mănuşilor şi căştilor de sport, din piele, vezi 36.40

182 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii
Această grupă exclude:
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană, vezi 18.30

1821 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
Această clasă exclude:
- fabricarea încălţămintei, vezi 19.30;
- fabricarea îmbrăcămintei de cauciuc sau plastic, neasamblate prin cusătură, ci doar lipite, vezi 25.13 şi 25.24;
- fabricarea căştilor de protecţie, vezi 25.24 şi 28.75;
- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 52.74

1822 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Această clasă include:
- fabricarea altor confecţii din materiale ţesute, tricotate sau croşetate, materiale neţesute etc, pentru bărbaţi, femei şi copii:
. haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste etc.
Această clasă include, de asemenea:
- croitoria de comandă.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană, vezi 18.30;
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din cauciuc şi materiale plastice, neasamblate prin cusături, ci doar lipite, vezi 25.13 şi 25.24;
- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 52.74

1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Această clasă include:
- fabricarea de articole de lenjerie de corp din materiale textile, ţesute, tricotate sau croşetate, mătase etc., pentru bărbaţi, femei şi copii:
. cămăşi, tricouri, chiloţi, indispensabili, pijamale, cămăşi de noapte, halate de casă, bluze, slipuri, sutiene, corsete etc.
Această clasă exclude:
- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 52.74

1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru sugari, a treningurilor, costumelor de schi, costumelor de baie etc.;
- fabricarea pălăriilor şi şepcilor;
- fabricarea altor accesorii: mănuşi, curele, şaluri, cravate, fileuri de păr etc.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea articolelor din blană, pentru acoperit capul.
Această subclasă elementară şi respectiv, întreaga clasă 18.24, exclude:
- fabricarea căştilor de protecţie, vezi 25.24 şi 28.75;
- fabricarea mănuşilor şi căştilor din piele pentru sport, vezi 36.40;
- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 52.74

183 Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană

1830 Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană
Această clasă include:
- prepararea şi vopsirea blănurilor şi a pieilor cu păr: răzuirea, tăbăcirea, tratarea cu tananţi, decolorarea (albirea), tunderea, pensarea şi vopsirea blănurilor;
- fabricarea articolelor din blană:
. fabricarea hainelor şi accesoriilor din blană;
. asamblări de blănuri, cum sunt: resturile de blană, rondelele, covoraşele, fâşiile din petice de blană etc.;
. diverse articole din blană: covoraşe, "pufuri" (taburete rotunde) neumplute, cârpe pentru lustruire industrială.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea blănurilor artificiale şi a articolelor din blană artificială
Această clasă exclude:
- producţia de blănuri neprelucrate, vezi 01.25 şi 01.50;
- producţia de piei neprelucrate, vezi 15.11;
- fabricarea imitaţiilor din blană (materiale cu păr lung obţinute prin ţesere sau tricotare), vezi 17.2 şi 17.60;
- fabricarea pălăriilor de blană, vezi 18.24;
- fabricarea confecţiilor garnisite cu blană, vezi 18.24;
- fabricarea cizmelor sau a pantofilor, cu garnituri din blană, vezi 19.30
DC INDUSTRIA PIELĂRIEI ŞI A PRODUSELOR DIN PIELE
În prezent, industria pielăriei şi a încălţămintei utilizează multe alte materiale pentru a-şi fabrica produsele (de ex. articole de voiaj, încălţăminte etc.). Activitatea descrisă în această diviziune include prepararea şi tratarea cu tananţi a pieilor brute produse de grupa 151.

19 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, a harnaşamentelor şi încălţămintei

191 Tăbăcirea şi finisarea pieilor

1910 Tăbăcirea şi finisarea pieilor
Această clasă include:
- producţia de piei tăbăcite;
- producţia de piei velurate, piei lăcuite sau metalizate;
- producţia de piei, din componente.
Această clasă exclude:
- producţia de piei şi piei brute, vezi 15.11;
- fabricarea îmbrăcămintei din piele, vezi 18.10;
- tăbăcirea şi finisarea pieilor de animale cu blană sau a pieilor de animale cu păr, vezi 18.30;
- fabricarea imitaţiilor din piele care nu se compun din piele naturală, vezi 17.2; 25.13; 25.24

192 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1920 Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
Această clasă include:
- fabricarea de articole de voiaj, genţi de mână şi articole similare, din piele, piele din componente şi din orice alt material, ca: pânză de plastic, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, la obţinerea cărora se utilizează aceeaşi tehnologie ca şi pentru piele;
- fabricarea cureluşelor de ceas, nemetalizate;
- fabricarea de diverse articole din piele sau piele reconstituită: curele de transmisie, ambalaje etc.;
- fabricarea articolelor de harnaşament.
Această clasă exclude:
- fabricarea confecţiilor din piele, vezi 18.10;
- fabricarea mănuşilor şi pălăriilor din piele, vezi 18.24;
- fabricarea încălţămintei, vezi 19.30;
- fabricarea cureluşelor metalice de ceas, vezi 33.50

193 Fabricarea încălţămintei

1930 Fabricarea încălţămintei
Această clasă include:
- fabricarea de încălţăminte pentru toate scopurile, din orice material, prin orice procedeu, inclusiv prin turnare;
- fabricarea de jambiere, ghete şi articole similare;
- fabricarea unor părţi din încălţăminte: fabricarea căputelor şi a unor părţi ale căputelor, a tălpilor şi branţurilor, tocurilor etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea încălţămintei din materiale textile, fără tălpi, vezi 17.71;
- fabricarea încălţămintei din azbest, vezi 26.82;
- fabricarea pantofilor şi ghetelor ortopedice, vezi 33.10

DD FABRICAREA LEMNULUI ŞI A PRODUSELOR DIN LEMN

20 Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din împletitură de pai şi alte materiale
Această diviziune include fabricarea produselor din lemn, cum sunt: cheresteaua, placajul, panourile de lemn, ambalajele de lemn, podelele din lemn, grinzi de lemn şi clădiri prefabricate din lemn.
Procesele de producţie includ: tăierea cu fierăstrăul, rindeluirea, fasonarea, laminarea şi asamblarea produselor din lemn, începând de la tăierea buştenilor sau de la cherestea, care poate fi tăiată ulterior, ori fasonată la strung sau cu alte unelte de fasonat. Cheresteaua sau alte produse fasonate din lemn transformat pot fi, de asemenea, rindeluite ulterior şi asamblate în produse finite, cum ar fi ambalajele din lemn.
Cu excepţia joagărelor şi a unităţilor de ocrotire a pădurilor, unităţile sunt grupate în ramuri industriale care se bazează, în principal, pe produsele specifice fabricate.
Diviziunea nu include nici fabricarea mobilei (36.1), nici instalarea de accesorii din lemn de producţie proprie (vezi 45.42).

201 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
Această clasă include:
- tăierea, rindeluirea şi prelucrarea mecanică a lemnului;
- fabricarea traverselor de cale ferată;
- fabricarea podelelor neasamblate din lemn;
- fabricarea talaşului, a rumeguşului, aşchiilor, particulelor de lemn.
Această clasă include, de asemenea:
- uscarea lemnului;
- impregnarea sau tratarea chimică a lemnului, cu conservanţi şi alte materiale.
Această clasă exclude:
- tăierea copacilor şi producţia de lemn brut, vezi 02.01;
- fabricarea şindrilei şi a cofrajelor, vezi 20.30

202 Fabricarea de produse stratificate din lemn

2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aşchii de lemn, plăci fibrolemnoase etc.

203 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

2030 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii
Această clasă include:
- fabricarea produselor din lemn, ce urmează a fi utilizate în principal în industria de construcţii:
. bârne, grinzi, suporţi pentru acoperiş;
. uşi, ferestre, obloane şi cadrele lor;
. scări, balustrade;
. cofraje din lemn, şindrilă;
. parchete asamblate în panouri;
- fabricarea caselor prefabricate din lemn, sau a unor elemente ale acestora.
Această clasă exclude:
- fabricarea lamelelor neasamblate de lemn, pentru parchet, vezi 20.10

204 Fabricarea ambalajelor din lemn

2040 Fabricarea ambalajelor din lemn
Această clasă include:
- fabricarea cutiilor din lemn, a lăzilor, cilindrilor şi altor ambalaje similare din lemn;
- fabricarea paleţilor, a paleţilor pentru cutii şi a altor platforme de încărcare, din lemn;
- fabricarea butoaielor, ciuberelor, putinilor, doagelor şi altor produse de dogărie;
- fabricarea tamburilor din lemn, pentru cablu.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor de voiaj, vezi 19.20;
- fabricarea de lăzi sau cutii din material împletit, vezi 20.52

205 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri

2051 Fabricarea altor produse din lemn
Această clasă include:
- fabricarea de diverse produse din lemn:
. mânere din lemn şi diferite monturi pentru unelte, mături, perii;
. şanuri din lemn, pentru ghete şi pantofi; umeraşe pentru haine;
. ustensile casnice şi vase de bucătărie din lemn; cuiere pentru haine şi pălării;
. statuete şi ornamente din lemn, marchetărie de lemn, intarsii din lemn;
. casete din lemn pentru bijuterii, tacâmuri şi articole similare;
. sicrie de lemn;
. linguri, scafe, bobine, mosoare pentru aţă de cusut şi articole similare din lemn curbat;
. alte articole din lemn.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor de voiaj, vezi 19.20;
- fabricarea încălţămintei din lemn, vezi 19.30;
- fabricarea de corpuri şi montaje de iluminat, vezi 31.50;
- fabricarea carcaselor de ceas, vezi 33.50;
- fabricarea de mobilă, vezi 36.1;
- fabricarea jucăriilor din lemn, vezi 36.50;
- fabricarea imitaţiilor de bijuterii, vezi 36.61;
- fabricarea de perii şi mături, vezi 36.62;
- fabricarea bastoanelor şi umbrelelor de mână, vezi 36.63;
- fabricarea chibriturilor, vezi 36.63

2052 Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri
Această clasă include:
- prelucrarea plutei naturale;
- fabricarea articolelor din plută naturală şi aglomerată;
- fabricarea de împletituri şi produse din materiale împletite: rogojini, covoraşe, etc.;
- fabricarea de coşuri şi împletituri din nuiele.
Această clasă exclude:
- fabricarea de rogojini sau împletituri de materiale textile, vezi 17.51;
- fabricarea de mobilă, vezi 36.1

DE FABRICAREA CELULOZEI, HÂRTIEI ŞI A PRODUSELOR DIN HÂRTIE; EDITAREA ŞI TIPĂRIREA PUBLICAŢIILOR

21 Fabricarea celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie
Această diviziune cuprinde fabricarea celulozei, hârtiei şi produselor din hârtie reciclată. Fabricarea acestor produse este inclusă în aceeaşi grupă, deoarece ele constituie o serie de procese conectate pe verticală.
Mai multe din aceste procese se desfăşoară adesea, într-o singură unitate, în esenţă, există trei activităţi şi anume:
- Fabricarea celulozei, ce implică separarea fibrelor de celuloză de alte impurităţi din lemn sau din deşeurile de hârtie.
- Fabricarea hârtiei, ce implică alcătuirea colilor din aceste fibre.
- Fabricarea produselor din hârtie reciclată, rezultate din hârtie şi alte materiale, ce implică diverse tehnici de tăiere şi modelare şi include activităţi de acoperire şi laminare. Articolele din hârtie pot fi tipărite (de ex. tapet, ambalaje pentru cadouri etc.), atât timp cât informaţia tipărită nu reprezintă scopul principal.

211 Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului

2111 Fabricarea celulozei
Această clasă include:
- fabricarea celulozei albite, semi-albite sau nealbite, prin procese mecanice, chimice (cu sau fără dizolvare) sau semichimice;
- eliminarea cernelii şi fabricarea celulozei din deşeuri de hârtie.

2112 Fabricarea hârtiei şi cartonului
Această clasă include:
- fabricarea hârtiei şi cartonului, destinate prelucrării industriale ulterioare.
Această clasă include, de asemenea:
- acoperirea şi impregnarea hârtiei şi a cartonului;
- fabricarea hârtiei creponate;
- fabricarea hârtiei de ziar şi a altor tipuri de hârtie pentru tipărituri şi hârtie de scris;
- fabricarea hârtiei pentru rotativă.
Această clasă exclude:
- fabricarea cartonului ondulat, vezi 21.21;
- fabricarea articolelor din hârtie prelucrată ulterior, vezi 21.22; 21.23; 21.24; 21.25

212 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton

2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton
Această clasă include:
- fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat;
- fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat;
- fabricarea ambalajelor din carton pliabil;
- fabricarea ambalajelor din carton rezistent;
- fabricarea altor ambalaje din hârtie şi carton;
- fabricarea sacilor şi pungilor de hârtie;
- fabricarea dosarelor de birou şi a articolelor similare.
Această clasă exclude:
- fabricarea plicurilor, vezi 21.23;
- fabricarea articolelor din pastă de hârtie sau carton, prin presare sau mulare (de exemplu cofraje de ouă), vezi 21.25

2122 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
Această clasă include:
- fabricarea produselor de uz gospodăresc şi pentru igiena personală, din hârtie şi pastă de celuloză:
. şerveţele pentru curăţat tenul;
. batiste, prosoape, şerveţele de masă;
. hârtie igienică;
. tampoane igienice, scutece şi căptuşeli de scutece pentru copii;
. ceşti, farfurii şi tăvi.

2123 Fabricarea articolelor de papetărie
Această clasă include:
- fabricarea hârtiei de tipărituri şi de scris, gata pentru utilizare;
- fabricarea hârtiei de imprimantă;
- fabricarea hârtiei de copiat, gata pentru utilizare;
- fabricarea indigoului şi a hârtiei şablon, pentru multiplicat;
- fabricarea hârtiei de lipit sau adezive, gata pentru utilizare;
- fabricarea plicurilor şi a cărţilor poştale;
- fabricarea cutiilor, mapelor, truselor pentru scris, conţinând hârtie de scris asortată.

2124 Fabricarea tapetului
Această clasă include:
- fabricarea tapetelor de hârtie şi a altor materiale similare, pentru lipit pe pereţi, inclusiv tapete acoperite cu vinil;
- fabricarea materialelor textile pentru acoperirea pereţilor.

2125 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea etichetelor;
- fabricarea hârtiei şi cartonului de filtru;
- fabricarea bobinelor, mosoarelor, canetelor etc., din hârtie şi carton;
- fabricarea cofrajelor de ouă şi a altor produse de ambalat, din pastă mulată (turnată);
- fabricarea cartelelor de hârtie sau carton, utilizate la maşinile de tricotat Jacquard.
Această clasă exclude:
- fabricarea hârtiei sau cartonului în vrac (desfăcut), vezi 21.12;
- fabricarea cărţilor de joc, vezi 36.50;
- fabricarea jocurilor şi jucăriilor, din hârtie sau carton, vezi 36.50

22 Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Această diviziune include editarea ziarelor, revistelor, a altor periodice şi a cărţilor.
În general, unităţile cunoscute ca edituri publică copii ale unor lucrări pentru care posedă, de obicei, dreptul de reproducere (copyright). Lucrările pot avea un singur format sau mai multe formate, inclusiv forma poligrafică tradiţională, bandă audio, CD-ROM sau on-line. Editorii pot publica lucrări originale, create de alţii, pentru care au obţinut drepturile respective şi/sau lucrări pe care le-au creat în interiorul editurii.
Activităţile poligrafice reprezintă tipărirea de produse, cum sunt: ziare, cărţi, periodice, formulare comerciale, felicitări şi alte materiale şi execută, de asemenea, lucrări anexe cum sunt: lucrările de legătorie, serviciile de reproducere pe clişee etc.
Activităţile anexe cuprinse aici fac parte integrantă din industria poligrafică şi aceste operaţiuni furnizează aproape întotdeauna un produs (o placă tipografică, o carte legată sau un disc, ori un fişier magnetic) ce face parte integrantă din industria poligrafică.
Procesele utilizate în poligrafie includ o varietate de metode utilizate pentru a transfera o imagine de pe o planşă, un ecran sau dintr-un fişier de calculator, pe un suport oarecare, cum ar fi: hârtia, materialele plastice, metalul, articolele textile sau lemnul. Cea mai utilizată dintre aceste metode este transferarea imaginii de pe o planşă sau ecran pe un suport (tipărire litografică, a unei gravuri, a unui ecran sau flexografică). O nouă tehnologie care se dezvoltă cu rapiditate utilizează un fişier de calculator în scopul acţionării directe a mecanismului de tipărire pentru a crea imaginea şi noi echipamente electrostatice sau alte tipuri de echipament (tipărire digitală sau non-impact).
Deşi tipărirea şi editarea sunt adesea executate de aceeaşi unitate (de ex. un ziar), situaţiile în care aceste activităţi distincte sunt efectuate în aceeaşi unitate sunt din ce în ce mai rare.
Această diviziune exclude:
- editarea de programe, vezi 72.21
- editarea on-line fără legătură cu alt tip de editare, se regăseşte în 72.40

221 Activitatea editurilor

2211 Editarea cărţilor
Această clasă include:
- editarea cărţilor, broşurilor, pliantelor şi materialelor similare, inclusiv editarea dicţionarelor şi a enciclopediilor;
- editarea hărţilor şi a schemelor.

2212 Editarea ziarelor
Această clasă include:
- editarea ziarelor, inclusiv a presei publicitare.

2213 Editarea revistelor şi periodicelor

2214 Editarea înregistrărilor sonore
Această clasă include:
- editarea discurilor, a CD-urilor, DVD-urilor şi benzilor magnetice cu muzică sau alte înregistrări sonore;
- editarea partiturilor muzicale tipărite.

2215 Alte activităţi de editare
Această clasă include:
- editarea de:
. fotografii, gravuri de cărţi poştale;
. orare;
. formulare;
. afişe, reproduceri ale operelor de artă;
. alte tipărituri, cum sunt: cărţile poştale ilustrate, reproduse prin mijloace mecanice şi foto-mecanice.

222 Tipărirea şi activităţi anexe

2221 Tipărirea ziarelor
Această clasă include:
- imprimarea ziarelor şi a altor publicaţii periodice.

2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
Această clasă include:
- tipărirea de reviste şi de alte periodice, cărţi, broşuri, partituri şi manuscrise muzicale, hărţi, atlase, afişe, cataloage publicitare, prospecte şi alte tipărituri publicitare, timbre poştale, timbre fiscale, bilete de bancă, cecuri, registre, albume, jurnale de zi, calendare, formulare administrative şi alte materiale imprimate comerciale, hârtie de scris cu antet personal şi alte tipărituri (de ex. etichete de plastic, pungi de plastic şi plăci de sticlă, articole din metal), cu ajutorul presei de tipar înalt, la offset, prin fotogravură, imprimare flexografică, tipărire de pe ecran şi cu alte prese de tipărit, maşini de multiplicat, imprimante de calculator, maşini de tipărit în relief, fotocopiatoare şi termocopiatoare.
Această clasă exclude:
- tipărirea etichetelor, vezi 21.25;
- editarea, vezi 22.1

2223 Legătorie
Această clasă include:
- legarea foilor tipărite, de ex. pentru a forma cărţi, broşuri, reviste, cataloage etc., prin pliere, asamblare, coasere, lipire, calare, însăilare, legare cu ajutorul adezivilor, tăiere, precum şi imprimarea cu litere aurite.

2224 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
Această clasă include:
- lucrări de compoziţie, culegere, fotoculegere, introducere a datelor, inclusiv scanare şi recunoaşterea caracterelor optice, cosmetizare electronică;
- lucrări de creare a documentelor, editare pe calculator şi toate celelalte lucrări de concepţie;
- servicii de pregătire a datelor digitale, adică extindere, selecţie, codificarea legăturii între programe;
- servicii de proiectare asistată de calculator, prelucrare asistată de calculator, procesare electronică;
- servicii de paginare digitală;
- lucrări de executare a planşelor, inclusiv fixarea imaginii şi a paginilor cu ilustraţii (pentru tipar înalt şi offset);
- lucrări de făţuire a cilindrilor, pentru gravură;
- lucrări de prelucrare, executate direct pe placă (şi plăci din fotopolimeri);
- plăci şi vopsele pentru lucrări de imprimare sau tipărire în relief;
- lucrări de artă, inclusiv pietre pentru litografii şi blocuri din lemn preparat.

2225 Alte lucrări de tipografie
Această clasă include:
- lucrări de realizare a produselor reprografice;
- lucrări de realizare a suporturilor de prezentare, de ex. diapozitive pentru proiecţie şi alte forme digitale de prezentare;
- lucrări de design al produselor tipografice, de ex. schiţe, planuri, machete;
- alte lucrări grafice ca: vopsire, scufundare în baie sau imprimare, copiere în alfabetul braille, perforare, tipărire în relief, glazurare şi laminare, colare şi intercalare, creponare.

223 Reproducerea înregistrărilor pe suporţi

2231 Reproducerea înregistrărilor audio
Această clasă include:
- reproducerea după matriţă a discurilor de patefon, CD-urilor, DVD-urilor şi casetelor cu muzică, sau cu alte înregistrări audio.

2232 Reproducerea înregistrărilor video
Această clasă include:
- reproducerea după matriţă a benzilor video şi DVD-urilor cu filme şi alte înregistrări video.

2233 Reproducerea înregistrărilor informatice
Această clasă include:
- reproducerea după matriţă a înregistrărilor informatice (programe şi date), pe discuri şi benzi.

DF FABRICAREA PRODUSELOR DE COCSERIE, A PRODUSELOR OBŢINUTE PRIN RAFINAREA PETROLULUI ŞI A COMBUSTIBILILOR NUCLEARI

23 Industria de prelucrare a ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari
Această diviziune se bazează pe transformarea ţiţeiului şi a cărbunelui brut în produse utilizabile şi include de asemenea industriile nucleare. Partea de prelucrare din sectorul energetic este aceea care începe în secţiunea C (Industria extractivă) fiind, de asemenea, prezentă şi în secţiunea E (Energia electrică, gaze şi apă). Procesul dominant este rafinarea ţiţeiului, care implică separarea ţiţeiului brut în produsele componente prin tehnici cum sunt: cracarea şi distilarea. Această diviziune acoperă şi fabricarea, în cont propriu, a unor produse caracteristice (de ex. cocs, butan, propan, benzină, petrol lampant, ulei combustibil, combustibil nuclear etc.), precum şi servicii de prelucrare (de ex. rafinare la cererea clientului, tratarea deşeurilor nucleare etc.).
Această diviziune include numai fabricarea gazelor cu puritate scăzută (sub 95% pentru etan, etilenă şi butan; sub 90% pentru propan (propilenă), butan (butilenă) şi butadienă).
Nu este inclusă fabricarea gazelor cu grad înalt de puritate (24.14), fabricarea gazelor industriale (24.11), extracţia hidrocarburilor (metan, etan, butan sau propan - 11.10) şi producţia gazelor, altele decât cele provenite din prelucrarea ţiţeiului (de ex. gaz provenit din prelucrarea cărbunelui, din apă, gaz provenit din procese gazogene, uzine de gaz - 40.21).

231 Fabricarea produselor de cocserie

2310 Fabricarea produselor de cocserie
Această clasă include:
- producerea cocsului;
- producerea gazelor de la cuptoarele de cocs;
- producerea gudroanelor de cărbune şi lignit.
Această clasă exclude:
- aglomerarea antracitului, vezi 10.10;
- aglomerarea lignitului, vezi 10.20;
- producţia de smoală, vezi 24.14;
- transformarea gazelor de la cuptoarele de cocs, pentru distribuţie prin conducte principale, vezi 40.21

232 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

2320 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
Această clasă include:
- fabricarea carburanţilor: benzină, kerosen etc.;
- fabricarea de combustibili: ulei combustibil uşor, mediu şi greu, gaze de rafinărie ca: etan, propan, butan etc.;
- fabricarea uleiurilor sau grăsimilor lubrifiante pe bază de ţiţei, inclusiv din reziduuri de ţiţei;
- fabricarea de produse pentru industria petrochimică şi pentru prepararea bitumului;
- fabricarea diferitelor produse: white-spirit, vaselină, parafină etc.

233 Prelucrarea combustibililor nucleari

2330 Prelucrarea combustibililor nucleari
Această clasă include:
- producerea de uraniu îmbogăţit;
- producerea elementelor combustibile, pentru reactoarele nucleare;
- producerea elementelor radioactive, pentru uzul industrial sau medical;
- prelucrarea combustibililor nucleari şi tratarea reziduurilor nucleare radioactive.
Această clasă exclude:
- extracţia şi concentrarea minereurilor de uraniu şi thoriu, vezi 12.00;
- fabricarea oxidului de uraniu, vezi 12.00;
- tratarea şi îndepărtarea reziduurilor radioactive, de tranziţie, din spitale, vezi 90.021).
___________
1) Tip de reziduuri radioactive (în principal de origine medicală) care se vor degrada în perioada depozitării temporare şi pot fi adecvate unei manipulări în afara sistemului de control reglementar.

DG FABRICAREA SUBSTANŢELOR, A PRODUSELOR CHIMICE ŞI A FIBRELOR ŞI FIRELOR SINTETICE ŞI ARTIFICIALE
Această subsecţiune se bazează pe transformarea materiilor prime organice şi anorganice printr-un proces chimic şi prepararea produselor pe baza unei formule. Ea face distincţie între producţia substanţelor chimice de bază, care cuprind prima grupă industrială, şi producţia de produse intermediare şi finale obţinute prin prelucrarea ulterioară a substanţelor chimice de bază, care formează restul grupelor de activitate.

24 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice

241 Fabricarea produselor chimice de bază

2411 Fabricarea gazelor industriale
Această clasă include:
- fabricarea gazelor industriale sau medicale, lichefiate sau comprimate:
. gaze primare (elementare);
. aer lichefiat sau comprimat;
. gaze de refrigerare;
. gaze industriale mixte;
. gaze inerte, ca bioxidul de carbon;
. gaze izolatoare.
Această clasă exclude:
- extracţia de metan, etan, butan sau propan, vezi 11.10;
- fabricarea, în rafinării de petrol, a combustibililor gazoşi pe bază de etan, butan sau propan, vezi 23.20

2412 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
Această clasă include:
- fabricarea de coloranţi şi pigmenţi, din orice sursă, sub forma de bază sau concentrată.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea produselor de tipul celor folosite ca agenţi fluorescenţi sau ca substanţe luminofere.
Această clasă exclude:
- fabricarea vopselelor şi pigmenţilor preparaţi, vezi 24.30.

2413 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază
Această clasă include:
- fabricarea de elemente chimice, cu excepţia metalelor, a gazelor elementare industriale şi a elementelor radioactive produse de industria combustibililor nucleari;
- fabricarea acizilor anorganici, cu excepţia acidului nitric;
- fabricarea bazelor, leşiilor şi a altor baze anorganice, cu excepţia amoniacului;
- fabricarea altor compuşi anorganici.
Această clasă exclude:
- fabricarea acidului azotic şi sulfonitric, vezi 24.15;
- fabricarea amoniacului, vezi 24.15;
- fabricarea clorurii de amoniu, vezi 24.15;
- fabricarea nitriţilor şi a nitraţilor de potasiu, vezi 24.15;
- fabricarea carbonaţilor de amoniu, vezi 24.15

2414 Fabricarea altor produse chimice organice de bază
Această clasă include:
- fabricarea altor substanţe chimice organice de bază, ca:
. hidrocarburi aciclice, saturate şi nesaturate;
. hidrocarburi ciclice, saturate şi nesaturate;
. alcooli aciclici şi ciclici, inclusiv alcool etilic de sinteză;
. acizi mono- şi poli-carboxilici, inclusiv acid acetic;
. alţi compuşi cu funcţii oxigenate, inclusiv aldehide, cetone, chinone şi compuşi cu funcţie duală sau poli-oxigenată;
. compuşi organici cu funcţii azotate, inclusiv amine;
. alţi compuşi organici, inclusiv produse obţinute prin distilarea lemnului etc.;
- fabricarea cărbunelui de lemn;
- producerea de bitum şi cocs de bitum;
- fabricarea produselor aromatice sintetice;
- distilarea gudronului de cărbune.
Această clasă exclude:
- fabricarea alcoolului etilic, din substanţe fermentate, vezi 15.92;
- fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 24.16;
- fabricarea cauciucului sintetic în forme primare, vezi 24.17;
- fabricarea acidului salicilic şi O-acetilsalicilic, vezi 24.41;
- fabricarea glicerolului brut, vezi 24.51;
- fabricarea uleiurilor esenţiale, vezi 24.63

2415 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
Această clasă include:
- fabricarea îngrăşămintelor:
. îngrăşăminte azotoase, fosfatice sau potasice, simple sau complexe;
. uree, fosfaţi naturali bruţi şi săruri naturale de potasiu, brute;
- fabricarea produselor asociate ale azotului:
. acid nitric şi sulfonic, amoniac, clorură de amoniu, nitriţi şi nitraţi de potasiu.
Această clasă exclude:
- fabricarea produselor agrochimice, vezi 24.20;
- tratarea reziduurilor prin compostare cu plante, în scopul îndepărtării şi al obţinerii unui produs derivat (compost), vezi 90.02

2416 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Această clasă include:
- fabricarea materialelor plastice în forme primare:
. polimeri, inclusiv cei din etilenă, propilenă, stiren, clorură de vinil, acetat de vinil şi acrilice;
. poliamide;
. răşini fenolice, epoxidice şi poliuretan;
. răşini aldehidice şi poliesterice, precum şi polieteri;
. siliconi;
. modificatori ionici pe bază de polimeri.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea celulozei.
Această clasă exclude:
- reciclarea materialelor plastice, vezi 37.20

2417 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
Această clasă include:
- fabricarea cauciucului sintetic, în forme primare:
. cauciuc sintetic;
. fracţiuni chimice;
- fabricarea amestecurilor de cauciuc sintetic şi cauciuc natural.

242 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

2420 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Această clasă include:
- fabricarea insecticidelor, rodenticidelor, fungicidelor, ierbicidelor;
- fabricarea inhibitorilor de germinare, a biostimulatorilor;
- fabricarea dezinfectanţilor;
- fabricarea altor produse agrochimice n.c.a., exclusiv îngrăşămintele artificiale şi compuşii azotului n.c.a.
Această clasă exclude:
- fabricarea de îngrăşăminte artificiale şi compuşi ai azotului n.c.a., vezi 24.15

243 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
Această clasă include:
- fabricarea vopselelor şi a lacurilor;
- fabricarea pigmenţilor finiţi, a opacifianţilor şi a culorilor finite; fabricarea emailurilor vitroase şi a glazurilor, a angobelor şi substanţelor analoge;
- fabricarea masticurilor;
- fabricarea compuşilor pentru călăfătuit navele şi a preparatelor nerefractare similare, de umplere sau de acoperire a suprafeţelor;
- fabricarea solvenţilor şi diluanţilor organici complecşi; fabricarea dizolvanţilor finiţi, pentru vopsele şi lacuri;
- fabricarea cernelii tipografice.
Această clasă exclude:
- fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor, vezi 24.12;
- fabricarea cernelii de scris şi de desen, vezi 24.66

244 Fabricarea de medicamente, produse farmaceutice şi naturiste

2441 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Această clasă include:
- producerea de substanţe active din punct de vedere medicinal, ce urmează a fi utilizate pentru proprietăţile lor farmacologice, la fabricarea medicamentelor;
- prelucrarea sângelui.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea zaharurilor pure din punct de vedere chimic;
- prelucrarea glandelor şi fabricarea extractelor glandulare etc.

2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice
Această clasă include:
- fabricarea medicamentelor, definite ca atare în legislaţia Comunităţii:
. antiseruri şi alte fracţii ale sângelui;
. vaccinuri;
. diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice;
- fabricarea produselor chimice anticoncepţionale pentru uz extern şi a medicamentelor anticoncepţionale hormonale;
- fabricarea materialelor utilizate pentru plombe dentare şi a cimenturilor pentru reconstrucţia oaselor.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea vatei, tifonului, feşelor, bandajelor medicinale impregnate, a catgutului chirurgical etc.

245 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie

2451 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
Această clasă include:
- fabricarea agenţilor organici activi, de suprafaţă;
- fabricarea săpunului;
- fabricarea glicerolului;
- fabricarea preparatelor active, de suprafaţă:
. prafuri de curăţat sub formă solidă sau lichidă, precum şi detergenţi;
. preparate pentru spălatul vaselor;
. produse pentru înmuierea materialelor textile;
- fabricarea produselor de curăţat şi lustruit:
. preparate pentru parfumarea şi dezodorizarea încăperilor;
. ceară artificială şi ceară preparată;
. creme de ghete şi produse de lustruit pielea;
. creme şi produse de lustruit lemnul;
. produse de lustruit pentru caroserii, sticlă şi metal;
. paste şi prafuri de curăţat.

2452 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
Această clasă include fabricarea de:
. parfumuri şi ape de toaletă;
. preparate de înfrumuseţare şi farduri;
. preparate pentru prevenirea arsurilor la plajă şi pentru bronzat;
. preparate pentru manichiură şi pedichiură;
. tampoane, lacuri fixative pentru păr, preparate pentru ondularea şi întinderea părului;
. produse pentru igiena bucală şi dentară, inclusiv preparate pentru fixarea danturii false;
. preparate pentru ras;
. deodorante şi săruri de baie;
. depilatoare.
Această clasă exclude:
- extragerea şi rafinarea uleiurilor esenţiale, vezi 24.63

246 Fabricarea altor produse chimice

2461 Fabricarea explozivilor
Această clasă include:
- fabricarea pulberilor propulsive;
- fabricarea explozivilor;
- fabricarea produselor pirotehnice.

2462 Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor
Această clasă include:
- fabricarea gelatinei şi a derivaţilor săi, a cleiului şi adezivilor finiţi, inclusiv cleiurile şi adezivii pe bază de cauciuc.

2463 Fabricarea uleiurilor esenţiale
Această clasă include:
- fabricarea extractelor din produse aromatice naturale;
- fabricarea răşinilor;
- fabricarea apelor aromatice distilate;
- fabricarea mixturilor de produse odorifere, utilizate la prepararea parfumurilor sau a alimentelor.
Această clasă exclude:
- fabricarea produselor aromatice sintetice, vezi 24.14;
- fabricarea parfumurilor şi a preparatelor de toaletă, vezi 24.52

2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic
Această clasă include:
- fabricarea plăcilor fotografice, a filmelor, hârtiei fotosensibile şi a altor materiale fotosensibile neexpuse;
- fabricarea preparatelor chimice pentru uz fotografic.

2465 Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor
Această clasă include:
- fabricarea suporţilor de înregistrare audio şi video;
- fabricarea dischetelor şi a benzilor magnetice pentru calculatoare.
Această clasă exclude:
- fabricarea peliculei cinematografice, vezi 24.64

2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea diverselor produse chimice, ca de ex.:
. peptone, derivaţi ai peptonelor, alte substanţe proteice şi derivatele lor n.c.a.;
. uleiuri şi grăsimi modificate chimic;
. materiale folosite la finisarea materialelor textile şi a pielii;
. pulberi şi paste utilizate în sudură;
. decapanţi pentru metale;
. aditivi finiţi pentru cimenturi;
. carbon activat, aditivi pentru lubrifianţi, acceleratori finiţi ai cauciucului, catalizatori şi alte produse chimice de uz industrial;
. preparate antidetonante, antigeluri, lichide pentru transmisia hidraulică;
. reactivi complecşi de diagnostic şi laborator.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea cernelii de scris şi de desen.

247 Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale

2470 Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale
Această clasă include:
- fabricarea filamentelor sintetice sau artificiale;
- fabricarea fibrelor sintetice sau artificiale, necardate, nepieptănate sau prelucrate altfel, utilizate pentru filarea în fire;
- fabricarea firului simplu, sintetic sau artificial, inclusiv a firului de înaltă rezistenţă;
- fabricarea monofilamentelor sau a benzilor înguste, sintetice sau artificiale.
Această clasă exclude:
- fabricarea aţei de cusut din fire artificiale, vezi 17.16;
- filarea fibrelor sintetice sau artificiale (obţinerea firelor), vezi 17.1

DH FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ŞI MASE PLASTICE
Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice se caracterizează prin materiile prime utilizate. Aceasta nu înseamnă însă, că toate produsele fabricate din aceste materiale se încadrează, în mod necesar, în această subsecţiune.

25 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

251 Producţia de articole din cauciuc

2511 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer
Această clasă include:
- fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, maşini mobile şi pentru alte utilizări:
. anvelope pneumatice;
. anvelope solide sau tampon;
- fabricarea camerelor de aer interioare, pentru anvelope;
- fabricarea suprafeţelor (benzilor) de rulare interşanjabile, pentru pneuri; a flapsurilor, benzilor ("cocoaşă de cămilă"), pentru recondiţionarea anvelopelor etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 25.13;
- repararea de anvelope şi camere (vulcanizare), vezi 50.20

2512 Reşaparea anvelopelor
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 25.13;
- repararea penelor de cauciuc, vezi 50.20

2513 Fabricarea altor produse din cauciuc
Această clasă include:
- fabricarea altor produse din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat, vulcanizat sau solidificat:
. plăci, foi, benzi, baghete, profile din cauciuc;
. tuburi, conducte şi furtunuri de cauciuc;
. curele de transmisie şi benzi transportoare din cauciuc;
. articole de igienă şi farmacie, din cauciuc: prezervative, tetine, buiote etc.;
. articole de îmbrăcăminte din cauciuc;
. covoare şi preşuri din cauciuc;
. materiale textile cauciucate;
. aţă şi frânghie din cauciuc;
. fire şi ţesături cauciucate;
. inele şi garnituri din cauciuc;
. învelişuri din cauciuc, pentru role de conducere;
. saltele gonflabile din cauciuc.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului.
Această clasă exclude:
- fabricarea suportului textil pentru anvelope, vezi 17.54;
- fabricarea îmbrăcămintei din material textil elastic, vezi 18.2;
- fabricarea încăţămintei din cauciuc, vezi 19.30;
- fabricarea cleiurilor şi adezivilor pe bază de cauciuc, vezi 24.62;
- fabricarea benzilor "cocoaşă de cămilă", vezi 25.11;
- fabricarea de plute pneumatice şi ambarcaţiuni, vezi 35.12;
- fabricarea saltelelor din cauciuc spongios neacoperit, vezi 36.15;
- fabricarea articolelor sportive din cauciuc, vezi 36.40;
- fabricarea jocurilor şi jucăriilor din cauciuc, vezi 36.50;
- recuperarea cauciucului, vezi 37.20

252 Fabricarea articolelor din material plastic

2521 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
Această clasă include:
- fabricarea produselor semifabricate din material plastic:
. plăci, folii, blocuri, peliculă, foi, benzi etc.
- fabricarea produselor finite din material plastic:
. tuburi, conducte, furtunuri şi fitting-urile lor, din material plastic.
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 24.16;
- fabricarea elementelor optice de plastic, vezi 33.40;
- fabricarea saltelelor din plastic spongios neacoperit, vezi 36.15

2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Această clasă include:
- fabricarea articolelor din material plastic, utilizate pentru ambalarea mărfurilor:
. pungi, saci, containere, cutii, lăzi, bidoane, sticle etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor de voiaj, din plastic, vezi 19.20;
- fabricarea articolelor din cauciuc natural sau sintetic, vezi 25.1;
- ambalarea produselor în material plastic, vezi 74.82

2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
Această clasă include:
- fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii:
. uşi, ferestre, tocuri, obloane şi articole similare, din plastic;
. bazine, rezervoare;
. pardoseli din material plastic, articole de acoperit pereţii sau plafonul, sub formă de suluri sau dale etc.;
. articole sanitare din material plastic: căzi, cuve de duş, chiuvete, lavoare, bideuri etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor din cauciuc natural sau sintetic, vezi 25.1;
- fabricarea linoleumului şi a materialelor tari, de acoperire a podelelor, altele decât cele din materiale plastice, vezi 36.63

2524 Fabricarea altor produse din material plastic
Această clasă include:
- fabricarea articolelor de menaj din material plastic (veselă, vase de bucătărie şi articole de toaletă);
- fabricarea diverselor articole din plastic:
. căşti de protecţie din material plastic, piese izolante, părţi din material plastic pentru corpuri de iluminat, rechizite şcolare sau de birou, articole de îmbrăcăminte, fittinguri pentru mobilă, statuete, curele de transmisie şi benzi transportoare etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor de voiaj, din material plastic, vezi 19.20;
- fabricarea încălţămintei din plastic, vezi 19.30;
- fabricarea instrumentelor medicale şi dentare din plastic, vezi 33.10;
- fabricarea elementelor optice din materiale plastice, vezi 33.40;
- fabricarea mobilei din plastic, vezi 36.1;
- fabricarea saltelelor din plastic spongios neacoperit, vezi 36.15;
- fabricarea rechizitelor sportive din plastic, vezi 36.40;
- fabricarea jocurilor şi jucăriilor din plastic, vezi 36.50;
- fabricarea linoleumului şi a materialelor tari de acoperire a podelelor, altele decât cele din material plastic, vezi 36.63

DI FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
Această diviziune grupează diferite domenii care au, toate, legătură cu o singură substanţă de origine minerală, în primul rând, sticla şi articolele din sticlă (de ex. sticla plată, sticla cu goluri, fibrele din sticlă, sticlăria tehnică etc.). Urmează apoi produsele ceramice, dalele, ţiglele şi produsele din lut ars; urmate de ciment şi ipsos, de la materia primă până la articolele finite. Piatra fasonată şi finisată, precum şi alte produse din minerale nemetalice, completează această diviziune.

26 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

261 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă

2611 Fabricarea sticlei plate
Această clasă include:
- fabricarea sticlei plate, inclusiv a sticlei plate cu armătură de sârmă, sticlei plate colorate sau cu tente de culoare.

2612 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
Această clasă include:
- fabricarea sticlei securit, a sticlei trase în foi, arcuită, cu marginile prelucrate, găurită, acoperită cu email sau prelucrată printr-un alt procedeu (dar nu pentru pus în ramă);
- fabricarea oglinzilor din sticlă;
- fabricarea de izolatori cu mai mulţi pereţi din sticlă.

2613 Fabricarea articolelor din sticlă
Această clasă include:
- fabricarea sticlelor şi a altor recipienţi, din sticlă sau cristal;
- fabricarea paharelor şi a altor articole casnice, din sticlă şi cristal.
Această clasă exclude:
- fabricarea jucăriilor din sticlă, vezi 36.50

2614 Fabricarea fibrelor din sticlă
Această clasă include:
- fabricarea fibrelor din sticlă şi a produselor din ele, cu excepţia ţesăturilor.
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor ţesute cu fire de sticlă, vezi 17.25;
- fabricarea cablurilor cu fibre optice, pentru transmisii de date codate, vezi 31.30;
- fabricarea fibrelor optice şi a cablurilor cu fibre optice, pentru transmisia imaginilor în direct: endoscopice, imagini optice directe, vezi 33.40

2615 Fabricarea de sticlărie tehnică
Această clasă include:
- fabricarea de produse din sticlă pentru laborator, pentru industria farmaceutică (inclusiv fiole);
- fabricarea de geamuri pentru ceasuri şi sticle analoge, de sticle neprelucrate optic, pentru ochelari;
- fabricarea de sticlă colorată pentru mărgele din sticlă şi pentru realizarea de imitaţii de bijuterii;
- fabricarea de izolatori electrici din sticlă;
- fabricarea de sticlă în masă neprelucrată, sub formă de sferă (în afară de microsfere), baghete şi tuburi.
Această clasă exclude:
- fabricarea seringilor, vezi 33.10;
- fabricarea elementelor optice din sticlă prelucrată optic, vezi 33.40

262 Fabricarea produselor din ceramică refractară şi nerefractară (exclusiv cele pentru construcţii)

2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
Această clasă include:
- fabricarea de articole de menaj din ceramică şi alte produse pentru uz casnic şi de toaletă;
- fabricarea de statuete şi ornamente din ceramică.
Această clasă exclude:
- fabricarea jucăriilor ceramice, vezi 36.50;
- fabricarea imitaţiilor de bijuterii, vezi 36.61

2622 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 26.26;
- fabricarea materialelor de construcţie ceramice, vezi 26.30; 26.40

2623 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
Această clasă include:
- fabricarea de izolatori electrici din ceramică, armătură izolată din ceramică pentru maşini electrice, dispozitive şi utilaje.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 26.26

2624 Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic
Această clasă include:
- fabricarea de produse din ceramică pentru laboratoare, uz industrial şi alte scopuri tehnice.

2625 Fabricarea altor produse ceramice
Această clasă include:
- fabricarea altor produse din ceramică (exclusiv, cele folosite în construcţii), neclasificate în altă parte (recipienţi şi similare, pentru transport sau ambalare).
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 26.26;
- fabricarea materialelor de construcţie ceramice, vezi 26.30; 26.40

2626 Fabricarea produselor ceramice refractare
Această clasă include:
- fabricarea de ciment refractar, mortare, betoane şi alte materiale refractare analoge;
- fabricarea de produse din ceramică refractară:
. cărămizi, blocuri, plăci şi alte materiale ceramice izolatoare, din bioxid de siliciu;
. cărămizi refractare, blocuri din ceramică refractară, plăci şi alte materiale de construcţii din ceramică refractară;
. alte produse din ceramică refractară ca: retorte, creuzete, mufe, caturi, tuburi etc.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea de articole conţinând magnezită, dolomită sau cromită.

263 Fabricarea plăcilor şi dalelor, din ceramică

2630 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
Această clasă include:
- fabricarea de plăci şi calupuri din ceramică nerefractară, pentru făţuirea sobelor sau pereţilor;
- fabricarea plăcilor şi pavelelor pentru pavaj, din ceramică nerefractară.
Această clasă exclude:
- fabricarea produselor din ceramică refractară, vezi 26.26

264 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2640 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
Această clasă include:
- fabricarea de produse pentru construcţii, din argilă arsă:
. fabricarea de cărămizi, ţigle, umbrele pentru coşuri de fum, tuburi, conducte etc.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea de elemente pentru pardosire, din argilă arsă.
Această clasă exclude:
- fabricarea produselor ceramice refractare structurale, vezi 26.26;
- fabricarea dalelor şi pardoselelor ceramice, vezi 26.30

265 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului

2651 Fabricarea cimentului
Această clasă include:
- fabricarea de clincher, ciment Portland, ciment aluminos, ciment de zgură şi alte cimenturi hidraulice asemănătoare.
Această clasă exclude:
- fabricarea cimenturilor utilizate în stomatologie, vezi 24.42;
- fabricarea mortarelor şi betoanelor refractare, vezi 26.26;
- fabricarea articolelor din ciment, vezi 26.6;
- fabricarea betoanelor şi mortarelor pregătite pentru a fi folosite, vezi 26.63; 26.64

2652 Fabricarea varului
Această clasă include:
- fabricarea varului stins, nestins şi a varului hidraulic.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea dolomitei calcinate.

2653 Fabricarea ipsosului
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor din ipsos, vezi 26.6

266 Fabricarea elementelor din beton, ciment şi ipsos

2661 Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii
Această clasă include:
- fabricarea de:
. plăci, plăcuţe, cărămizi, tuburi, conducte etc.;
. produse din ciment, beton sau piatră artificială, pentru construcţii;
- componente prefabricate din beton, pentru clădiri şi construcţii inginereşti.

2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii
Această clasă include:
- fabricarea de produse pe bază de ipsos pentru construcţii:
. plăci, foi şi alte elemente arhitecturale

2663 Fabricarea betonului
Această clasă exclude:
- fabricarea cimenturilor refractare, vezi 26.26

2664 Fabricarea mortarului
Această clasă include:
- fabricarea mortarelor, în unităţi organizate de tip industrial.
Această clasă exclude:
- fabricarea mortarelor refractare, vezi 26.26

2665 Fabricarea produselor din azbociment
Această clasă include:
- fabricarea de produse pentru construcţii, pe bază de substanţe vegetale (deşeuri de lemn, paie, alte fibre vegetale);
- fabricarea de articole din fibre celulozice cu ciment, cum ar fi:
. panouri, blocuri, ţigle, tuburi, ţevi, rezervoare, bazine etc.

2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos
Această clasă include:
- fabricarea de alte produse din beton, ciment şi ipsos:
. statui, basoreliefuri, vaze şi ghivece de flori etc.

267 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2670 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
Această clasă include:
- tăierea, fasonarea şi prelucrarea pietrei şi marmurei destinate construcţiilor de clădiri, construcţiilor de monumente funerare, de drumuri şi pentru alte aplicaţii.
Această clasă exclude:
- activităţi de cariere, de exemplu: producţia de pietre neprelucrate, vezi 14.11;
- producţia de pietre de moară, pietre abrazive şi produse similare, vezi 26.81

268 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2681 Fabricarea de produse abrazive
Această clasă include:
- fabricarea de pietre de moară, pietre de polizor, tocilă şi alte pietre abrazive, naturale sau artificiale; praf sau granule din abraziv natural sau artificial, aplicat pe suport textil sau hârtie etc.

2682 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Această clasă include:
- obţinerea de fibre confecţionate din azbest; amestecuri pe bază de azbest şi carbonat de magneziu; produse din astfel de amestecuri sau din azbest. Produse din asfalt sau materiale analoge. Amestecuri de bitum pe bază de asfalt natural, bitum natural, bitum de petrol, smoală minerală sau gudron mineral. Grafit artificial, grafit coloidal sau semicoloidal; produse pe bază de grafit sau altfel de carbon sub formă de semifabricate. Corindon artificial. Produse minerale nemetalice, neincluse în alte clase (vată minerală, minerale poroase, mică prelucrată, produse din mică, produse neelectrice din grafit sau altfel de carbon şi produse din tuf vulcanic).
Această clasă exclude:
- fabricarea de vată de sticlă şi a produselor din aceasta, vezi 26.14;
- fabricarea de produse din minerale nemetalice n.c.a. (îmbrăcăminte, încălţăminte, sfoară, hârtie, funii, pâslă etc.);
- fabricarea materialelor de fricţiune;
- fabricarea de materiale izolatoare, pe bază de minerale nemetalice:
. vată minerală;
. vermiculită exfoliată;
. minerale expandate şi izolanţi termici, sonori sau absorbanţi fonici;
- fabricarea de articole din diverse substanţe minerale:
. mică prelucrată şi articole din mică;
. smoală sau grafit (altele decât cele electrice) etc.

DJ INDUSTRIA METALURGICĂ ŞI A PRODUSELOR DIN METAL

27 Industria metalurgică
Această diviziune include activităţile de turnare şi/sau rafinare de metale feroase şi neferoase din minereu, lingouri sau deşeuri, utilizând tehnologii metalurgice diverse (incl. electrice). Această subsecţiune cuprinde şi fabricarea de aliaje metalice şi superaliaje, prin introducerea de elemente chimice în metalele pure.
Produsele rezultate după topire şi rafinare, de obicei obţinute sub formă de lingouri, sunt utilizate pentru laminare, tragere sau extrudare, pentru a obţine table, benzi, bare, profile tije sau fire, ori sunt folosite în stare topită la realizarea de piese turnate.

271 Producţia de metale feroase sub forme primare şi semifabricate

2710 Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje
Această clasă include:
- producerea de fonte brute sau oglindă sub formă de lingouri, blocuri sau alte forme primare;
- producerea de feroaliaje;
- producerea de semifabricate din fier sau oţel nealiat;
- producerea de lingouri, alte forme primare şi semifabricate, din oţel aliat şi inoxidabil;
- producerea de profile din oţel aliat şi inoxidabil;
- producerea de bare forjate, din oţel aliat şi inoxidabil;
- producerea de laminate plate din fier şi oţel nealiat;
- producerea de profile din fier şi oţel nealiat;
- producerea de bare forjate din fier şi oţel nealiat;
- producerea de profile pentru căi de rulare (şine);
- producerea de tablă subţire.

272 Producţia de tuburi din fontă şi oţel

2721 Producţia de tuburi (ţevi) din fontă
Această clasă include:
- fabricarea de tuburi (ţevi) turnate din fontă, inclusiv tuburile turnate centrifugal din oţel;
- fabricarea de accesorii de ţevărie (coturi, manşoane şi diverse racorduri), din fontă şi din oţel turnat.

2722 Producţia de tuburi (ţevi) din oţel
Această clasă include:
- fabricarea de ţevi prin laminare, tragere sau extrudare la cald ori prin laminare sau tragere la rece;
- fabricarea de tuburi prin deformare plastică la cald şi sudare, prin deformare plastică sau tragere la rece, sau prin deformare plastică la cald;
- fabricarea de accesorii de ţevărie din oţel:
. flanşe plate şi flanşe cu umăr, forjate;
. fittinguri filetate şi alte fittinguri din oţel;
. fittinguri ce se montează prin sudură, din oţel.
Această clasă exclude:
- fabricarea tuburilor fără sudură (realizate dintr-o bucată), din oţel turnat centrifugal, vezi 27.21

273 Alte activităţi metalurgice

2731 Tragere la rece
Această clasă include:
- fabricarea de bare şi profile din oţel, prin tragere la rece.
Această clasă exclude:
- fabricarea de fire obţinute prin trefilare, vezi 27.34

2732 Laminare la rece
Această clasă include:
- fabricarea de laminate plate din oţel, cu o lăţime < 600 mm, din oţel nealiat, obţinute prin relaminarea la rece a produselor laminate la cald.

2733 Producţia altor profile obţinute la rece
Această clasă include:
- fabricarea de profile laminate şi fasonate, din oţel nealiat, oţel inoxidabil şi alte tipuri de oţel aliat, obţinute prin finisare la rece, dar neprelucrate ulterior.

2734 Trefilare
Această clasă include:
- fabricarea de sârmă din oţel nealiat, oţel inoxidabil şi alte tipuri de oţel aliat, la rece.

274 Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

2741 Producţia metalelor preţioase
Această clasă include:
- producerea de metale preţioase de bază:
. producerea şi rafinarea metalelor preţioase: aur, argint, platină etc.;
- producerea de aliaje din metale preţioase;
- producerea de semifabricate din metale preţioase;
- producerea de metale comune, suflate cu argint;
- producerea de metale comune sau argint, suflate cu aur;
- producerea de platină şi de metale comune, aur sau argint, suflate cu platină.
Această clasă exclude:
- fabricarea carcaselor de ceas, din metal preţios, vezi 33.50;
- fabricarea bijuteriilor din metale preţioase, vezi 36.22

2742 Metalurgia aluminiului Această clasă include:
- producerea de aluminiu din alumină;
- producerea de aluminiu prin rafinarea catalitică a deşeurilor de aluminiu;
- producerea de aliaje pe bază de aluminiu;
- producerea de semifabricate din aluminiu.
Această clasă include, de asemenea:
- producerea oxidului de aluminiu (alumină);
- fabricarea foilor subţiri din aluminiu.

2743 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
Această clasă include:
- producerea de plumb, zinc şi cositor, din minereuri;
- producerea de plumb, zinc şi cositor, prin rafinarea electrolitică a deşeurilor de plumb, zinc şi cositor;
- producerea de aliaje de plumb, zinc şi cositor;
- producerea de semifabricate din plumb, zinc sau cositor.

2744 Metalurgia cuprului
Această clasă include:
- producerea de cupru din minereu;
- producerea de cupru, prin separarea electrolitică a deşeurilor de cupru;
- producerea de aliaje de cupru;
- fabricarea de benzi şi sârmă de cupru;
- producerea de semifabricate din cupru.

2745 Producţia altor metale neferoase
Această clasă include:
- producerea de crom, magneziu, nichel etc., din minereuri şi oxizi;
- producerea de crom, magneziu, nichel etc, prin rafinare electrolitică sau aluminotermie, a deşeurilor de crom, magneziu, nichel etc.;
- producerea de aliaje pe bază de crom, magneziu, nichel etc.;
- producerea de semifabricate din crom, magneziu, nichel etc.

275 Turnarea metalelor
Această grupă include:
- fabricarea de produse semifinite şi diverse produse obţinute prin turnarea metalelor, produse realizate pentru terţe părţi, conform specificaţiilor lor.
Această grupă exclude:
- turnarea produselor finite din metal, de ex: 27.21 tuburi (ţevi) din fontă etc.; cazane pentru încălzirea centrală şi radiatoare, vezi 28.2 şi 28.3; fabricarea altor articole de uz casnic din metal, vezi 28.75 etc.

2751 Turnarea fontei
Această clasă include:
- turnarea de semifabricate din fontă;
- turnarea fontei cenuşii;
- turnarea fontei cu grafit sferoidal;
- turnarea de piese din fontă maleabilă.
Această clasă exclude:
- turnarea realizată în cadrul operaţiilor de fabricare a produselor metalice, vezi diviziunile 27-36.

2752 Turnarea oţelului
Această clasă include:
- turnarea de semifabricate din oţel;
- turnarea oţelului în forme finite.
Această clasă exclude:
- turnarea realizată în cadrul operaţiilor de fabricare a produselor metalice, vezi diviziunile 27-36.

2753 Turnarea metalelor neferoase uşoare
Această clasă include:
- turnarea de semifabricate din aluminiu, magneziu, titan, beriliu, scandiu etc;
- turnarea metalelor uşoare, în forme finite.
Această clasă exclude:
- turnarea realizată în cadrul operaţiilor de fabricare a produselor metalice, vezi diviziunile 27-36.

2754 Turnarea altor metale neferoase
Această clasă include:
- turnarea în forme finite, a metalelor neferoase grele;
- turnarea în forme finite, a metalelor preţioase.
Această clasă exclude:
- turnarea realizată în cadrul operaţiilor de fabricare a produselor metalice, vezi diviziunile 27-36.

28 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii)
În timp ce diviziunea 28 se ocupă de fabricarea produselor din metal "pur" (cum ar fi piese, părţi componente, containere şi structuri), de obicei cu o funcţie statică, imobilă, diviziunile 29-36 se referă la combinaţii sau asamblări ale unor astfel de produse metalice (uneori cu alte materiale) în ansambluri complexe care, dacă nu sunt în totalitate electrice, electronice sau optice, funcţionează cu părţi componente mobile.

281 Fabricarea de construcţii metalice

2811 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Această clasă include:
- fabricarea de structuri metalice pentru construcţii;
- fabricarea de structuri metalice industriale (structuri pentru furnale, pentru echipamente de ridicat şi manevrat etc.);
- fabricarea de construcţii prefabricate din metal:
. barăci metalice, elemente modulare pentru expoziţii etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea elementelor de structură pentru nave, vezi 35.11

2812 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal
Această clasă include:
- fabricarea de uşi, ferestre, rame de uşi şi ferestre, praguri pentru uşi, din metal.

282 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2821 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
Această clasă include:
- fabricarea de rezervoare, cisterne şi alte containere metalice, cu o capacitate mai mare de 300 l;
- fabricarea de containere metalice, pentru gaze comprimate sau lichefiate.
Această clasă exclude:
- fabricarea de butoaie, bidoane, canistre, cuve, cutii metalice etc. care să nu depăşească 300 l, vezi 28.7;
- fabricarea de containere pentru transportul materialelor, vezi 34.20

2822 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

283 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

2830 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
Această clasă include:
- fabricarea de reactoare nucleare;
- fabricarea de cazane cu aburi şi alte generatoare de aburi;
- fabricarea de echipamente auxiliare utilizate pentru cazanele cu abur:
. condensatoare, economizoare, supraîncălzitoare, cilindri colectori de aburi şi acumulatori de aburi.
Această clasă exclude:
- fabricarea separatoarelor de izotopi, vezi 29.56

284 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2840 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
Această clasă include:
- fabricarea de produse finite sau semifinite din metal, obţinute prin: forjare, presare, matriţare, ambutisare şi laminare;
- metalurgia pulberilor: fabricarea produselor metalice, obţinute plecând direct de la pulberi metalice, tratate termic sau presate.
Această clasă exclude:
- producţia de pulbere metalică fină, vezi 27.

285 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală

2851 Tratarea şi acoperirea metalelor
Această clasă include:
- acoperirile metalice, tratamentul anodic etc., pentru metale;
- tratamentul termic al metalelor;
- operaţiunile de debavurare, sablare şi curăţire a metalelor;
- vopsirea şi gravarea metalelor;
- acoperirea metalelor cu nemetale:
. plastifierea, emailarea, lăcuirea etc.;
- călirea metalelor.
Această clasă exclude:
- acoperirea prin laminare a metalelor comune cu metale preţioase, vezi 27.41
- efectuarea unor reparaţii de urgenţă la articolele casnice, vezi 52.74

2852 Operaţiuni de mecanică generală
Această clasă include:
- activităţile de găurire, polizare, frezare, alezare, filetare, strunjire, sudare etc. a pieselor din metal;
- activităţile de tăiere şi gravare cu fascicul laser;
- operaţiunile de întreţinere şi reparaţii cu caracter general, ale utilajelor.

286 Producţia de unelte şi articole de fierărie

2861 Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic
Această clasă include:
- fabricarea de obiecte casnice de tăiat (cuţite), precum şi alte obiecte de uz casnic: furculiţe, linguri etc.;
- fabricarea de diverse articole pentru tăiat:
. aparate de bărbierit şi lame pentru acestea;
. foarfeci pentru tăiat corespondenţa sau pentru coafură/frizerie.
Această clasă exclude:
- fabricarea lamelor de tăiere pentru maşini, vezi 28.62;
- fabricarea castroanelor alimentare şi a veselei de masă, din metal, vezi 28.75;
- fabricarea tacâmurilor şi a veselei de masă din metal preţios, vezi 36.22

2862 Fabricarea uneltelor de mână
Această clasă include:
- fabricarea de cuţite şi lame tăietoare, pentru maşini şi utilaje;
- fabricarea de unelte de mână, ca: pile, chei pentru piuliţe etc.;
- fabricarea părţilor active, interschimbabile, pentru uneltele de mână (chiar acţionate electric), sau pentru maşini unelte: freze, burghie, poansoane, matriţe, filiere, pânze de fierăstrău;
- fabricarea de unelte pentru fierărie: forje, nicovale etc.;
- fabricarea de menghine, cleşti.
Această clasă exclude:
- fabricarea sculelor de mână, cu acţionare mecanică, vezi 29.41

2863 Fabricarea articolelor de feronerie
Această clasă include:
- fabricarea de încuietori, lacăte, zăvoare, chei şi alte articole de lăcătuşerie, pentru clădiri, mobilier, vehicule etc.

287 Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2871 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
Această clasă include:
- fabricarea de butoaie, bidoane, cutii etc. (exclusiv cele pentru gaze), confecţionate din oţel, cu o capacitate sub 300 l;
- fabricarea de găleţi, rezervoare cu capacitate sub 300 l etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea cisternelor şi rezervoarelor, vezi 28.21

2872 Fabricarea ambalajelor din metale uşoare
Această clasă include:
- fabricarea de containere, butoaie, bidoane, cutii cilindrice şi capacităţi asemănătoare, confecţionate din metale uşoare (aluminiu);
- fabricarea de:
. dopuri, capace, căpăcele, capace care se înşurubează (pentru sticle), manşoane cu filet, acoperitoare de siguranţă pentru manşoane;
. alte dispozitive de astupat, din metale.

2873 Fabricarea articolelor din fire metalice
Această clasă include:
- fabricarea de cabluri metalice, benzi şi articole similare;
- fabricarea de articole din fire metalice: sârmă ghimpată, sârmă răsucită pentru împrejmuiri, grilaje, reţele din sârmă, plase etc.;
- fabricarea de ace de cusut, ace cu gămălie şi ace de siguranţă.

2874 Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri
Această clasă include:
- fabricarea de cuie, pioneze, scoabe, şaibe şi articole similare;
- fabricarea de şuruburi, buloane, piuliţe;
- fabricarea de arcuri:
. arcuri din foi, arcuri elicoidale, bare de torsiune;
. foi pentru arcuri;
- fabricarea lanţurilor, cu excepţia lanţurilor de transmisie mecanică.
Această clasă exclude:
- fabricarea lanţurilor cu transmisie mecanică, vezi 29.14;
- fabricarea orologiilor sau ceasurilor cu arc, vezi 33.50

2875 Fabricarea altor articole din metal
Această clasă include:
- fabricarea de articole casnice, din metal:
. sosiere, tigăi şi alte ustensile neelectrice, pentru utilizare la masă sau în bucătărie;
. veselă metalică;
. accesorii pentru bucătării (inclusiv articole pentru curăţat: răzuitoare, bureţi de sârmă etc.);
- fabricarea de căzi, chiuvete, bazine de spălător şi articole similare;
- fabricarea de articole mărunte pentru birou (cleme, agrafe etc.);
- fabricarea de seifuri, casete, uşi blindate etc.
- fabricarea de spade, săbii, baionete şi de teci pentru acestea
- fabricarea de elici navale şi palete pentru acestea
- fabricarea de diverse articole din metal:
. căşti de protecţie, din metal
. capse, catarame, cârlige
. panouri indicatoare etc.

DK INDUSTRIA DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE

29 Industria de maşini şi echipamente
Diviziunea 29 cuprinde fabricarea de maşini şi echipamente care acţionează în mod independent asupra materialelor, fie în mod mecanic, fie termic, sau execută operaţiuni pe materiale (cum ar fi manipulare, pulverizare, cântărire sau ambalare), incluzând componentele lor mecanice care produc şi aplică forţă, şi orice părţi componente fabricate special. Această categorie include dispozitive fixe şi mobile sau portabile, indiferent dacă sunt destinate utilizării industriale, militare, în construcţii, în agricultură, sau sunt de uz casnic. Fabricarea armamentului şi a echipamentelor speciale pentru transportul de pasageri sau de mărfuri, în cadrul instalaţiilor care aparţin, de asemenea, acestei diviziuni.
Această diviziune exclude fabricarea produselor metalice de uz general (Diviziunea 28), a dispozitivelor de control asociate, a calculatoarelor, a aparaturii de măsură şi control, aparatelor pentru distribuţie şi comandă electrică (Diviziunile 30-33) şi a vehiculelor cu motor de utilizare generală (Diviziunile 34 şi 35).
Diviziunea 29 face distincţia între fabricarea echipamentelor şi componentelor de utilizare generală şi cele cu utilizări speciale. Titlurile încep cu "Fabricarea de ..."
- motoare (cu excepţia motoarelor electrice), turbine, pompe, compresoare, supape şi organe mecanice de transmisie;
- cuptoare industriale, arzătoare, echipamente de ridicat şi manipulat, echipamente de ventilare şi condiţionare a aerului, alte echipamente de utilizare generală (de ex: echipamente pentru ambalat, maşini de cântărit şi echipamente pentru purificarea apei);
- maşini agricole, maşini unelte, alte maşini cu destinaţie industrială specifică (de ex. pentru metalurgie, construcţii, extracţie sau pentru fabricarea produselor alimentare, textile, a hârtiei, tipăriturilor, a produselor din mase plastice şi cauciuc)
- armament şi muniţie;
- maşini şi aparate de uz casnic (electrice şi neelectrice).

291 Fabricarea de echipamente pentru producerea şi utilizarea energiei mecanice (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

2911 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.)
Această clasă include:
- fabricarea de motoare (cu piston) cu combustie internă şi a părţilor lor, cu excepţia motoarelor pentru aviaţie, autoturisme şi motociclete:
. motoare navale;
. motoare pentru locomotive;
- fabricarea de turbine şi a părţilor lor:
. turbine cu aburi sau alţi vapori;
. turbine hidraulice, roţi hidraulice;
. turbine cu gaze.
Această clasă exclude:
- fabricarea turbinelor de vânt, vezi 29.12;
- fabricarea de generatoare electrice, vezi 31.10;
- fabricarea componentelor şi echipamentelor electrice pentru maşini cu combustie internă, vezi 31.61;
- fabricarea de autovehicule, aparate de zbor sau motociclete, vezi 34.10; 35.30; 35.41;
- fabricarea turboreactoarelor şi turbopropulsoarelor, vezi 35.30

2912 Fabricarea de pompe şi compresoare
Această clasă include:
- fabricarea de pompe de aer sau vid, compresoare de aer sau alte gaze;
- fabricarea de pompe pentru lichide, echipate sau nu cu instrumente de măsură.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea de motoare hidraulice şi pneumatice; motoare eoliene.
Această clasă exclude:
- fabricarea echipamentelor de transmisie hidraulică, vezi 29.14

2913 Fabricarea de articole de robinetărie
Această clasă include:
- fabricarea de robineţi şi valve industriale, inclusiv valve regulatoare şi robineţi de admisie;
- fabricarea de robineţi şi valve pentru instalaţii sanitare;
- fabricarea de robineţi şi valve pentru instalaţii de încălzire.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor de robinetărie din cauciuc vulcanizat nerigid, sticlă sau din materiale ceramice, vezi 25.13; 26.15 sau 26.24;
- fabricarea supapelor de admisie şi evacuare pentru motoare cu combustie internă, vezi 34.30; 35.30

2914 Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie
Această clasă include:
- fabricarea de rulmenţi cu bile sau role şi a părţilor lor componente;
- fabricarea echipamentului de transmisie a energiei mecanice:
. arbori de transmisie şi manivele (incl. arbori cu came);
. carcase de rulmenţi şi lagăre;
- fabricarea de angrenaje (incl. cu roţi dinţate), cutii de viteze şi alte dispozitive de schimbare a vitezelor;
- fabricarea ambreiajelor şi cuplajelor mecanice;
- fabricarea de volanţi şi scripeţi;
- fabricarea lanţurilor articulate;
- fabricarea echipamentului de transmisie hidraulică.
Această clasă exclude:
- fabricarea altor lanţuri, vezi 28.74;
- fabricarea ambreiajelor electomagnetice, vezi 31.62

292 Fabricarea de maşini de utilizare generală

2921 Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor
Această clasă include:
- fabricarea de cuptoare electrice, cuptoare industriale şi de laborator (inclusiv incineratoare);
- fabricarea arzătoarelor.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea de vetre automate, grătare şi dispozitive pentru evacuarea cenuşei.
Această clasă exclude:
- fabricarea maşinilor de uscat produse agricole, vezi 29.53;
- fabricarea cuptoarelor de brutărie neelectrice, vezi 29.53;
- fabricarea uscătoarelor pentru lemn, hârtie sau carton, vezi 29.56;
- fabricarea cuptoarelor de uz casnic, vezi 29.71;
- fabricarea sterilizatoarelor medico-chirurgicale sau de laborator, vezi 33.10

2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
Această clasă include:
- fabricarea de echipamente de ridicat, manipulat, încărcat, descărcat:
. palane de ridicare; trolii şi cabestane, vinciuri;
. poduri rulante, macarale, suporturi suspendate deprindere etc.;
. utilaje mobile, dotate sau nu cu echipament de ridicat sau manipulat, autopropulsate sau nu, de tipul celor folosite în fabrici;
. manipulatori şi roboţi industriali specializaţi pentru operaţii de ridicare, încărcare sau descărcare;
- fabricarea de conveioare, teleferice etc.;
- fabricarea de lifturi, elevatoare şi scări şi trotuare rulante.
Această clasă include, de asemenea:
- întreţinerea lifturilor, scărilor rulante şi elevatoarelor
Această clasă exclude:
- fabricarea ascensoarelor şi transportoarelor cu acţiune continuă, pentru mine sau pentru alte lucrări subterane, vezi 29.52;
- fabricarea excavatoarelor, a cupelor mecanice şi încărcătoarelor de excavare, vezi 29.52;
- fabricarea roboţilor industriali pentru utilizări multiple, vezi 29.56;
- fabricarea macaralelor plutitoare, macaralelor de pe vagoane de cale ferată şi autocamioane, vezi 34.10; 35.11; 35.20

2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic)
Această clasă include:
- fabricarea de echipament industrial de răcit şi congelat;
- fabricarea de echipament pentru condiţionarea aerului;
- fabricarea de schimbători de căldură;
- fabricarea ventilatoarelor de uz industrial.
Această clasă exclude:
- fabricarea maşinilor de uscat pentru produse agricole, vezi 29.53;
- fabricarea echipamentelor de refrigerare sau congelare casnice, vezi 29.71;
- fabricarea ventilatoarelor casnice, vezi 29.71

2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generală
Această clasă include:
- fabricarea de maşini pentru cântărit (altele decât balanţele sensibile de laborator):
. cântare casnice şi pentru magazine, platforme de cântărire, dispozitive de cântărire continuă, rame suspendate pentru cântărire, greutăţi etc.;
- fabricarea de aparate şi dispozitive pentru filtrarea şi purificarea lichidelor;
- fabricarea de echipamente pentru proiectarea, dispersia sau pulverizarea de lichide sau substanţe pulverulente:
. pistoale-pulverizatoare, stingătoare de foc, maşini de sablat, maşini de curăţat cu abur etc.;
- fabricarea de maşini pentru împachetat şi ambalat:
. maşini de etichetat, capsulat, sigilat, închis, umplut etc.;
- fabricarea de maşini de spălat sau uscat sticle şi pentru gazeificarea băuturilor;
- fabricarea de dispozitive de distilare sau filtrare pentru rafinării, industria chimică, industria alimentară etc.,
- fabricarea generatoarelor de gaz;
- fabricarea de calandre, maşini de vălţuit şi a cilindrilor pentru acestea;
- fabricarea de maşini centrifugale;
Această clasă exclude:
- fabricarea maşinilor şi aparatelor de pulverizare pentru agricultură, vezi 29.32;
- fabricarea maşinilor de laminare a metalelor, sticlei şi a cilindrilor acestora, vezi 29.51; 29.56;
- fabricarea separatoarelor de creme sau frişcă, vezi 29.53;
- fabricarea ventilatoarelor casnice, vezi 29.71;
- fabricarea cântarelor de precizie, vezi 33.20

293 Fabricarea de maşini agricole şi forestiere

2931 Fabricarea tractoarelor
Această clasă include:
- fabricarea de tractoare agricole şi forestiere;
- fabricarea motocultoarelor.
Această clasă exclude:
- fabricarea tractoarelor rutiere pentru semi-remorci auto, vezi 34.10;
- fabricarea remorcilor sau semiremorcilor auto, vezi 34.20

2932 Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere
Această clasă include:
- fabricarea de maşini de cosit (inclusiv pentru gazon);
- fabricarea de remorci sau semiremorci agricole, cu autoîncărcare sau autodescărcare;
- fabricarea de maşini agricole pentru pregătirea, cultivarea sau fertilizarea solului:
. pluguri, grape, grape cu disc, cultivatoare, scarificatoare etc.;
- fabricarea de maşini de secerat sau treierat:
. secerători, maşini de treierat, sortat etc.;
- fabricarea maşinilor de muls;
- fabricarea de maşini de pulverizat, pentru agricultură;
- fabricarea de maşini agricole diverse:
. incubatoare şi cloşti artificiale, echipament pentru prepararea furajelor, apicultură etc.;
. maşini de curăţat, sortat sau calibrat ouă, fructe, seminţe, cereale etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea sculelor agricole de mână, vezi 28.62;
- fabricarea separatoarelor de creme sau frişcă, vezi 29.53;
- fabricarea de remorci sau semiremorci auto, vezi 34.20;
- fabricarea de utilaje mobile de încărcat-descărcat, vezi 29.22

294 Fabricarea maşinilor-unelte

2941 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
Această clasă include:
- fabricarea uneltelor manuale, acţionate pneumatic sau cu motor;
- fabricarea părţilor componente ale fierăstraielor cu lanţ; părţi componente ale maşinilor-unelte pneumatice; părţi componente ale maşinilor-unelte manuale, fără motor electric;
- fabricarea de părţi componente ale maşinilor-unelte manuale cu motor electric.

2942 Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului
Această clasă include:
- fabricarea maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor, cu laser şi procedee similare; centre de prelucrare şi similare;
- fabricarea de strunguri, maşini de găurit şi frezat, pentru prelucrarea metalelor;
- fabricarea altor maşini-unelte, pentru prelucrarea metalelor;
- fabricarea de piese componente şi accesorii destinate maşinilor-unelte, pentru prelucrarea metalelor.

2943 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea de maşini unelte pentru prelucrarea pietrei, lemnului şi a altor materiale similare; prese pentru fabricarea panourilor din particule şi similare;
- fabricarea de maşini pentru cositorit, lipit şi sudat; maşini şi aparate de călire a suprafeţelor sau de acoperire prin pulverizare de metal topit;
- fabricarea de port-scule (incl. cele cu autodeschidere);
- fabricarea de mandrine pentru fixarea pieselor ce se prelucrează pe maşini unelte;
- fabricarea de capete divizoare şi alte dispozitive speciale pentru maşini unelte;
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru maşini unelte destinate prelucrării lemnului, plutei, ebonitei şi a altor materiale similare;
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru echipamentele de sudură.

295 Fabricarea altor maşini cu destinaţie specifică

2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
Această clasă include:
- fabricarea de maşini şi echipamente pentru manipularea metalului topit:
. convertizoare, lingotiere, oale de turnare, maşini de turnat;
- fabricarea de laminoare şi cilindri pentru laminoare.
Această clasă exclude:
- fabricarea de şasiuri şi matriţe pentru turnătorie (exclusiv blocuri metalice), vezi 29.56

2952 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
Această clasă include:
- fabricarea de elevatoare şi benzi transportoare cu acţiune continuă, pentru lucrări subterane;
- fabricarea de maşini de forat, tăiat, săpat tuneluri etc.;
- fabricarea de maşini de separare, sortare, cernere etc., pentru materiale minerale;
- fabricarea de utilaje pentru fabricarea betonului şi mortarului;
- fabricarea de utilaje pentru construcţii:
. buldozere, gredere, screpere, compresoare, nivelatoare, maşini de curăţat zăpadă etc;
- fabricarea de utilaje pentru baterea şi scoaterea piloţilor; maşini de tencuit, maşini de asfaltat etc.;
- fabricarea de lame pentru buldozer.
Această clasă exclude:
- fabricarea de echipamente de ridicat şi manipulat, vezi 29.22;
- fabricarea de tractoare pe pneuri, vezi 29.31 şi 34.10;
- fabricarea de maşini unelte pentru prelucrarea pietrei, vezi 29.4;
- fabricarea de autobetoniere vezi 34.10

2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
Această clasă include:
- fabricarea uscătoarelor pentru produse agricole;
- fabricarea de utilaje pentru industria laptelui:
. separator de coceni sau hrişcă;
. utilaje de prelucrare a laptelui (omogenizatoare şi iradiatoare);
. utilaje pentru transformarea laptelui în diverse produse (unt, lapte praf etc.);
. utilaje pentru produse omogenizate, pudre, produse presate (brânză, caşcaval, pudră de frişcă etc.);
- fabricarea de utilaje pentru industria morăritului:
. maşini de curăţare, triere şi mărunţire; maşini şi echipamente pentru producerea făinei, arpacaşului şi a altor produse de morărit);
- fabricarea de prese şi zdrobitoare pentru producerea vinului, cidrului, a sucurilor de fructe etc.;
- fabricarea de maşini pentru panificaţie, patiserie şi paste făinoase:
. cuptoare neelectrice pentru brutării, malaxoare pentru aluat, dozatoare de aluat, maşini de tăiat felii etc.;
- fabricarea de maşini şi echipamente pentru produse alimentare diverse:
. maşini de fabricat bomboane, ciocolată, zahăr; maşini pentru fabrici de bere; maşini pentru prelucrarea cărnii; maşini pentru procesarea fructelor, nucilor sau legumelor; maşini pentru prelucrarea peştelui; alte maşini pentru prelucrarea sau fabricarea industrială a alimentelor şi băuturilor;
- fabricarea de utilaje pentru extracţia şi prepararea grăsimilor şi uleiurilor vegetale sau animale;
- fabricarea de maşini pentru industria tutunului, fabricarea ţigaretelor şi a tutunului pentru pipă;
- fabricarea de maşini şi utilaje pentru prepararea hranei în hoteluri şi restaurante.
Această clasă exclude:
- fabricarea utilajelor de ambalare, împachetare şi cântărire, vezi 29.24;
- fabricarea utilajelor de curăţire, sortare sau clasificare pentru ouă, fructe etc., vezi 29.32

2954 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
Această clasă include:
- fabricarea de utilaje pentru industria textilă:
. maşini pentru prepararea, producerea, extrudarea, tragerea, ţeserea sau debitarea (tăierea) fibrelor, firelor, materialelor textile, sintetice sau artificiale;
. maşini pentru prepararea fibrelor textile: maşini de dărăcit, de depănat, urzit, curăţat, carbonizat, răsucit şi similare;
. maşini de tors;
. maşini pentru prepararea firelor textile: maşini de bobinat, ţesut şi similare;
. maşini de ţesut (războaie), inclusiv războaie de ţesut acţionate manual;
. maşini de tricotat;
. maşini de fabricat plase, tul, dantelă, panglici etc.;
- fabricarea de dispozitive şi maşini auxiliare, pentru maşinile utilizate de industria textilă:
. maşini Jacquard, dispozitive automate de oprire a mişcării, mecanisme de schimbare a suveicilor, axe şi fusuri pentru maşini etc.;
- fabricarea de utilaje pentru prelucrarea produselor textile:
. utilaje pentru spălarea, albirea, apretarea, vopsirea, acoperirea sau impregnarea produselor textile;
. fabricarea maşinilor de rulat, derulat, pliat, croit sau dantelat ţesături;
- fabricarea maşinilor de tipul celor utilizate în spălătorii:
. maşini de călcat, inclusiv prese;
. maşini de spălat şi uscat;
. maşini pentru curăţătorii chimice uscate;
- fabricarea de maşini de cusut, a capetelor şi acelor pentru acestea;
- fabricarea de maşini pentru producerea sau finisarea fetrului sau materialelor neţesute;
- fabricarea de maşini pentru prelucrarea pielii:
. utilaje pentru prepararea, tanarea sau prelucrarea pieilor
. fabricarea de maşini pentru confecţionarea sau repararea încălţămintei şi a altor articole din piele.
Această clasă exclude:
- fabricarea cartelelor din hârtie sau carton, utilizate pe maşini Jacquard, vezi 21.25;
- fabricarea maşinilor de călcat, vezi 29.24;
- fabricarea maşinilor utilizate în legătoriile de carte, vezi 29.56;
- fabricarea maşinilor casnice de spălat şi uscat, vezi 29.71

2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
Această clasă include:
- producerea de maşini pentru fabricarea pastei celulozice pentru hârtie;
- producerea de maşini pentru fabricarea hârtiei şi cartonului;
- producerea de maşini pentru fabricarea articolelor din hârtie sau carton.
Această clasă exclude:
- fabricarea de maşini pentru uscarea hârtiei, vezi 29.56

2956 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice
Această clasă include:
- fabricarea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice şi pentru fabricarea de produse din aceste materiale:
. extrudoare, modelatoare, maşini de fabricat sau reşapat şi alte maşini specifice pentru fabricarea de produse din cauciuc sau mase plastice;
- fabricarea de maşini de imprimat sau legat cărţi;
- fabricarea de matriţe pentru orice material: plăci de bază, matriţe model (etalon); şabloane;
- fabricarea de maşini de uscat pentru: lemn, celuloză, hârtie sau carton;
- fabricarea de uscătoare centrifugale;
- fabricarea de maşini şi echipamente speciale, diverse:
. maşini de asamblat lămpi electrice şi electronice, tuburi electrice sau electronice, becuri;
. maşini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei, articolelor din sticlă sau a firelor din fibre de sticlă;
. maşini şi aparate pentru separarea izotopică;
. maşini de fabricat funii etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea de utilaje sau echipamente pentru lucrări cu cauciuc şi plasticuri tari, sau prelucrarea sticlei la rece, vezi 29.43;
- fabricarea de maşini şi aparate de uz casnic, vezi 29.7

296 Fabricarea armamentului şi muniţiei

2960 Fabricarea armamentului şi muniţiei
Această clasă include:
- fabricarea de tancuri şi alte vehicule de luptă;
- fabricarea de piese de artilerie şi rachete balistice;
- fabricarea de arme uşoare;
- fabricarea de muniţie de război.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea de arme de foc şi a muniţiei aferente, pentru: vânătoare, sport, protecţie;
- fabricarea de dispozitive explozive, ca: bombe, mine şi torpile.
Această clasă exclude:
- fabricarea amorselor, capsulelor detonante şi rachetelor de semnalizare, vezi 24.61;
- fabricarea cosorilor (de tăiat tufişuri), spadelor, săbiilor, baionetelor etc., vezi 28.75;
- fabricarea de autovehicule blindate pentru transportul bancnotelor sau obiectelor de valoare, vezi 34.10

297 Fabricarea maşinilor şi aparatelor pentru uz casnic

2971 Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice
Această clasă include:
- fabricarea de frigidere şi congelatoare, maşini de spălat rufe şi vase, aspiratoare, maşini de lustruit pardoseala, dispozitive pentru îndepărtarea gunoaielor menajere, mixere, râşniţe, storcătoare de fructe, maşini electrice de bărbierit, perii de dinţi, capace de aerisire;
- fabricarea de aparate electrotermice casnice:
. încălzitoare de apă, pături şi perne electrice, uscătoare de păr, droturi; fiare de călcat; aeroterme; cuptoare electrice, cuptoare cu microunde, plite electrice, prăjitoare de pâine, fierbătoare de cafea sau ceai, tigăi electrice, rotisoare, grătare, rezistenţe pentru aparate de încălzit etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea maşinilor de cusut, vezi 29.54;
- fabricarea uscătoarelor centrifugale, vezi 29.56

2972 Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic
Această clasă include:
- fabricarea echipamentului casnic, neelectric, de gătit şi încălzit:
. aparate neelectrice de încălzit camere, aragaze, grătare, sobe, încălzitoare de apă; dispozitive pentru gătit, încălzitoare de farfurii.
Această clasă exclude:
- fabricarea de utilaje pentru prepararea mâncărurilor în bucătării comerciale, vezi 29.53

DL INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI OPTICE

30 Industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou
Fabricarea maşinilor de birou (de ex. fotocopiatoare, maşini înregistratoare de casă etc.) şi a echipamentului electronic de calcul (de ex. calculatoare, procesoare de texte şi unităţi periferice) este considerată a include instalarea, dar nu întreţinerea (72.5), furnizarea de programe (72.2) sau producţia componentelor electronice (32.1).

300 Producţia de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou

3001 Fabricarea maşinilor de birou
Această clasă include:
- fabricarea de maşini de scris electrice şi neelectrice;
- fabricarea de maşini de scris automate;
- fabricarea de aparate de fotocopiat şi multiplicat, maşini de imprimat adrese şi maşini de imprimat offset alimentate cu hârtie (de birou);
- fabricarea maşinilor de calculat, contabilizat, francat; a dispozitivelor (automate) de emis bilete etc.;
- fabricarea de maşini şi echipamente de birou, diverse:
. maşini de sortat, numărat şi ambalat monede; maşini automate de distribuit bancnote; maşini de ambalat în plicuri şi sortat corespondenţa; maşini de ascuţit creioane; maşini de perforat şi capsat etc.

3002 Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice
Această clasă include:
- fabricarea de maşini automate de prelucrare a datelor, inclusiv microcalculatoare:
. maşini digitale
. maşini analogice
. maşini hibride
- fabricarea de unităţi periferice:
. imprimante, terminale etc.;
. cititoare magnetice sau optice
. maşini de transcriere a informaţiei pe suporţi, în format codat.
Această clasă exclude:
- fabricarea pieselor electronice din utilajele de calcul, vezi 32.10;
- fabricarea de jocuri electronice, vezi 36.50;
- repararea şi întreţinerea sistemelor de calcul, vezi 72.50

31 Industria de maşini şi aparate electrice

311 Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice

3110 Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice
Această clasă include:
- fabricarea motoarelor de curent alternativ;
- fabricarea generatoarelor de curent alternativ;
- fabricarea motoarelor electrice universale, de curent continuu şi alternativ;
- fabricarea motoarelor şi generatoarelor de curent continuu;
- fabricarea grupurilor electrogene, de curent continuu sau alternativ;
- fabricarea convertizoarelor electrice, statice sau rotative;
- fabricarea transformatoarelor electrice.
Această clasă exclude:
- fabricarea de generatoare şi demaroare pentru vehicule, vezi 31.61;
- fabricarea de becuri pentru diode, vezi 32.10;
- fabricarea de echipament de telefonie sau telegrafie, vezi 32.20

312 Producţia de aparate pentru comanda şi distribuţia electricităţii

3120 Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda electricităţii
Această clasă include:
- fabricarea de aparatură electrică pentru comutarea sau protecţia circuitelor electrice, sau pentru conectarea la, sau într-un circuit electric:
. comutatoare, siguranţe fuzibile, limitatoare de tensiune, întrerupătoare, prize, cutii de jonţiune, relee, contactoare, dulii;
- fabricarea de panouri, pupitre, dulapuri şi alte dispozitive pentru controlul şi distribuţia curentului electric.
Această clasă exclude:
- fabricarea firelor ori lamelelor pentru siguranţe, vezi 27.4;
- fabricarea electrozilor, din carbon sau grafit, vezi 31.62;
- fabricarea tablourilor, panourilor, consolelor etc., utilizate pentru liniile telefonice sau telegrafice, vezi 32.20

313 Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice

3130 Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice
Această clasă include:
- fabricarea de fire, cabluri, benzi izolate şi alţi conductori izolaţi, echipaţi sau nu, cu elemente de conectare;
- fabricarea de cabluri cu fibră optică, pentru transmisii codate: telecomunicaţii, video, de date etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea de fire metalice neferoase, neizolate, vezi 27.4;
- fabricarea cablurilor metalice neizolate sau izolate, care nu sunt bune conducătoare de electricitate, vezi 28.73;
- fabricarea de seturi de instalaţii electrice, vezi 31.61

314 Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice

3140 Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice
Această clasă include:
- fabricarea de pile şi baterii de pile electrice;
- fabricarea de acumulatori electrici şi părţi ale acestora.

315 Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat

3150 Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat
Această clasă include:
- fabricarea de lămpi electrice, cu filament sau descărcare:
. lămpi pentru raze ultraviolete sau infraroşii;
. lămpi cu arc;
. lămpi-blitz;
- fabricarea de echipamente de iluminat:
. lustre, veioze de masă, de pat, lămpi cu picior;
. lanterne electrice portabile;
. tablouri şi plăcuţe indicatoare iluminate;
. armături pentru iluminatul public şi stradal;
. seturi pentru brazii de Crăciun.

316 Producţia de alte aparate, echipamente şi materiale electrice

3161 Producţia de componente electrice pentru motoare şi vehicule n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea de echipament electric pentru aprinderea sau pornirea motoarelor cu combustie internă: magnetouri de aprindere, magneto-dinamuri, bobine de aprindere, bujii cu scânteie şi cu incandescenţă, startere, generatoare (dinamuri, alternatoare), regulatori de tensiune etc.;
- fabricarea de echipament de iluminat şi de semnalizare acustică şi vizuală, pentru autovehicule şi motociclete: faruri, claxoane, sirene, semnale etc.;
- fabricarea seturilor de cabluri;
- fabricarea ştergătoarelor de parbriz, a echipamentului electric de degivrare şi desaburire, pentru autovehicule şi motociclete;
- fabricarea de dinamuri pentru biciclete.

3162 Producţia altor componente electrice n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea de aparataj electric de semnalizare, siguranţă sau control al traficului, pentru autostrăzi, străzi şi drumuri, căi ferate (incl. pt. tramvai), ape interioare, porturi şi dane, aeroporturi;
- fabricarea de aparate electrice de semnalizare acustică şi vizuală, diverse:
. clopote, sirene, plăci indicatoare, alarme antiefracţie şi de incendiu etc.;
- fabricarea de electromagneţi, magneţi cu acţiune permanentă, cuplaje electromagnetice, ambreiaje şi frâne, dispozitive electromagnetice de ridicat;
- fabricarea de izolatori electrici şi armături izolante, în afară de cele din sticlă sau ceramică;
- fabricarea de piese izolante pentru maşini, aparate şi instalaţii electrice, cu excepţia celor din sticlă şi ceramică;
- fabricarea electrozilor din cărbune sau grafit;
- fabricarea tubulaturii şi a elementelor de conexiune pentru circuite electrice, din metal, căptuşite cu material izolator;
- fabricarea de maşini şi aparate electrice diverse:
. acceleratori de particule; generatoare de semnal, detectori pentru mine etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea învelişurilor de sticlă pentru becuri, vezi 26.15;
- fabricarea de pulverizatoare electrice de mână, vezi 29.24;
- fabricarea de secerătoare electrice, vezi 29.32;
- fabricarea de maşini electrice de bărbierit, vezi 29.71;
- fabricarea de tuburi electronice, inclusiv tuburi catodice, vezi 32.10;
- fabricarea de aparate medicale electrice de mână sau instrumente dentare, vezi 33.10

32 Industria de echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii
Această diviziune cuprinde fabricarea echipamentelor de radiodifuziune şi transmitere, receptoarelor radio şi de televiziune, aparatelor de înregistrare şi redare. Diviziunea acoperă toate produsele intermediare, de la echipamentul profesional, la cel destinat publicului general.
Trebuie subliniat faptul că această diviziune cuprinde şi instalarea şi repararea echipamentului profesional.
Pe de altă parte, repararea echipamentului din gospodării intră în grupa 52.7 (Reparaţii de articole personale şi gospodăreşti), iar instalarea cablurilor, antenelor sau alarmelor se încadrează în secţiunea Construcţii (45.3: Lucrări de instalaţii pentru clădiri).

321 Producţia de tuburi electronice şi alte componente electronice

3210 Producţia tuburilor electronice şi a altor componente electronice
Această clasă include:
- fabricarea de lămpi şi valve cu catod cald, rece sau fotocatod:
. tuburi pentru televizoare, camere de televiziune; tuburi convertizoare şi intensificatoare de imagine, tuburi pentru microunde; tuburi şi valve pentru recepţie sau amplificare;
- fabricarea de diode, tranzistori şi dispozitive semiconductoare similare;
- fabricarea de dispozitive semiconductoare fotosensibile, inclusiv celule fotoelectrice;
- fabricarea de cristale piezoelectrice montate;
- fabricarea circuitelor electronice integrate şi microansamblurilor:
. circuite integrate monolitice, circuite integrate hibride şi microansamble electronice de micromodule sau de alte tipuri similare;
- fabricarea circuitelor imprimate;
- fabricarea condensatorilor, inclusiv a celor de putere;
- fabricarea rezistoarelor, inclusiv reostate şi potenţiometre.
Această clasă exclude:
- fabricarea de rezistoare pentru încălzit, vezi 29.71;
- fabricarea de transformatoare, vezi 31.10;
- fabricarea de întrerupătoare, vezi 31.20

322 Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice

3220 Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice
Această clasă include:
- fabricarea de aparate de transmisie pentru televiziune, inclusiv fabricarea de relee de emisie pentru televiziune şi emiţătoare de televiziune pentru uz industrial;
- fabricarea camerelor de televiziune;
- fabricarea aparatelor de transmisie pentru radiodifuziune;
- fabricarea aparatelor de transmisie pentru radiotelefonie:
. emiţătoare şi emiţătoare-receptoare fixe, aparate de radio-telefonie pentru mijloace de transport, radio-telefoane, alte emiţătoare etc.;
- fabricarea de aparatură pentru linii de telefonie:
. telefoane, fax-uri, echipament automat şi neautomat de comutare şi schimbare, aparatură pentru telex sau telefotografiere etc.;
- fabricarea de echipamente pentru transmisii de date.
Această clasă include, de asemenea:
- instalarea echipamentului de telecomunicaţii.
Această clasă exclude:
- fabricarea de componente electronice, vezi 32.10;
- repararea telefoanelor mobile, vezi 52.74

323 Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio sau video

3230 Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio sau video
Această clasă include:
- fabricarea receptoarelor de televiziune, inclusiv video-monitoare şi video-proiectoare;
- fabricarea de aparate video cu înregistrare sau fără, DVD-uri cu înregistrare şi fără;
- fabricarea de aparate fotografice digitale;
- fabricarea de aparate de radio;
- fabricarea casetofoanelor, magnetofoanelor şi a altor aparate de înregistrare a sunetului, inclusiv roboţi telefonici;
- fabricarea de aparate de înregistrare pe discuri, de aparate de reproducere a sunetului de pe casete, discuri, CD-uri etc.;
- fabricarea de microfoane, incinte acustice (boxe), căşti, amplificatoare;
- fabricarea pick-up-urilor, a braţelor şi dozelor pentru acestea, a capetelor de citire, a cablurilor convertoare, a decodoarelor TV.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea aparaturii electroacustice, a interfoanelor, aparatelor de traducere simultană, a sistemelor de vot electronic, a sistemelor de conferinţă, a sistemelor acustice portabile.
Această clasă exclude:
- editarea şi reproducerea benzilor şi discurilor audio-video, după matriţă, vezi 22.1; 22.3; 92.11;
- fabricarea de suporţi audio-video neînregistraţi, vezi 24.65

33 Industria de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi fotografice, ceasornicărie
Diviziunea 33 nu cuprinde numai instrumentele ştiinţifice şi tehnice (de ex. aparatura de electrodiagnostic), ci şi aparatura fotografică şi cinematografică, echipamentele pentru controlul proceselor industriale şi articolele de uz personal (ceasuri de mână, ochelari etc.)
Diviziunea 33 include, de asemenea, instalarea şi repararea echipamentelor industriale de acest gen, deşi, repararea articolelor personale se încadrează în grupa 52.7 (Reparaţii de articole personale şi gospodăreşti).

331 Producţia de aparatură şi instrumente medicale

3310 Producţia de aparatură şi instrumente medicale
Această clasă include:
- fabricarea de dispozitive şi instrumente utilizate în medicină, chirurgie, stomatologie sau medicină veterinară:
. aparatură de electrodiagnostic, de tipul electrocardiograf, aparate de diagnosticare cu ultrasunete, aparate ce folosesc rezonanţa magnetică pentru stabilirea diagnosticului; freze stomatologice; sterilizatoare; instrumentar oftalmologie;
- fabricarea de seringi, ace pentru acestea, oglinzi, reflectoare, endoscoape etc.;
- fabricarea de aparatură cu raze X, beta sau gama, ce este utilizată în medicina umană şi veterinară:
. tuburi pentru raze X, generatori de supratensiune, pupitre, tablouri de control, ecrane etc.;
- fabricarea de mobilier medical:
. mese pentru operaţii, paturi de spital cu dispozitive mecanice, scaune stomatologice;
- fabricarea de dispozitive pentru mecano-terapie, aparate pentru masaj, aparate pentru teste psihologice, aparate pentru ozono-terapie, aparate pentru terapia cu oxigen, aparate pentru respiraţie artificială, măşti de gaze etc.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea de dispozitive ortopedice:
. cârje, curele şi bandaje chirurgicale, atele, dinţi artificiali, proteze pentru corpul uman, proteze auditive, stimulatoare cardiace, încălţăminte ortopedică etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea cimentului utilizat în stomatologie, vezi 24.42;
- fabricarea de termometre, vezi 33.20;
- fabricarea lentilelor corectoare din sticlă, a ramelor şi microscoapelor optice, vezi 33.40

332 Producţia de aparatură şi instrumente de măsură, verificare şi control (cu excepţia echipamentelor de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale)

3320 Producţia de aparatură şi instrumente de măsură, verificare şi control (cu excepţia echipamentelor de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale)
Această clasă include:
- fabricarea balanţelor sensibile pentru laborator;
- fabricarea de instrumente pentru desen, trasare sau calcul matematic:
. tije şi benzi pentru măsurare, micrometre, şublere şi etaloane etc.;
- fabricarea de microscoape (altele decât cele optice) şi aparate de difracţie;
- fabricarea de aparate pentru măsurarea şi verificarea mărimilor electrice:
. osciloscoape, analizoare de spectru, instrumente pentru verificarea intensităţii, tensiunii, rezistenţei etc.;
- fabricarea de aparate pentru măsurarea şi verificarea mărimilor neelectrice:
. reglarea autovehiculelor etc.;
- fabricarea de instrumente şi aparate de navigaţie, meteorologie, geodezie şi similare:
. instrumente de analiză, instrumentar hidrologic sau oceanografie; seismografe, telemetre, piloţi-automaţi, sextante, instrumente de sondare cu ultrasunete;
- fabricarea contoarelor pentru energie electrică, apă, gaze, produse petroliere etc.;
- fabricarea de maşini pentru testarea proprietăţilor mecanice ale materialelor;
- fabricarea de dispozitive şi instrumente pentru analize fizice şi chimice ale materialelor:
. magnetometre, fotometre, refractometre, spectometre, pH-metre, vâscozimetre, instrumente pentru măsurarea tensiunilor superficiale (de suprafaţă) etc.;
- fabricarea de aparate şi instrumente pentru măsurarea şi controlul debitului, nivelului, presiunii sau a altor caracteristici a gazelor şi lichidelor:
. debitmetre, tije de nivel, manometre, contoare de căldură etc.;
- fabricarea de aparate şi instrumente de măsură şi control diverse:
. hidrometre, termometre, barometre, contoare de rotaţii, taxometre, gedometre, tahometre, vitezometre, balansmetre, comparatoare etc.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea de dispozitive şi instrumente optice de măsură şi control:
. sisteme şi instrumente de navigaţie aeriană, aparate radar, telecomenzi, aparate de radionavigaţie.
Această clasă exclude:
- fabricarea de pompe încorporate în aparate de măsură, vezi 29.12;
- fabricarea instrumentelor medico-chirurgicale, vezi 33.10;
- fabricarea echipamentelor de control pentru procese industriale, vezi 33.30;
- fabricarea binoclurilor, monoclurilor şi aparatelor optice similare, vezi 33.40;
- fabricarea de microscoape optice, vezi 33.40

333 Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale

3330 Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procese industriale
Această clasă include:
- proiectarea şi asamblarea echipamentelor de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale şi instalaţiile automatizate.

334 Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice

3340 Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice
Această clasă include:
- fabricarea de elemente optice, montate sau nu:
. elemente optice neprelucrate, altele decât cele din sticlă;
. prisme, lentile, oglinzi optice, filtre colorate, elemente polarizante etc., din sticlă sau alte materiale;
. lentile pentru ochelari şi lentile de contact;
. rame pentru ochelari şi ochelari, indiferent dacă lentilele sunt sau nu prelucrate optic: ochelari de soare, ochelari de protecţie, ochelari de vedere etc.;
- fabricarea de instrumente optice:
. microscoape optice, echipamente pentru microfotografiere şi microproiecţie, lupe etc.;
. binocluri, monocluri, telescoape, echipamente pentru observări astronomice;
- fabricarea de echipament fotografic şi cinematografic:
. camere foto;
. proiectoare de imagini; aparate de mărit şi micşorat;
. aparate blitz complete;
. aparate şi echipamente pentru laboratoare foto şi cinematografie, aparatură de proiecţie a circuitelor şablon pe materiale semiconductoare senzitive, ecrane de proiecţie.
Această clasă exclude:
- fabricarea produselor fotochimice, vezi 24.64;
- fabricarea elementelor optice din sticlă neprelucrată, vezi 26.15;
- fabricarea cablurilor din fibre optice pentru transmisii de date codate, vezi 31.30;
- fabricarea becurilor de blitz, vezi 31.50;
- fabricarea camerelor de luat vederi pentru televiziune, vezi 32.20;
- fabricarea de microscoape, altele decât cele optice, vezi 33.20;
- fabricarea de aparate şi instrumente de verificare şi măsură tip optic, vezi 33.20

335 Producţia de ceasuri

3350 Producţia de ceasuri
Această clasă include:
- fabricarea de ceasuri de toate tipurile (inclusiv, instrumente de control al timpului); carcase de ceasuri (inclusiv, carcase din metale preţioase); mecanisme pentru toate tipurile de ceasuri;
- fabricarea de echipamente de înregistrare a timpului şi echipamente pentru măsurarea, înregistrarea sau indicarea intervalelor de timp, ca de ex. contoare pentru parcări, contoare de timp pentru procese industriale, întrerupătoare orare şi similare;
- fabricarea de componente pentru ceasuri: arcuri, rubine, cadrane, curele şi brăţări metalice pentru ceasuri, capace, telescoape şi alte părţi componente.
Această clasă exclude:
- fabricarea curelelor de ceas nemetalice, vezi 19.20
DM INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

34 Industria mijloacelor de transport rutier

341 Producţia de autovehicule
3410 Producţia de autovehicule
Această clasă include:
- fabricarea de autovehicule pentru pasageri;
- fabricarea de vehicule comerciale:
. dube, camioane, tractoare rutiere, basculante grele pentru circulaţia în afara drumurilor publice etc.;
- fabricarea de autobuze, troleibuze şi autocare;
- fabricarea de motoare pentru autovehicule;
- fabricarea de şasiuri echipate cu motoare;
- fabricarea de autovehicule diverse:
. autovehicule pentru terenuri de golf, pentru circulaţia pe zăpadă; autovehicule amfibii;
. autovehicule speciale pentru stins incendii, de măturat străzile; biblioteci mobile; autovehicule blindate pentru transportul banilor etc.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea motoarelor pentru motociclete.
Această clasă exclude:
- fabricarea tractoarelor industriale şi agricole, vezi 29.31; 29.52;
- fabricarea de piese electrice pentru autovehicule, vezi 31.61;
- fabricarea de caroserii pentru autovehicule, vezi 34.20;
- fabricarea de piese şi accesorii pentru autovehicule, vezi 34.30;
- întreţinerea, repararea şi modificarea autovehiculelor, vezi 50.20

342 Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci

3420 Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci
Această clasă include:
- fabricarea de caroserii, inclusiv cabine pentru autovehicule;
- fabricarea de elemente de caroserie pentru toate tipurile de autovehicule şi pentru remorci şi semiremorci;
- fabricarea de remorci şi semiremorci:
. tancuri pentru transportul lichidelor;
. remorci de tip caravană;
- fabricarea de containere destinate a fi utilizate pentru unul sau mai multe feluri de transport.
Această clasă exclude:
- fabricarea de remorci şi semiremorci, special destinate pentru utilizare în agricultură, vezi 29.32

343 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3430 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule
Această clasă include:
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru autovehicule:
. frâne, cutii de viteză, roţi, sisteme de suspensie (amortizoare), radiatoare, tobe şi ţevi de eşapament, catalizatori, ambreiaje; cutii, coloane şi cartere de direcţie;
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru caroserii de autovehicule:
. centuri de siguranţă, airbag-uri, uşi, bare de protecţie.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea de valve pentru motoare cu ardere internă.
Această clasă exclude:
- fabricarea de baterii pentru vehicule, vezi 31.40;
- fabricarea de echipament electric pentru autovehicule, vezi 31.61;
- întreţinerea, repararea şi modificarea autovehiculelor, vezi 50.20

35 Industria altor mijloace de transport n.c.a.

351 Construcţii şi reparaţii de nave

3511 Construcţii şi reparaţii de nave
Această clasă include:
- construcţia navelor comerciale: vase de pasageri, feriboturi, vase pentru transport de mărfuri, tancuri maritime şi fluviale etc.;
- construcţia navelor de război;
- construcţia navelor de pescuit.
Această clasă include, de asemenea:
- construcţia platformelor de foraj, plutitoare sau submersibile;
- construcţia altor structuri plutitoare:
. docuri plutitoare, pontoane, drage aspiratoare, macarale plutitoare, barje, faruri plutitoare etc.;
- întreţinerea, repararea şi modificarea (transformarea) navelor.
Această clasă exclude:
- fabricarea de elice pentru nave, vezi 28.75;
- fabricarea de motoare pentru nave, vezi 29.11;
- fabricarea de instrumente pentru navigaţie, vezi 33.20;
- fabricarea de vehicule amfibii, vezi 34.10;
- fabricarea de ambarcaţiuni sau plute pneumatice, vezi 35.12

3512 Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
Această clasă include:
- fabricarea ambarcaţiunilor pneumatice;
- fabricarea bărcilor cu rame şi vele, cu sau fără motor auxiliar;
- fabricarea bărcilor cu motor;
- fabricarea altor bărci pentru sport sau agrement:
. canoe, caiace, schifuri;
- întreţinerea, repararea şi transformarea ambarcaţiunilor de agrement.
Această clasă exclude:
- fabricarea de motoare pentru nave, vezi 29.11

352 Construcţia şi repararea materialului rulant

3520 Construcţia şi repararea materialului rulant
Această clasă include:
- fabricarea locomotivelor diesel sau electrice;
- fabricarea vagoanelor autopropulsate, pentru căi ferate sau tramvai; a vehiculelor (vagoane şi platforme) autopropulsate pentru întreţinerea şi repararea căii ferate;
- fabricarea de vagoane pentru căi ferate sau tramvai, fără autopropulsie:
. vagoane de pasageri, vagoane de marfă, vagoane-tanc, vagoane şi platforme cu autodescărcare, vagoane atelier, vagoane-macara, tendere etc.;
- fabricarea de repere speciale pentru locomotive şi material rulant:
. boghiuri, axe cu roţi, frâne şi părţi ale acestora, cârlige şi dispozitive de cuplare, tampoane şi părţi ale acestora, amortizoare; rame pentru vagoane şi locomotive, caroserii, burdufuri de conectare etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea de şine neasamblate, vezi 27.10;
- fabricarea de motoare şi turbine, vezi 29.11;
- fabricarea de motoare electrice, vezi 31.10;
- fabricarea de semnalizatoare electrice, echipamente de siguranţă şi control, sau comandă a traficului, vezi 31.62

353 Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave

3530 Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave
Această clasă include:
- fabricarea de aeronave pentru transport de mărfuri sau de pasageri, pentru forţele armate, pentru sport sau pentru alte scopuri;
- fabricarea de elicoptere;
- fabricarea de planoare şi deltaplane;
- fabricarea de dirijabile şi baloane;
- fabricarea de vehicule spaţiale şi vehicule lansatoare ale acestora; sateliţi, sonde spaţiale, staţii orbitale etc.,
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru aeronavele din această clasă:
. subansamble ca: fuselaje, aripi, uşi, flapsuri şi eleroane, trenuri de rulare, rezervoare de combustibil, nacele etc.;
. turbine, rotoare pentru elicoptere, propulsoare cu elice;
. motoare şi maşini specializate pentru aeronave;
. părţi de turboreactoare şi turbopropulsoare;
- fabricarea echipamentelor de lansare a aeronavelor şi de amarare la sol;
- fabricarea simulatoarelor de antrenament.
Această clasă exclude:
- fabricarea paraşutelor, vezi 17.40;
- fabricarea rachetelor balistice militare, vezi 29.60;
- fabricarea de demaroare şi alte părţi electrice pentru motoare cu combustie internă, vezi 31.61;
- fabricarea instrumentelor utilizate pe aeronave, vezi 33.20;
- fabricarea sistemelor de navigaţie aeriană, vezi 33.20

354 Producţia de motociclete, biciclete şi vehicule pentru invalizi

3541 Producţia de motociclete
Această clasă include:
- fabricarea motocicletelor, motoretelor şi bicicletelor echipate cu motor;
- fabricarea de ataşe;
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru motociclete.
Această clasă exclude:
- fabricarea părţilor de motoare de motocicletă, vezi 34.30;
- fabricarea de biciclete, vezi 35.42;
- fabricarea vehiculelor pentru invalizi, vezi 35.43;
- fabricarea motoarelor pentru motociclete, vezi 34.10

3542 Producţia de biciclete
Această clasă include:
- fabricarea de biciclete (inclusiv triciclete de transport);
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru biciclete.
Această clasă exclude:
- fabricarea bicicletelor cu motor auxiliar, vezi 35.41;
- fabricarea tricicletelor pentru copii, altele decât biciclete, vezi 36.50

3543 Producţia de vehicule pentru invalizi
Această clasă include:
- fabricarea de fotolii şi alte vehicule pentru invalizi, cu sau fără motor;
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru vehicule pentru invalizi.

355 Producţia altor mijloace de transport n.c.a.

3550 Producţia altor mijloace de transport, n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea de vehicule cu tracţiune manuală:
. roabe, platforme pentru bagaje, şarete tractate manual (ricşe);
- fabricarea de vehicule cu tracţiune animală.

DN ALTE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE

36 Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale n.c.a.
Diviziunea 36 este o diviziune restantă, aici neaplicându-se criteriile obişnuite pentru gruparea claselor în diviziuni.
Repararea produselor din diviziunea 36 se încadrează în general în grupa 52.7 (Reparaţii de articole personale şi gospodăreşti), cu excepţia reparaţiilor de: mobilier, instrumente muzicale, echipament sportiv profesional, echipament automatizat pentru popicării şi similare.

361 Producţia de mobilier

3611 Producţia de scaune
Această clasă include:
- fabricarea de scaune şi banchete pentru birouri, ateliere şi locuinţe, din orice material;
- fabricarea de scaune şi banchete pentru teatre, cinematografe etc., din orice material;
- fabricarea de scaune şi banchete pentru mijloace de transport, din orice material;
- fabricarea de canapele, canapele extensibile şi fotolii;
- fabricarea de scaune şi bănci pentru grădină.
Această clasă include, de asemenea:
- finisarea scaunelor şi banchetelor, cum ar fi tapiţarea.
Această clasă exclude:
- fabricarea de mobilier medico-chirurgical, dentar sau veterinar, vezi 33.10

3612 Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
Această clasă include:
- fabricarea mobilierului pentru magazine: tejghele, vitrine, rafturi;
- fabricarea mobilierului pentru birou;
- fabricarea mobilierului pentru biserici, şcoli, restaurante.
Această clasă exclude:
- fabricarea corpurilor şi montajelor de iluminat, vezi 31.50;
- fabricarea de mobilier medico-chirurgical, dentar sau veterinar, vezi 33.10

3613 Producţia mobilierului pentru bucătării
Această clasă include:
- fabricarea mobilei ce se utilizează în bucătării, din orice material.

3614 Producţia altor tipuri de mobilier
Această clasă include:
- fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, grădini etc.
Această clasă include, de asemenea:
- finisarea mobilierului cum ar fi: vopsirea, locuirea şi tapiţarea, cu excepţia scaunelor şi banchetelor.

3615 Producţia de saltele şi somiere
Această clasă include:
- fabricarea de suporturi pentru saltele;
- fabricarea de saltele:
. saltele cu arcuri, saltele umplute cu orice tip de material;
. saltele din cauciuc poros neacoperite sau saltele din material plastic, neacoperite.
Această clasă exclude:
- fabricarea de perne, plăpumi cu puf şi cuverturi, vezi 17.40;
- fabricarea de saltele pneumatice, vezi 25.13

362 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare

3621 Baterea monedelor şi medaliilor
Această clasă include:
- fabricarea de monede, inclusiv cele utilizate ca masă monetară, din metale preţioase sau din alte metale, medalii şi medalioane din metale preţioase sau din alte metale.

3622 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre
Această clasă include:
- producerea de perle prelucrate;
- producerea de pietre preţioase şi semipreţioase în stare prelucrată, inclusiv prelucrarea pietrelor sintetice şi reconstituirea (restaurarea) pietrelor preţioase şi semipreţioase;
- producerea diamantelor;
- fabricarea bijuteriilor din: metale preţioase sau metale comune acoperite cu metale preţioase, din pietre preţioase sau semipreţioase sau din combinaţii între metale preţioase şi pietre preţioase sau semipreţioase, între ele, sau cu alte materiale;
- fabricarea de articole de giuvaergerie, din metale preţioase sau metale comune acoperite cu metale preţioase:
. veselă, articole de toaletă, articole de birou, articole de ritual religios, etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor din metal, placate cu metal preţios, vezi 28;
- fabricarea carcaselor de ceas şi a curelelor metalice, vezi 33.50;
- fabricarea imitaţiilor de bijuterii, vezi 36.61

363 Fabricarea instrumentelor muzicale

3630 Fabricarea instrumentelor muzicale
Această clasă include:
- fabricarea instrumentelor muzicale cu corzi;
- fabricarea instrumentelor muzicale cu claviatură şi corzi, inclusiv piane automate;
- fabricarea orgilor cu tuburi, inclusiv armonici şi instrumente similare cu claviatură şi ancii metalice;
- fabricarea de acordeoane şi instrumente similare, inclusiv orgi "de gură";
- fabricarea instrumentelor muzicale de suflat;
- fabricarea instrumentelor muzicale de percuţie;
- fabricarea instrumentelor muzicale al căror sunet este produs electronic;
- fabricarea cutiilor muzicale, flaşnetelor etc.;
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru instrumente muzicale:
. metronoame; diapazoane; cartele, discuri şi cilindri pentru instrumente muzicale mecanice automate etc.
Această clasă include, de asemenea:
- fabricarea de fluiere, goarne şi alte instrumente de semnalizare acustică pe bază de suflat.
Această clasă exclude:
- editarea şi reproducerea benzilor şi discurilor audio-video după matriţă, vezi 22.1; 22.3; 92.11;
- fabricarea de microfoane, amplificatoare, incinte acustice, căşti şi componente similare, vezi 32.30;
- fabricarea aparatelor de înregistrare, magnetofoane şi casetofoane şi altele similare, vezi 32.30;
- fabricarea instrumentelor muzicale de jucărie, vezi 36.50;
- acordarea pianelor, vezi 52.74

364 Fabricarea articolelor pentru sport

3640 Fabricarea articolelor pentru sport
Această clasă include:
- fabricarea de echipamente şi articole pentru sport, jocuri în aer liber sau în sală:
. mingi tari, moi şi gonflabile;
. rachete, bâte şi crose;
. schiuri, legături şi beţe;
. planşe pentru sporturi nautice (wind-surf, surfing etc.);
. echipament pentru pescuit sportiv, inclusiv mincioguri;
. echipament pentru vânătoare, alpinism etc.;
. mănuşi de sport, din piele şi căşti pentru sportivi;
. bazine pentru înot şi piscine cu valuri etc.;
. patine pentru gheaţă şi patine cu rotile etc.;
. arcuri şi săgeţi pentru tir sportiv;
. echipament pentru gimnastică, atletism sau întreţinere corporală.
Această clasă exclude:
- fabricarea velelor, vezi 17.40;
- fabricarea îmbrăcămintei de sport, vezi 18;
- fabricarea produselor de şelărie şi curelărie, vezi 19.20;
- fabricarea încălţămintei de sport, vezi 19.30;
- fabricarea armamentului şi muniţiei, vezi 29.60;
- fabricarea vehiculelor de sport, altele decât tobogane sau altele similare, vezi 34.35;
- fabricarea ambarcaţiunilor, vezi 35.12;
- fabricarea meselor de biliard şi a echipamentelor de bowling, vezi 36.50;
- fabricarea de biciuri şi cravaşe pentru călărie, vezi 36.63

365 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3650 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
Această clasă include:
- fabricarea de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi şi accesorii;
- fabricarea de figurine reprezentând animale;
- fabricarea de jucării cu roţi, destinate a fi încălecate, inclusiv triciclete;
- fabricarea instrumentelor muzicale de jucărie;
- fabricarea de articole pentru amuzament, jocuri de masă şi salon;
- fabricarea cărţilor de joc;
- fabricarea de popice, jocuri funcţionând cu fise, jocuri de biliard, mese speciale pentru cazinouri, piste pentru bawling-uri etc.;
- fabricarea jocurilor electronice: jocuri video, şah etc.;
- fabricarea de minimodele la scară şi montaje tip constructor, trenuleţe electrice etc;
- fabricarea jocurilor tip puzzle.
Această clasă exclude:
- fabricarea bicicletelor, vezi 35.42;
- fabricarea de articole pentru festivităţi, carnavaluri şi pentru alte reprezentaţii de divertisment, vezi 36.63

366 Fabricarea altor produse n.c.a.

3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie

3662 Confecţionarea măturilor şi periilor
Această clasă include:
- fabricarea de mături şi perii, inclusiv cele ce se constituie ca părţi de maşini şi utilaje; mături mecanice acţionate manual, pămătufuri şi pufuri pentru praf, pensule de vopsit (plane şi cilindrice), mături din cauciuc şi alte perii, mături, pămătufuri etc.;
- fabricarea de perii pentru curăţat încălţămintea şi îmbrăcămintea.

3663 Fabricarea altor produse manufacturiere
Această clasă include:
- fabricarea de creioane şi stilouri de toate tipurile, inclusiv mecanice;
- fabricarea de peniţe;
- fabricarea ştampilelor, dispozitivelor de imprimat manual şi etichetat; garnituri pentru imprimare manuală, riboane şi tuşiere;
- fabricarea cărucioarelor pentru copii;
- fabricarea de umbrele, parasolare, bastoane, cravaşe, biciuşti, copci, bufoni, nasturi, eboşe pentru nasturi, fermoare etc.;
- fabricarea brichetelor şi chibriturilor;
- fabricarea de articole de uz personal: pipe, piepteni, bigudiuri, pulverizatoare pentru parfum; meşe pentru uz personal: peruci, bărbi, gene şi sprâncene false;
- fabricarea de carusele-căluşei, standuri de tir cu arme cu aer comprimat şi alte articole de amuzament similare;
- fabricarea linoleumului şi a altor acoperitoare de podea, cu suprafaţă din alte materiale dure;
- fabricarea de articole diverse: candele, lumânări şi similare; flori, fructe şi frunze artificiale; articole surpriză; site şi ciururi de mână; manechine etc.;
- activităţile de împăiere.
Această clasă exclude:
- fabricarea fitilelor pentru brichete, vezi 17.54

37 Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile
Această diviziune include:
- prelucrarea deşeurilor, resturilor şi a altor articole, folosite sau nefolosite, în materii prime secundare printr-un proces de transformare mecanic sau chimic. Este caracteristic faptul că, în sensul de mărfuri, materialele introduse constau în deşeuri şi resturi sortate sau nesortate, dar în mod normal, necorespunzătoare utilizării directe, în continuare, într-un proces industrial, în timp ce produsul rezultat este corespunzător pentru utilizarea directă într-un proces de fabricaţie industrială. Materia primă secundară rezultată trebuie considerată drept o marfă cu valoare, dar nu reprezintă un produs final nou.
Această diviziune exclude:
- fabricarea de produse finale noi, din materii prime secundare (fie că sunt auto-fabricate sau nu), vezi 14 la 36;
- vânzarea cu ridicata a deşeurilor şi resturilor, inclusiv colectarea, sortarea, separarea, demontarea unor produse uzate cum sunt autoturismele, pentru a obţine piese componente reutilizabile, reambalarea, depozitarea şi livrarea, dar fără un proces real de transformare, vezi 50, 51 şi 52;
- vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul a mărfurilor de ocazie, vezi 50, 51 şi 52.50;
- tratarea deşeurilor, nu pentru utilizarea ulterioară într-un proces de fabricaţie industrială, ci cu scopul eliminării lor, vezi 90.

371 Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile

3710 Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile
Această clasă include:
- prelucrarea deşeurilor, resturilor metalice şi a articolelor din metal, în materie primă secundară.
Exemple de procese de transformare mecanică sau chimică sunt:
- strivirea mecanică a deşeurilor metalice cum sunt automobilele uzate, maşinile de spălat, bicicletele etc., urmată de sortare şi separare;
- reducerea mecanică la dimensiuni mai mici a fierăriei grele, cum sunt vagoanele de cale ferată;
- fragmentarea deşeurilor metalice, a vehiculelor casate etc.;
- alte metode de tratare mecanică, de ex.: tăierea, presarea pentru reducerea volumului.
Această clasă exclude:
- fabricarea de metale finite noi sau produse metalice finite noi din materii prime metalice secundare, vezi 27 sau 28;
- şantierele pentru demontarea automobilelor, demolarea utilajelor, a calculatoarelor, în scopul obţinerii de piese componente reutilizabile etc., inclusiv comerţul cu piese de schimb la mâna a doua, vezi 50; 51; şi 52.50;
- îndepărtarea bunurilor uzate, cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive, vezi 90.

372 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile

3720 Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile
Această clasă include:
- prelucrarea deşeurilor şi resturilor nemetalice şi a articolelor nemetalice în materii prime secundare.
Exemple de procese de transformare:
. recuperarea cauciucului, cum ar fi cauciucurile de maşină uzate, pentru a produce materii prime secundare;
. sortarea şi peletizarea materialelor plastice, în scopul producerii de materii prime pentru tuburi, ghivece de flori, paleţi şi altele;
. prelucrarea (curăţarea, topirea, măcinarea) deşeurilor de materiale plastice sau cauciuc în granule;
. recuperarea substanţelor chimice din deşeurile de chimicale;
. zdrobirea, curăţarea şi sortarea sticlei;
. zdrobirea, curăţarea şi sortarea altor deşeuri, cum ar fi resturile provenite din demolări, pentru a obţine materii prime secundare;
. zdrobirea mecanică şi măcinarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări de clădiri (inclusiv lemn), a asfaltului;
. prelucrarea uleiurilor şi grăsimilor de gătit folosite, în materii prime secundare, pentru a obţine hrană pentru animalele de companie sau pentru animalele de fermă;
. prelucrarea altor deşeuri alimentare şi substanţe alimentare reziduale, în materii prime secundare.
Această clasă exclude:
- obţinerea de produse finite noi din materii prime secundare, cum ar fi toarcerea firelor din material fibros gametat sau producerea celulozei din deşeurile de hârtie, ori reşaparea cauciucurilor care trebuie clasificate la industria corespunzătoare, vezi 14 la 36;
- tratarea substanţelor alimentare reziduale, pentru fabricarea produselor alimentare, vezi 15;
- tratarea resturilor de la abatoare, pentru a produce hrană pentru animale, vezi 15.7
- reprelucrarea combustibililor nucleari şi tratarea deşeurilor nucleare, vezi 23.30;
- prepararea compostului, vezi 24.15;
- comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor nemetalice, inclusiv colectarea, sortarea, ambalarea, tranzacţionarea etc., dar fără un proces real de transformare, vezi 51.57;
- comerţ cu ridicata sau cu amănuntul al mărfurilor de ocazie, vezi 50.51 şi 52.50;
- incinerarea, îndepărtarea, îngroparea etc. deşeurilor, vezi 90;
- tratarea şi îndepărtarea deşeurilor radioactive de tranziţie din spitale, laboratoare de profil etc., vezi 90;
- îndepărtarea reziduurilor de alimente, băuturi şi tutun, vezi 90;
- tratarea gunoaielor cu ajutorul plantelor de compostare, în scopul îndepărtării şi a obţinerii unui produs secundar (compostul), vezi 90.02.

E ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ
Această secţiune cuprinde activitatea de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale, a aburului şi apei, printr-o infrastructură permanentă (reţea) de linii electrice, conducte principale şi ţevi. Dimensiunea reţelei nu este decisivă; secţiunea include de asemenea furnizarea energiei electrice, a gazelor, aburului şi apei şi a celor similare, în parcuri industriale sau blocuri de apartamente.
Producţia, administrarea reţelei şi furnizarea către utilizatorul final pot fi efectuate: de către aceeaşi unitate sau o unitate diferită. Unităţile angajate în furnizarea energiei electrice şi/sau a gazelor şi/sau a aburului şi apei calde şi/sau a apei, trebuie să fie clasificate conform cu principala lor activitate.

EA ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE ŞI APĂ

40 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă

401 Producţia şi distribuţia energiei electrice

4011 Producţia de energie electrică
Această clasă include:
- activitatea de producere a energiei electrice, cuprinzând centralele termoelectrice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel şi energie regenerabilă.

4012 Transportul energiei electrice
Această clasă include:
- activitatea sistemelor de transmisie, care transportă energia electrică de la dispozitivul de generare la sistemul de distribuţie.

4013 Distribuţia şi comercializarea energiei electrice
Această clasă include:
- activitatea sistemelor de distribuţie (adică, acela format din linii, stâlpi, contoare şi cablaj), care transportă energia electrică primită de la dispozitivul de generare sau sistemul de transmisie la consumatorul final;
- vânzarea energiei electrice către utilizator;
- activităţi ale broker-ilor sau agenţilor din domeniul energiei electrice, care aranjează vânzarea electricităţii prin intermediul sistemelor de distribuţie a acesteia, sisteme administrate de alţii.

402 Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte

4021 Producţia gazelor
Această clasă include:
- producţia, în scopul furnizării, a gazelor rezultate din cocsificarea cărbunelui, din produse agricole derivate sau din deşeuri;
- fabricarea combustibililor gazoşi cu o valoare calorică determinată, prin purificare, amestec şi alte procese, din gaze de diferite tipuri, inclusiv gazele naturale.
Această clasă exclude:
- operarea cuptoarelor de cocs, vezi 23.10;
- fabricarea produselor petroliere rafinate, vezi 23.20;
- producerea gazelor industriale, vezi 24.11;
- vânzarea în vrac a combustibililor gazoşi, sau vânzarea în butelii (vezi 51.12; 51.51; 52.48; 52.6)

4022 Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte
Această clasă include:
- transportul, distribuţia şi furnizarea combustibililor gazoşi de toate tipurile, printr-un sistem de conducte;
- vânzarea către utilizatori a gazelor, prin conducte magistrale;
- activităţi ale broker-ilor sau agenţilor care aranjează vânzarea gazelor, prin sisteme de distribuţie a gazelor administrate de alţii.
Această clasă exclude:
- vânzarea în vrac a combustibililor gazoşi, sau vânzarea lor în butelii (vezi 51.12; 51.51; 52.48; 52.6);
- transportul gazelor prin conducte (altele decât conductele magistrale) vezi 60.30

403 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde

4030 Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde
Această clasă include:
- producerea, colectarea şi distribuţia aburului şi a apei calde pentru încălzit, energie electrică şi alte scopuri.
Această clasă include, de asemenea:
- producerea şi distribuţia de apă refrigerată, gheaţă în calup, pentru răcire sau alte scopuri.

41 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

410 Captarea, tratarea şi distribuţia apei

4100 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Această clasă include, de asemenea:
- desalinizarea apei de mare, în scopul obţinerii de apă dulce (ca produs principal).
Această clasă exclude:
- activitatea sistemelor de irigaţii pentru agricultură, vezi 01.41;
- tratarea apei din conductele de deversare, pentru prevenirea poluării, vezi diviz. 90.

F CONSTRUCŢII

FA CONSTRUCŢII

45 Construcţii
Această diviziune include construcţiile generale şi speciale pentru clădiri şi de geniu civil, lucrări de instalaţii pentru clădiri şi finisaje ale clădirilor. Diviziunea include lucrări noi, reparaţii, completări şi modificări; ridicarea de clădiri sau structuri din prefabricate, pe şantier şi de asemenea, construcţiile cu caracter temporar.
Construcţiile generale reprezintă realizarea de clădiri integrale, clădiri pentru birouri, magazine şi alte clădiri publice şi utilitare, clădiri pentru ferme etc., construcţii inginereşti (sau de geniu civil), cum ar fi: autostrăzi, drumuri, străzi, poduri, tuneluri, căi ferate, aerodromuri, porturi şi alte proiecte marine sau fluviale, sisteme de irigaţii, sisteme de canalizare, dispozitive industriale, conducte şi linii electrice, baze sportive etc.
Această activitate se poate desfăşura pe cont propriu, pe bază de onorarii sau contract. Porţiuni din lucrări, sau uneori, întreaga activitate, practic, pot fi efectuate de către subcontractori.
Construcţiile speciale includ construcţia unor părţi ale clădirilor şi lucrărilor de geniu civil, sau pregătirea în acest scop. De obicei, este vorba de specializarea într-un singur aspect comun diferitelor structuri, necesitând calificare sau echipament specializat. Sunt incluse activităţi ca: fixarea pilonilor, lucrări de fundaţii, forarea puţurilor, lucrări de armare, lucrări de betoane, zidării, fixarea elementelor prefabricate, schelărie, fixarea acoperişului etc. Aici este inclusă realizarea structurilor de oţel, cu condiţia ca piesele componente să nu fie produse de aceeaşi unitate.
În majoritatea cazurilor, construcţiile speciale sunt executate prin subcontractare, iar reparaţiile de construcţii sunt efectuate, în special, pentru posesorul proprietăţii.
Lucrările de instalaţii pentru clădiri includ instalarea tuturor tipurilor de utilităţi care fac construcţia să funcţioneze. Aceste activităţi sunt, de obicei, efectuate la locul construcţiei, deşi părţi ale lucrării pot fi executate într-un atelier. Sunt incluse activităţi ca lucrările tehnico-sanitare, instalarea sistemelor de încălzire şi de aer condiţionat, antene, sisteme de alarmă şi alte lucrări electrice, sisteme de aspersoare, lifturi şi scări rulante etc. Sunt de asemenea incluse lucrările de izolaţii (hidro şi termo-izolaţii, izolaţie fonică), lucrările de instalaţii frigorifice comerciale, instalarea iluminatului şi a sistemelor de semnalizare pentru drumuri, căi ferate, aeroporturi, porturi etc. Sunt incluse, de asemenea, reparaţiile la lucrările mai sus menţionate.
Activităţile de finisare a clădirilor cuprind acele activităţi care contribuie la finalizarea sau finisarea unei construcţii, cum ar fi: montări de geamuri, tencuieli, vopsitorie, zugrăveli, pardoseli sau căptuşirea pereţilor cu plăci de ceramică sau cu alte materiale, ca: parchet, tapet, mochetă etc.; lustruirea pardoselilor, lucrări de dulgherie fină, lucrări acustice, curăţarea exteriorului etc. Sunt incluse de asemenea reparaţiile la lucrările mai sus menţionate.
Această diviziune exclude:
- instalarea de peluze şi grădini şi activităţi de întreţinere a arborilor, vezi 01.41;
- fabricarea materialelor de construcţii, vezi secţiunea C şi D;
- activităţi de construcţii legate direct de extracţia petrolului şi a gazelor naturale, vezi 11.20. Construcţia de clădiri, drumuri etc. pe terenul de extracţie rămâne, însă, în această clasă.
- înălţarea sau instalarea echipamentului industrial, vezi secţiunea D (de ex. instalarea de furnale, turbine etc.);
- ridicarea de clădiri sau structuri complet prefabricate este clasificată în categoria industrială relevantă, în funcţie de materialul principal folosit, cu excepţia betonului, caz în care rămâne clasificată aici;
- instalarea elementelor de tâmplărie sau dulgherie autofabricate este clasificată în categoria industrială relevantă, în funcţie de materialul folosit de ex. în cazul lemnului în 20.30 (Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii)
- construcţii metalice din părţi componente auto-fabricate, vezi 28.11;
- activităţile de urbanism şi inginerie sunt clasificate în clasa 74.20 (Activităţi de consultanţă în urbanism, inginerie şi alte servicii tehnice);
- activităţi de proiectare pentru construcţii, vezi 74.20;
- activităţi de curăţare a ferestrelor, în interior şi exterior, a coşurilor, cazanelor cu aburi, a interioarelor etc., vezi 74.70

451 Organizarea de şantiere şi pregătirea terenului

4511 Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de şantiere
Această clasă include:
- demolarea sau distrugerea de clădiri sau alte structuri;
- curăţarea amplasamentelor;
- mutarea pământului: excavaţii, umplerea, nivelarea şi împrejmuirea amplasamentelor, săparea şanţurilor, eliminarea pietrelor, dinamitări etc.;
- pregătirea şantierelor pentru exploatările miniere:
. mutarea pământului şi pregătirea amplasamentelor pentru extracţie.
Această clasă include, de asemenea:
- executarea canalizărilor pentru clădiri;
- executarea canalelor de scurgere, pentru terenuri agricole şi forestiere.

4512 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Această clasă include:
- lucrări de analiză a terenului de fundare, prin foraje şi sondaje; săparea tunelurilor şi galeriilor, precum şi orice alte lucrări de amenajare şi pregătire a terenului şi a zăcămintelor de agregate minerale.
Această clasă exclude:
- lucrări de foraj pentru extracţia petrolului sau a gazului, vezi 11.20;
- forarea puţurilor de apă, vezi 45.25;
- săparea puţurilor, vezi 45.25;
- prospectarea zăcămintelor de petrol şi gaze; studii geofizice, geologice şi seismice, vezi 74.20

452 Construcţii de clădiri sau părţi ale acestora; geniu civil

4521 Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu
Această clasă include:
- construcţia tuturor tipurilor de clădiri;
- lucrări de geniu:
. poduri, inclusiv cele pentru autostrăzi suspendate, viaducte, tunele şi pasaje subterane;
. conducte de mare lungime, linii de comunicaţii şi electrice;
. conducte urbane, linii urbane de comunicaţii şi electrice; lucrări urbane auxiliare;
- asamblarea şi ridicarea de construcţii din prefabricate, pe şantier.
Această clasă exclude:
- activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor, vezi 11.20;
- realizarea construcţiilor complete din prefabricate, din părţi componente autofabricate, altele decât din beton, vezi diviziunile 20, 26 şi 28;
- lucrări de construcţii, altele decât clădiri, pentru stadioane, bazine de înot, săli de gimnastică, terenuri de tenis, terenuri de golf şi alte baze sportive, vezi 45.23;
- lucrări de instalaţii pentru clădiri, vezi 45.3;
- lucrări de finisare, vezi 45.4;
- activităţi de urbanism şi inginerie vezi 74.20;
- activităţi de proiectare pentru construcţii, vezi 74.20

4522 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Această clasă include:
- realizarea structurii acoperişurilor;
- montarea elementelor de acoperire;
- lucrări de hidroizolaţii, inclusiv lucrări de protecţie hidro la pereţi.

4523 Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze sportive
Această clasă include:
- construcţia de autostrăzi, şosele, străzi şi alte drumuri pentru vehicule sau pietoni;
- construcţia de căi ferate;
- construcţia de aerodroame;
- lucrări de construcţii, exclusiv clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de gimnastică, terenuri de tenis, terenuri de golf şi alte instalaţii sportive;
- marcarea drumurilor şi a platformelor de parcare;
- lucrări de copertare pentru autostrăzi, suprafeţe circulabile de pe poduri sau din tuneluri;
- lucrări de instalare a barierelor antişoc, a semnelor de circulaţie şi similare.
Această clasă exclude:
- mutarea pământului, vezi 45.11

4524 Construcţii hidrotehnice
Această clasă include:
- construcţia de:
. căi de navigaţie, porturi şi regularizări de râuri, porturi de agrement, ecluze etc.;
. baraje şi diguri;
- lucrări de dragare;
- lucrări subacvatice

4525 Alte lucrări speciale de construcţii
Această clasă include:
- activităţi de construcţii specializate într-un aspect comun diferitelor tipuri de structuri, necesitând calificare sau echipament specializat:
. construcţii de fundaţii, inclusiv fixarea pilonilor;
. forarea şi construirea puţurilor de apă;
. înălţarea elementelor din oţel non-autofabricate;
. fasonarea oţelului;
. zidării din cărămidă şi piatră;
. înălţarea şi demontarea schelelor şi platformelor de lucru, inclusiv închirierea de schele şi platforme de lucru;
. înălţarea coşurilor şi a cuptoarelor industriale;
. îndepărtarea igrasiei din clădiri;
. lucrări ce impun cerinţe speciale care necesită abilităţi de căţărare şi utilizarea de echipament specific, adică pentru lucrul la înălţime, pe structuri înalte.
Această clasă exclude:
- închirierea schelelor, fără ridicare şi demontare vezi 71.32

453 Lucrări de instalaţii pentru clădiri

4531 Lucrări de instalaţii electrice
Această clasă include:
- instalarea în clădiri şi în alte tipuri de construcţii, de:
. instalaţii (cablaje) electrice şi a armăturii electrice;
. instalaţii (cablaje) pentru telecomunicaţii;
. sisteme de încălzire electrică, inclusiv de acumulatori de energie electrică solară (panouri solare);
. montarea de antene şi cabluri aeriene pentru acestea;
. alarme de semnalizare a incendiilor;
. alarme antiefracţie;
. lifturi şi scări rulante;
. conductori pentru instalaţii de iluminat etc.
Această clasă exclude:
- instalarea sistemelor de telecomunicaţii, vezi 32.20

4532 Lucrări de izolaţii şi protecţie anticorozivă
Această clasă include:
- lucrări de izolaţii: termică, fonică şi antivibraţii.
Această clasă exclude:
- lucrări de etanşeitate, vezi 45.22

4533 Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
Această clasă include:
- instalarea în clădiri şi alte tipuri de construcţii a:
. echipamentelor şi instalaţiilor sanitare;
. instalaţiilor şi armăturilor pentru gaze;
. echipamentului şi tubulaturii pentru instalaţiile de încălzire, ventilaţie, frigotehnie sau aer condiţionat;
. montarea acumulatorilor de energie, alta decât electrică sau solară;
. sistemelor de stins incendii (sisteme de sprinkler-e)
Această clasă exclude:
- instalarea sistemelor electrice de încălzire, vezi 45.31

4534 Alte lucrări de instalaţii
Această clasă include:
- instalarea sistemelor de iluminat sau semnalizare, pentru străzi, căi ferate, aeroporturi şi porturi;
- instalarea în clădiri şi în alte tipuri de construcţii, a armăturilor şi accesoriilor neclasificate altundeva;
- repararea şi întreţinerea instalaţiilor din clădiri.

454 Lucrări de finisare

4541 Lucrări de ipsoserie
Această clasă include:
- lucrări de tencuire cu ipsos, montarea articolelor (profile, plăci etc) din ipsos, inclusiv montarea de articole din materiale similare.

4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
Această clasă include:
- montarea de elemente de tâmplărie şi dulgherie, produse de terţi, din lemn sau alte materiale ca: uşi, ferestre, tocuri de uşi şi ferestre, elemente pentru bucătării, trepte de scări, accesorii pentru magazine etc.;
- lucrări de finisaj interior, de tipul: compartimentări, lambrisări, montarea de pereţi mobili etc.
Această clasă exclude:
- lucrări de parchetare şi de acoperire a podelelor cu alte materiale pe bază de lemn, vezi 45.43

4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Această clasă include:
- montarea, acoperirea, prinderea sau aplicarea în clădiri sau în alte tipuri de construcţii, a:
. plăcilor de pardoseală din ceramică, beton sau piatră; reperelor din teracotă pentru sobe înzidite;
. parchetului şi duşumelelor din lemn;
. mochetelor şi linoleumului, inclusiv acoperitorilor pentru pardoseli din cauciuc şi mase plastice;
. elementelor de acoperire pentru pardoseli sau pereţi din gresie, granit, marmură etc.;
. tapetelor.
Această clasă exclude:
- activităţile de proiectare pentru decoraţiuni interioare, vezi 74.87

4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Această clasă include:
- lucrări de vopsitorie şi zugrăveli, interioare şi exterioare, la clădiri;
- lucrări de vopsitorie şi zugrăveli pentru construcţii inginereşti;
- montarea de geamuri şi oglinzi.
Această clasă exclude:
- instalarea ferestrelor, vezi 45.42

4545 Alte lucrări de finisare
Această clasă include:
- instalarea piscinelor - proprietate privată;
- curăţarea clădirilor la exterior: cu abur, prin sablare şi metode similare;
- alte lucrări de finisare n. c. a.
Această clasă exclude:
- curăţirea spaţiilor interioare din clădiri şi din alte structuri, vezi 74.70

455 Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personal de deservire aferent

4550 Închirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu personal de deservire aferent
Această clasă include:
- închirierea utilajelor pentru construirea sau demolarea clădirilor sau a altor construcţii civile, cu operatori.
Această clasă exclude:
- închirierea utilajelor de construcţii, sau demolare şi de echipament, fără personal de deservire, vezi 71.32
G COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, REPARAREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR ŞI A BUNURILOR PERSONALE ŞI DE UZ GOSPODĂRESC
Această secţiune include vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul (vânzare fără transformare) a oricărui tip de mărfuri, şi prestarea serviciilor auxiliare vânzării mărfurilor. Vânzarea în vrac şi cu amănuntul sunt etapele finale ale distribuirii mărfurilor. În această secţiune este inclusă şi repararea autovehiculelor, şi instalarea şi repararea bunurilor personale şi gospodăreşti.
Vânzarea fără transformare este considerată aceea care include operaţiile obişnuite (sau manipulările) asociate comerţului, de ex. sortarea, trierea şi asamblarea mărfurilor, mixarea (amestecarea) bunurilor (de ex. vin sau nisip), îmbutelierea (cu sau fără curăţarea în prealabil a sticlelor), ambalarea, împărţirea masei şi reambalarea pentru distribuirea în loturi mai mici, depozitarea (fie că sunt, ori nu, răcite sau congelate), curăţarea şi uscarea produselor agricole, tăierea panourilor din lemn sau a tablei, pe cont propriu.
Vânzarea cu ridicata este revânzarea (vânzarea fără transformare) a bunurilor noi şi folosite, către comercianţii cu amănuntul, utilizatorilor industriali, comerciali, instituţii şi utilizatorilor profesionali; sau către alţi vânzători cu ridicata; sau care activează ca agenţi sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru ei, sau vânzarea mărfii către asemenea persoane sau firme.
Principalele tipuri de activităţi incluse sunt cele desfăşurate de: comercianţii cu ridicata, adică acei comercianţi cu ridicata care îşi însuşesc titlul asupra mărfii pe care o vând; vânzătorii cu ridicata sau misiţii; distribuitorii industriali; exportatorii, importatorii şi asociaţiile cooperatiste cumpărătoare, sucursalele comerciale şi birourile comerciale (dar nu magazinele pentru desfacerea cu amănuntul) şi care sunt menţinute de unităţile industriale şi miniere, separat de uzinele sau minele respective, în scopul activităţii de marketing legată de produsele lor şi care nu preiau doar comenzi ce urmează a fi onorate prin expediţie directă de la uzine sau mine. Sunt incluşi, de asemenea, brokerii de mărfuri şi bunuri de consum, comercianţii cu comision şi agenţii şi asamblorii, cumpărătorii şi asociaţiile cooperatiste angajate în desfacerea pe piaţă a produselor agricole. Vânzătorii cu ridicata, adeseori, asamblează fizic, sortează şi triază mărfurile în loturi mari, fărâmiţează masa, reambalează, redistribuie în loturi mai mici, de ex. produse farmaceutice; depozitează, refrigerează, livrează şi instalează bunuri, se angajează în activităţi promoţionale pentru clienţii lor şi proiectează etichete.
Vânzarea cu amănuntul este revânzarea (vânzarea fără transformare) de mărfuri noi şi folosite, către publicul general, pentru consum şi utilizare personală sau în gospodărie, prin magazine, supermagazine, case de comenzi prin poştă, vânzători ambulanţi, cooperative de consum, case de licitaţie etc.
Majoritatea negustorilor cu amănuntul preiau titlul mărfurilor pe care le vând, dar unii acţionează ca agenţi pentru un mandatar şi vând în consignaţie, sau pe bază de comision.

GA COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR ŞI A BUNURILOR PERSONALE ŞI CASNICE

50 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule
Această diviziune include:
- toate activităţile (cu excepţia fabricării şi închirierii) legate de autovehicule şi motociclete, inclusiv camioane:
. vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi second-hand
. întreţinerea şi repararea
. vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor
. activităţi ale agenţilor comisionari implicaţi în vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul a vehiculelor
. spălarea, lustruirea şi remorcarea vehiculelor etc.
Această diviziune include de asemenea:
- vânzarea cu amănuntul a carburanţilor şi a produselor de răcire sau lubrifiere
Această diviziune exclude:
- închirierea autovehiculelor, vezi 71.10
- închirierea motocicletelor, vezi 71.21

501 Comerţ cu autovehicule

5010 Comerţ cu autovehicule
Această clasă include:
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi a celor uzate:
. autovehicule de pasageri, inclusiv autovehicule de pasageri specializate ca ambulanţe şi microbuze etc.;
. camioane, remorci şi semi-remorci;
. vehicule pentru camping, ca: rulote şi case pe roţi.
Această clasă include de asemenea:
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a autovehiculelor de teren (jeep-uri etc.);
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul, prin agenţi cu comision;
- licitaţii de autoturisme şi licitaţii de autoturisme prin Internet.
Această clasă exclude:
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule, vezi 50.30

502 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

5020 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Această clasă include:
- întreţinerea şi repararea autovehiculelor:
. reparaţii mecanice;
. reparaţii electrice;
. repararea sistemelor electronice de injecţie;
. întreţinerea uzuală;
. reparaţii ale caroseriei;
. reparaţii ale unor piese ale motorului;
. spălare, lustruire etc.;
. pulverizare şi vopsire;
. repararea parbrizelor şi a ferestrelor;
. repararea locurilor din autovehicule;
- repararea, ajustarea sau înlocuirea pneurilor şi a ţevii de eşapament;
- tratamentul anti-rugină;
- remorcarea;
- instalarea de piese şi accesorii care nu fac parte din procesul de fabricaţie;
- asistenţa pe şosele.
Această clasă exclude:
- reşaparea şi recondiţionarea pneurilor, vezi 25.12

503 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule

5030 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
Această clasă include:
- vânzările cu ridicata sau cu amănuntul ale pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule, care nu fac parte din seturile de primă dotare ce se vând odată cu autovehiculele.

504 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

5040 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, şi reparaţii
Această clasă include:
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a motocicletelor, inclusiv a motoretelor;
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul, inclusiv comanda prin poştă, de piese şi accesorii pentru motociclete;
- activităţi ale intermediarilor în comerţul cu motociclete;
- întreţinerea şi repararea motocicletelor.
Această clasă exclude:
- vânzarea, întreţinerea şi repararea bicicletelor şi a pieselor şi accesoriilor aferente, vezi 51.18; 51.47; 52.48;

505 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

5050 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule
Această clasă include:
- vânzarea cu amănuntul a carburanţilor pentru autovehicule şi motociclete.
Această clasă include, de asemenea:
- vânzarea cu amănuntul a produselor lubrifiante şi de răcire pentru autovehicule.
Această clasă exclude:
- vânzarea cu ridicata a combustibililor, vezi 51.51

51 Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor)
Această diviziune include:
- revânzarea (vânzarea fără transformare) de mărfuri noi, cât şi a celor uzate, către comercianţi cu amănuntul, către utilizatori industriali sau comerciali, din instituţii, şi utilizatori profesionali; sau către angrosişti; sau activitatea în calitate de agent în cumpărarea mărfii pentru ei, sau vânzarea mărfii către astfel de persoane sau firme;
- activităţi ale comercianţilor, misiţilor, distribuitorilor industriali, exportatorilor, importatorilor, asociaţiilor cooperatiste cumpărătoare, brokerilor de mărfuri şi bunuri de consum, ale intermediarilor şi ale agenţilor şi asamblorilor, cumpărătorilor şi asociaţiilor cooperatiste angajate în desfacerea produselor agricole.
Aceasta diviziune include, de asemenea:
- manipulări uzuale implicate în vânzarea cu ridicata, ca: sortarea şi trierea mărfurilor în loturi mari, porţionarea, reambalarea şi îmbutelierea, redistribuirea în loturi mai mici, de ex. a produselor farmaceutice; depozitarea, refrigerarea, livrarea şi instalarea mărfurilor pe cont propriu;
- ambalarea mărfurilor solide şi îmbutelierea mărfurilor lichide şi gazoase, inclusiv amestecarea şi filtrarea, pe cont propriu.
Această diviziune exclude:
- vânzarea cu ridicata a vehiculelor cu motor, a rulotelor şi motocicletelor, vezi 50.10; 50.40
- vânzarea cu ridicata a accesoriilor aferente pentru autovehicule şi motociclete, vezi 50.30; 50.40
- închirierea şi leasing-ul de mărfuri, vezi 71
- ambalarea mărfurilor solide şi îmbutelierea mărfurilor lichide şi gazoase, inclusiv amestecarea şi filtrarea, pentru terţe părţi, vezi 74.82.

511 Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
Această grupă include:
- activităţile intermediarilor, brokerilor de bunuri de consum şi ale tuturor celorlalţi comercianţi cu ridicata, care fac comerţ în numele sau pe contul altora;
- activităţi ale celor implicaţi în stabilirea contactelor dintre vânzători şi cumpărători, sau care preiau tranzacţii comerciale în numele unui patron, inclusiv pe Internet.
Această grupă include, de asemenea:
- activităţi ale caselor de licitaţie pentru comerţul cu ridicata, inclusiv licitaţii pe Internet, pentru comerţul cu ridicata.
Această grupă exclude:
- comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 51.2 la 51.9
- vânzări cu amănuntul, făcute de agenţi intermediari, vezi 52
- activităţi ale agenţilor de asigurări, vezi 67.20
- activităţi ale agenţilor imobiliari, vezi 70.3

5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semiproduse
Această clasă include:
- intermedieri pentru vânzări de matern prime agricole şi de animale vii, materii prime textile, de semiproduse şi alte produse neclasificate în altă parte, efectuate pe bază de plată sau contract.

5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale, şi produse chimice pentru industrie
Această clasă include, de asemenea:
- servicii de intermediere în vânzarea îngrăşămintelor.

5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
Această clasă include:
- intermedieri pentru vânzări ale materialului lemnos şi de construcţii, efectuate pe bază de contract sau plată.

5114 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
Această clasă include, de asemenea:
- intermedieri în vânzarea maşinilor agricole;
- intermedieri în vânzarea maşinilor de birou.

5115 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

5116 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte şi articole
Această clasă include, de asemenea:
- servicii de intermediere în vânzarea blănurilor.

5117 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun

5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Această clasă include, de asemenea:
- servicii de intermediere în vânzarea bicicletelor.

5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse

512 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii

5121 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor şi furajelor
Această clasă include, de asemenea:
- vânzarea cu ridicata a cartofilor de sămânţă;
- vânzarea cu ridicata a furajelor pentru animale;
- vânzarea de materiale, reziduuri şi produse secundare folosite pentru hrana animalelor.

5122 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
Această clasă include, de asemenea:
- vânzarea cu ridicata a bulbilor de lalele.
Această clasă exclude:
- vânzarea cu amănuntul a fibrelor textile, vezi 51.56

5123 Comerţ cu ridicata al animalelor vii

5124 Comerţ cu ridicata a pieilor brute şi al pieilor prelucrate

5125 Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat

513 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului

5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor neprelucrate, inclusiv al cartofilor neprelucraţi.

5132 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata al cărnii (inel. carne de pasăre, carne de vânat, carne prelucrată) şi a produselor din carne.

5133 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata al produselor lactate (inclusiv lapte);
- comerţul cu ridicata al ouălor;
- comerţul cu ridicata al uleiurilor şi grăsimilor comestibile.

5134 Comerţ cu ridicata al băuturilor
Această clasă include:
- cumpărarea de vin în vrac şi îmbutelierea sa, fără transformare;
- cumpărarea de vin în vrac, cu amestecare, purificare, îmbuteliere şi revânzare.

5135 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

5136 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
Această clasă include, de asemenea:
- comerţul cu ridicata al produselor de patiserie.

5137 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente (sare, piper, cuişoare, scorţişoară, foi de dafin etc.).

5138 Comerţ cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
Această clasă include, de asemenea:
- comerţul cu ridicata al produselor din cartofi;
- comerţul cu ridicata al produselor alimentare pentru hrana animalelor de companie.

5139 Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun

514 Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare

5141 Comerţ cu ridicata al produselor textile
Această clasă include:
- vânzările cu ridicata ale firelor;
- vânzările cu ridicata ale ţesăturilor;
- vânzările cu ridicata ale lenjeriei de pat şi de masă etc.;
- vânzările cu ridicata de articole de mercerie: ace, aţă de cusut etc.
Această clasă exclude:
- comerţul cu ridicata al fibrelor textile, vezi 51.56

5142 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata al articolelor de îmbrăcăminte, inclusiv îmbrăcăminte sport;
- comerţul cu ridicata al încălţămintei;
- comerţul cu ridicata al accesoriilor pentru îmbrăcăminte (mănuşi, cravate, veste);
- comerţul cu ridicata al umbrelelor.
Această clasă exclude:
- comerţ cu ridicata al bijuteriilor şi articolelor din piele, vezi 51.47;
- comerţ cu ridicata al încălţămintei de sport, vezi 51.47

5143 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
Această clasă include, de asemenea:
- comerţul cu ridicata al echipamentelor şi accesoriilor de iluminat;
- comerţul cu ridicata al CD-urilor, DVD-urilor, benzilor şi casetelor audio şi video;
- comerţul cu ridicata al cablurilor, întrerupătoarelor şi a altor repere de instalaţii electrice pentru uz casnic.

5144 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi produse de întreţinere
Această clasă include, de asemenea:
- comerţul cu ridicata cu veselă metalică de uz casnic.

5145 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

5146 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
Această clasă include, de asemenea:
- comerţul cu ridicata al instrumentelor şi aparatelor pentru medici şi spitale;
- comerţul cu ridicata al produselor ortopedice.

5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata cu bunuri de consum diverse, cum sunt: mobila şi alte produse din lemn; produse de acoperit pardoselile;
- comerţul cu ridicata cu instrumente muzicale;
- comerţul cu ridicata cu aparate neelectrice de uz casnic;
- comerţul cu ridicata cu împletituri, produse din plută; hârtie şi carton; cărţi, reviste, ziare şi rechizite;
- comerţul cu ridicata cu articole fotografice şi optice; jocuri şi jucării; ceasuri şi bijuterii; articole de sport (inclusiv bicicletele);
- comerţul cu ridicata cu produse din piele şi accesorii de voiaj;
- comerţul cu ridicata cu alte mărfuri de consum, neincluse în alte categorii.
Această clasă exclude:
- comerţ cu ridicata cu mobilă de birou, vezi 51.85

515 Comerţ cu ridicata al produselor intermediare neagricole şi al deşeurilor

5151 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
Această clasă include, de asemenea:
- vânzările cu ridicata ale carburanţilor lichizi, vaseline, lubrefianţi, uleiuri etc.

5152 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
Această clasă include:
- vânzările cu ridicata ale minereurilor metalice;
- vânzările cu ridicata ale metalelor feroase şi neferoase, în formă primară;
- vânzările cu ridicata ale semifabricatelor din metale feroase şi neferoase;
- vânzările cu ridicata de aur şi alte metale preţioase.
Această clasă exclude:
- comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, vezi 51.57;
- tranzacţiile cu lingouri de aur, în scopuri financiare, vezi 65.23

5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
Această clasă include:
- vânzările cu ridicata ale lemnului neprelucrat;
- vânzările cu ridicata ale produselor rezultate din prelucrarea primară a lemnului;
- vânzările cu ridicata de vopsele, lacuri şi emailuri;
- vânzările cu ridicata de materiale de construcţii:
. nisip şi pietriş;
- vânzările cu ridicata de geamuri;
- vânzările cu ridicata ale obiectelor sanitare din porţelan:
. căzi, chiuvete etc.

5154 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Această clasă include, de asemenea:
- vânzările cu ridicata de produse pentru instalaţii sanitare:
. tuburi, conducte, fittinguri, racorduri, conducte cauciucate;
- vânzările cu ridicata de scule cum ar fi: ciocane, cleşti, fierăstraie, menghine şi alte scule de mână.

5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Această clasă include:
- vânzările cu ridicata ale chimicalelor industriale de bază:
. anilină, tuş tipografic, uleiuri esenţiale, gaze industriale, cleiuri, coloranţi, răşini sintetice, metanol, parafină, substanţe aromatizante, sodă, sare industrială, acizi, sulfuri, derivate de amidon etc.;
- vânzările cu ridicata ale îngrăşămintelor;
- vânzările cu ridicata ale răşinilor sintetice şi ale materialelor plastice în formă primară;
- vânzările cu ridicata ale cauciucului.

5156 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Această clasă include, de asemenea:
- vânzările cu ridicata ale fibrelor textile etc.;
- vânzările cu ridicata ale hârtiei în vrac;
- vânzările cu ridicata de pietre preţioase.

5157 Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata (cumpărare şi vânzare) a deşeurilor şi resturilor metalice şi nemetalice şi a materialelor pentru reciclare, inclusiv colectarea, sortarea, separarea, demontarea bunurilor uzate, precum sunt autoturismele, în scopul obţinerii de piese reutilizabile, (re)ambalarea, depozitarea şi livrarea, dar fără un proces real de transformare. În plus, deşeurile cumpărate şi vândute au o valoare remanentă;
- dezmembrarea vehiculelor casate (demontarea autoturismelor; comerţul cu ridicata cu autoturisme avariate; vânzarea pieselor provenite de la autoturisme avariate, către persoane particulare şi utilizatori profesionali).
Această clasă exclude:
- prelucrarea deşeurilor şi resturilor şi a altor articole în materii prime secundare. Este necesar un proces real de transformare. Materia primă secundară rezultată este adecvată pentru utilizarea directă într-un proces de fabricaţie industrială şi nu constituie un proces non finit, vezi 37.10, 37.20;
- fragmentarea autoturismelor printr-un proces mecanic, vezi 37.10;
- vânzarea cu amănuntul a mărfurilor second-hand, vezi 52.50;
- tratarea deşeurilor, nu pentru utilizarea ulterioară într-un proces de fabricaţie industrială, ci cu scopul îndepărtării lor, vezi 90;
- colectarea şi tratarea deşeurilor menajere şi industriale, vezi 90.

518 Comerţ cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi furniturilor

5181 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
Această clasă include, de asemenea:
. vânzările cu ridicata al maşinilor-unelte automate.

5182 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii

5183 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
Această clasă include, de asemenea:
- vânzările cu ridicata al maşinilor automate pentru industria textilă şi al maşinilor automate de cusut şi de tricotat.

5184 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului

5185 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
Această clasă include:
- vânzarea cu ridicata de maşini de scris, maşini de contabilizat etc.;
- vânzarea cu ridicata a mobilierului de birou.

5186 Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente electronice

5187 Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerţ şi transporturi
Această clasă include:
- vânzările cu ridicata de mijloace şi utilaje de transport, exclusiv de autovehicule, motociclete şi biciclete;
- vânzările cu ridicata de roboţi industriali;
- vânzările cu ridicata de reţele electrice şi comutatoare;
- vânzările cu ridicata de motoare electrice şi transformatoare;
- vânzările cu ridicata de alte maşini şi utilaje, folosite în industrie, comerţ, navigaţie şi în alte servicii.
Această clasă include, de asemenea:
- vânzările cu ridicata de instrumente şi echipamente de măsură.
Această clasă exclude:
- vânzările cu ridicata de autovehicule, trailere şi de caravane, vezi 50.10;
- vânzările cu ridicata de piese pentru autovehicule, vezi 50.30;
- vânzările cu ridicata de motociclete, vezi 50.40;
- vânzările cu ridicata de biciclete, vezi 51.47

5188 Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
Această clasă include, de asemenea:
- vânzările cu ridicata ale maşinilor de tuns iarba, indiferent de modul lor de operare.

519 Comerţ cu ridicata al altor produse

5190 Comerţ cu ridicata al altor produse
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata, specializat, pentru alte produse neclasificate în altă parte;
- comerţul cu ridicata pentru diverse articole şi produse fără o specializare particulară.

52 Comerţ cu amănuntul (cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor); repararea bunurilor personale şi gospodăreşti
Această diviziune include:
- revânzarea (vânzarea fără transformare) a mărfurilor noi şi folosite, în principal, către marele public, pentru consum sau utilizare personală sau casnică, prin magazine, supermagazine, standuri (tarabe), case de comenzi prin poştă, vânzători ambulanţi (stradali), cooperative de consum etc.
Comerţul cu amănuntul este clasificat, în primul rând, după tipul unităţii de desfacere a mărfii (comerţul cu amănuntul în magazine: grupele 52.1 la 52.5; comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine: grupa 52.6).
Comerţul cu amănuntul în magazine este în continuare subdivizat în: vânzări cu amănuntul de mărfuri noi (grupele 52.1 la 52.4) şi vânzări cu amănuntul ale mărfurilor de ocazie (grupa 52.5).
Pentru vânzarea cu amănuntul a bunurilor noi prin magazine există şi o altă distincţie între vânzările cu amănuntul în magazine specializate (grupele 52.2 la 52.4) şi vânzările cu amănuntul în magazine nespecializate (grupa 52.1). Grupele de mai sus sunt în continuare subdivizate după gama de produse vândute.
Vânzările neefectuate prin magazine vizează formele de comerţ ca de ex.: comandă prin poştă, pieţe, din uşă în uşă, prin automate de vânzare, e-mail etc.
Această diviziune include, de asemenea:
- repararea şi instalarea bunurilor personale sau casnice, fie că sunt sau nu, efectuate în combinaţie cu comerţul cu amănuntul;
- comerţul cu amănuntul prin comisionari;
- activităţile caselor de licitaţie cu amănuntul.
Această diviziune exclude:
- vânzarea de vehicule cu motor, motociclete şi piese ale acestora şi de carburanţi pentru aceste vehicole, vezi 50;
- intermedieri în comerţul cu cereale, seminţe, minereuri, ţiţei brut, produse chimice pentru industrie, fier şi oţel şi maşini şi echipamente industriale, vezi 51;
- vânzarea de alimente şi băuturi, pentru consum în localuri, şi vânzarea preparatelor alimentare la pachet, vezi 55.30; 55.40 şi 55.51;
- închirierea de bunuri personale şi gospodăreşti, pentru publicul larg, vezi 71.40

521 Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate

5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Această clasă include:
- vânzările, în magazine nespecializate, de mărfuri diverse, în care predominante sunt cele alimentare, băuturile şi produsele din tutun. Acest tip de activităţi se desfăşoară în general în magazine denumite "Magazine generale alimentare", care au ca principal obiect de activitate, vânzarea bunurilor de băcănie, precum şi a altor tipuri de mărfuri cum sunt: cosmetice, articole electrocasnice, articole de fierărie, îmbrăcăminte etc.

5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Această clasă include:
- activitatea magazinelor ce vând o cantitate mare de bunuri, în care mărfurile alimentare, băuturile şi produsele din tutun nu sunt predominante. Acest tip de activitate se desfăşoară, frecvent, în mari magazine care vând în general produse ca: îmbrăcăminte, mobilier, produse electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice, bijuterii, jucării, articole sportive.

522 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate

5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
Această clasă exclude:
- vânzări cu amănuntul al fructelor şi legumelor conservate, vezi 52.27

5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
Această clasă include, de asemenea:
- vânzările cu amănuntul de carne de pasăre şi vânat.

5223 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor

5224 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase

5225 Comerţ cu amănuntul al băuturilor

5226 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun

5227 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare
Această clasă include, de asemenea:
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;
- vânzările cu amănuntul a fructelor şi legumelor conservate.

523 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor farmaceutice şi medicale, al produselor de cosmetică şi de parfumerie

5231 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice

5232 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice

5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie

524 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.

5241 Comerţul cu amănuntul al textilelor
Această clasă include:
- comerţul cu amănuntul al ţesăturilor;
- comerţul cu amănuntul al firelor de tricotat;
- comerţul cu amănuntul al materialelor de bază pentru confecţionarea covoarelor, tapiseriilor şi broderiilor;
- comerţul cu amănuntul al textilelor pentru gospodărie, ca: aşternuturi de pat, feţe de masă, prosoape etc.;
- comerţul cu amănuntul al articolelor de mercerie: ace, aţă de cusut etc.

5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale obiectelor de îmbrăcăminte;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale produselor din blană;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale accesoriilor pentru îmbrăcăminte (mănuşi, cravate, veste etc.).

5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale încălţămintei;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale produselor din piele;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale accesoriilor de voiaj, din piele şi înlocuitori.

5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale mobilei (exclusiv mobila de birou);
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale articolelor de iluminat;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale articolelor de menaj diverse (toate tipurile de cuţite, tacâmuri, veselă din lut, sticlă, porţelan, ceramică şi metal);
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale perdelelor, draperiilor şi ale altor obiecte din materiale textile, pentru întrebuinţare curentă;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale produselor din lemn, plută şi ale produselor împletite;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale articolelor casnice neelectrice, neincluse în alte categorii.
Această clasă exclude:
- vânzări cu amănuntul al articolelor de pardoseală din lemn, vezi 52.48;
- vânzări cu amănuntul de antichităţi, vezi 52.50

5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio şi televizoarelor
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale aparatelor de radio, televizoarelor şi ale aparatelor de înregistrare audio-video;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale discurilor, partiturilor şi benzilor magnetice audio-video şi casetelor; a CD şi DVD-urilor;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, de instrumente muzicale.
Această clasă exclude:
- comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor neelectrice de uz casnic, vezi 52.44;
- închirieri de benzi, casete şi discuri, vezi 71.40

5246 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale articolelor de fierărie;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, a vopselelor, lacurilor şi emailurilor;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, a produselor din sticlă plată;
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, a materialelor pentru mici lucrări în gospodării şi al altor materiale de construcţie, ca de ex.: cărămizi, lemn, echipament sanitar;
- vânzările cu amănuntul de produse artizanale;
- vânzările cu amănuntul de saune.

5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, ale cărţilor, revistelor, ziarelor şi articolelor de papetărie.
Această clasă include, de asemenea:
- vânzările cu amănuntul, prin magazine specializate, a rechizitelor de birou (creioane, pixuri, hârtie etc.).
Această clasă exclude:
- comerţul cu amănuntul al articolelor de ocazie, sau al cărţilor de anticariat, vezi 52.50

5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
Această clasă include:
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, cu echipament de birou, calculatoare şi software standard;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, cu echipament de telecomunicaţii;
- activităţile şi comerţul cu produse de optician;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al tapetelor şi mochetelor;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al carpetelor şi păturilor;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al ceasurilor de mână, ceasurilor de masă şi bijuteriilor;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al articolelor de sport, uneltelor de pescuit, articolelor pentru camping, bărcilor şi bicicletelor;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al jocurilor şi jucăriilor;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al florilor, plantelor, seminţelor, îngrăşămintelor, animalelor de companie şi hranei pentru animale de companie;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al cadourilor, articolelor de artizanat şi religioase;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al combustibililor lichizi, gazului îmbuteliat, cărbunilor şi lemnelor pentru uzul în gospodărie;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al armelor şi muniţiei;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al timbrelor şi monedelor;
- comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor nealimentare n.c.a.

525 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

5250 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
Această clasă include:
- comerţul cu amănuntul (second hand) al cărţilor de ocazie;
- comerţul cu amănuntul al altor bunuri de ocazie (second hand);
- comerţul cu amănuntul al antichităţilor.
Această clasă exclude:
- comerţul cu amănuntul al maşinilor de ocazie, vezi 50.10

526 Comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine

5261 Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul ale oricăror feluri de produse, prin corespondenţă, alese de cumpărători pe bază de cataloage sau orice alt tip de ofertă.
Această clasă include, de asemenea:
- vânzările directe, prin intermediul televiziunii, radioului, telefonic, sau prin Internet.

5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul ale oricăror feluri de produse, în standuri, chioşcuri, de obicei mobile, de-a lungul drumurilor publice sau în locuri fixe, în pieţe.

5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
Această clasă include:
- vânzările cu amănuntul ale oricărui tip de marfă, în orice mod, neincluse în clasele anterioare:
. prin intermediul comis-voiajorilor;
. prin intermediul automatelor de vândut produse;
. prin magazine mobile.
Această clasă include, de asemenea:
- activitatea caselor de licitaţii;
- licitaţiile prin Internet.

527 Reparaţii de articole personale şi gospodăreşti
În clasele acestei grupe se încadrează repararea de bunuri personale şi casnice, când nu este combinată cu producerea, vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul a acestor bunuri.
Această grupă exclude:
- repararea autovehiculelor şi motocicletelor, vezi diviziunea 50.

5271 Reparaţii de încălţăminte şi ale altor articole din piele
Această clasă include:
- reparaţiile de încălţăminte şi de alte articole din piele, de uz personal sau casnic.

5272 Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc

5273 Reparaţii de ceasuri şi bijuterii

5274 Alte reparaţii de articole personale n.c.a.
Această clasă include:
- reparaţiile de biciclete;
- reparaţiile de articole de îmbrăcăminte şi de produse textile de uz personal sau casnic;
- reparaţiile telefoanelor mobile;
- acordările de piane.

H HOTELURI ŞI RESTAURANTE

HA HOTELURI ŞI RESTAURANTE

55 Hoteluri şi restaurante
Secţiunea cuprinde punerea la dispoziţia clienţilor a cazării şi/sau a unor mâncăruri calde, gustări şi băuturi, pentru consumul imediat. Secţiunea include atât cazarea, cât şi serviciile de asigurare a hranei, deoarece cele două activităţi sunt adesea combinate în aceeaşi unitate.
Există unele suprapuneri între activităţile din secţiunea H, deoarece vânzarea băuturilor este o activitate independentă, dar, în acelaşi timp, face parte din activitatea unui restaurant (asigurarea mesei, inclusiv băuturi) şi, în acest din urmă caz, vânzarea băuturilor este clasificată împreună cu vânzarea meselor în 55.3 (Restaurante).
În mod similar, activitatea unui restaurant este o activitate specifică, dar poate fi, de asemenea inclusă, în mod implicit, în cazare.
Unităţile de cazare asigură găzduirea sau cazarea pe termen scurt pentru călători, turişti şi alte persoane. Există o gamă largă de unităţi. Unele asigură numai cazarea; în timp ce altele asigură masa şi facilităţi recreative, precum şi cazarea. Tipul de servicii complementare oferite poate varia de la o unitate la alta.
Activităţile din restaurante oferă mese complete gata pentru consumul imediat, fie că este vorba de restaurante tradiţionale, cu auto-servire sau de catering, fie de standuri permanente sau temporare (cu sau fără locuri), care vând peşte şi cartofi prăjiţi şi altele asemenea. Decisiv este faptul că se oferă mese calde gata pentru consumul imediat, nu tipul de unitate care le asigură.
Din această secţiune se exclude pregătirea meselor care nu sunt gata pentru consumul imediat, sau neplanificate a fi consumate imediat, sau din alimente preparate care nu se consideră a fi o masă caldă (vezi 15: Industria alimentară şi a băuturilor).
Se exclude, de asemenea, vânzarea alimentelor nepreparate în unitatea respectivă şi care nu se consideră a fi o masă caldă, sau a meselor care nu sunt gata pentru consumul imediat (vezi, secţiunea G: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; ...)

551 Hoteluri

5510 Hoteluri
Această clasă include:
- asigurarea cazării de scurtă durată în:
. hoteluri, moteluri şi hanuri;
. hoteluri cu săli de conferinţe.
Această clasă exclude:
- închirierea, în vederea cazării pe o perioadă îndelungată, vezi 70.20

552 Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată
Această grupă include:
- asigurarea cazării de scurtă durată în:
. tabere de vacanţă, cabane şi apartamente;
. spaţii pentru camping şi facilităţi pentru camping;
. alte facilităţi de cazare de scurtă durată, cum sunt: casele de oaspeţi, casele ţărăneşti (agroturism), căminele de tineret, refugiile (adăposturile) montane etc.
Această grupă exclude:
- închirierea, în vederea cazării, pe o perioadă îndelungată, vezi 70.20

5521 Tabere de tineret şi refugii montane
Această clasă include:
- activitatea de servicii din taberele pentru tineret şi a refugiilor din zona montană.

5522 Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote
Această clasă include:
- activitatea de servicii pentru camping, parcuri pentru rulote şi instalări de corturi în locuri amenajate.

5523 Alte mijloace de cazare
Această clasă include:
- activitatea altor mijloace de cazare pe termen scurt, în: vile, bungalowuri, cabane turistice, sate de vacanţă, pensiuni turistice, ferme agroturistice, spaţii de cazare pe nave fluviale şi maritime, camere de închiriat pentru turism în locuinţele cetăţenilor;
- activitatea în cămine studenţeşti şi internate şcolare;
- activitatea în căminele pentru lucrători străini;
- activitatea în alte mijloace de cazare n.c. a.

553 Restaurante

5530 Restaurante
Această clasă include:
- prepararea şi vânzarea la comandă, de mâncăruri calde, inclusiv vânzarea de băuturi care însoţesc masa, cu sau fără program distractiv. Aceste activităţi se desfăşoară prin: restaurante, restaurante cu autoservire, cafenele, restaurante şi rulote fast-food, unităţi de pregătire a hranei la pachet, standuri pentru vânzarea peştelui preparat şi a cartofilor prăjiţi, tonete de îngheţată, vagoane-restaurant.
Această clasă exclude:
- vânzările prin intermediul maşinilor sau dispozitivelor automate, vezi 52.63

554 Baruri

5540 Baruri
Această clasă include:
- vânzarea de băuturi, cu consumarea în local, cu sau fără program distractiv, prin: baruri, berării, cluburi de noapte, cârciumi etc.
Această clasă exclude:
- vânzările prin intermediul maşinilor, sau dispozitivelor automate, vezi 52.63;
- vânzarea de băuturi pentru consumul în afara localului, vezi diviziunea 52.

555 Cantine şi alte unităţi de preparare a hranei

5551 Cantine
Această clasă include:
- vânzarea de mâncăruri calde şi băuturi, de obicei, la preţ redus, pentru grupuri definite prin natura ocupaţiei lor (ex.: cantine pentru sportivi, elevi, studenţi, în armată etc.).

5552 Alte unităţi de preparare a hranei
Această clasă include:
- activitatea altor unităţi de preparare şi livrare a hranei pentru cantine, pentru companii aeriene şi similare, la domiciliu şi pentru diferite ocazii.

I TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI COMUNICAŢII
Această secţiune include:
- activităţi legate de asigurarea transportului de pasageri sau de mărfuri (pe bază de grafic sau fără), pe calea ferată, prin conducte, pe drumuri, pe apă sau pe calea aerului
- activităţi anexe, ca terminale şi facilităţi de parcare, manipularea încărcăturii, depozitare etc.
- activităţi poştale şi de telecomunicaţii
- închirierea echipamentului de transport, cu conducător sau operator
Această secţiune exclude:
- reparaţii majore sau modificări ale echipamentului de transport, cu excepţia autovehiculelor, vezi 35
- construcţia, întreţinerea şi repararea drumurilor, a căilor ferate, porturilor, aerodroamelor, vezi 45
- întreţinerea şi repararea autovehiculelor, vezi 50.20
- închirierea mijloacelor de transport, fără conducător sau operator, vezi 71.1, 71.2.

IA TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI COMUNICAŢII

60 Transporturi terestre; transporturi prin conducte

601 Transportul pe calea ferată

6010 Transporturi pe calea ferată
Această clasă include:
- activitatea transporturilor de călători şi mărfuri, pe calea ferată (inclusiv transporturile poştale pe calea ferată). Tot aici sunt incluse şi activităţile legate de manevră.
Această clasă exclude:
- activităţile din gări şi terminale, manipularea de bagaje, depozitarea de mărfuri şi alte activităţi auxiliare, vezi 63;
- activităţile de întreţinere şi reparaţii minore la materialele rulante, vezi 63.21;
- întreţinerea infrastructurii de cale ferată, vezi 63.21

602 Alte transporturi terestre

6021 Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic
Această clasă include:
- transporturile terestre de călători, pe bază de grafic, urbane şi suburbane, pe rute precise şi conform unui orar de plecări şi sosiri, precum şi de opriri în staţii. Aceste transporturi pot fi efectuate cu autobuzul sau autocarul, tramvaiul, troleibuzul, metroul sau monoraiul etc.
- în acesta clasă intră şi exploatarea autocarelor pentru transportul pasagerilor la şi de la aeroporturi şi gări, funicularele, telefericele, telecabinele, telescaunele şi alte activităţi de transporturi terestre de călători, pe bază de grafic (inclusiv, autobuze şcolare).

6022 Transporturi cu taxiuri
Această clasă include, de asemenea:
- alte închirieri de autovehicule, cu operator.

6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale
Această clasă include:
- activitatea de exploatare a transporturilor terestre ocazionale, de călători, cum sunt: închirierea autovehiculelor cu şofer, transportul la cerere (cu excepţia taxiurilor), excursiile şi alte servicii ocazionale de transport cu autocarul.
- transportul de pasageri cu mijloace de transport cu tracţiune animală şi alte transporturi de pasageri neregulate, neincluse în alte categorii.
Această clasă exclude:
- transportul cu ambulanţe, vezi 85.14

6024 Transporturi rutiere de mărfuri
Această clasă include:
- activitatea tuturor transporturilor, regulate şi neregulate, rutiere, de mărfuri (congelate, refrigerate, încărcături lichide - inclusiv, lapte colectat de la ferme, şi gazoase, încărcături în containere, mobilă, transporturi poştale etc.). În această clasă se include şi transportul de mărfuri cu tracţiune animală, precum şi închirierea mijloacelor de transport rutier al mărfurilor, cu şofer sau operator;
- transportul automobilelor;
- transportul deşeurilor şi reziduurilor colectate deja de terţe părţi, fără tratarea finală a acestora de către firme de transport.
Această clasă include, de asemenea:
- mutări de mobilier;
- închirieri de camioane cu şofer;
- transportul efectuat de hamali.
Această clasă exclude:
- exploatarea instalaţiilor pentru manipularea mărfurilor în staţii şi terminale, vezi 63;
- activităţile de poştă şi curierat, vezi 64.1;
- transportul deşeurilor, ca parte indisolubilă a activităţii de colectare a deşeurilor, realizată de firme specializate, vezi diviz. 90

603 Transporturi prin conducte

6030 Transporturi prin conducte
Această clasă include:
- activitatea de transport prin conducte a gazelor, lichidelor şi a altor mărfuri, precum şi transportul reziduurilor;
Această clasă exclude:
- distribuţia gazului natural sau fabricat, al apei sau aburului, vezi 40.22; 40.30; 41.00

61 Transporturi pe apă

611 Transporturi maritime şi de coastă

6110 Transporturi maritime şi de coastă
Această clasă include:
- transportul maritim de pasageri şi mărfuri;
- excursiile cu nave de croazieră;
- transportul de pasageri cu bacuri, feriboturi, taxi-uri de apă;
- transport şi manevrare a barjelor, platformelor petroliere etc.
Această clasă include, de asemenea:
- închirierea ambarcaţiunilor cu echipaj, pentru activităţi recreative.
Această clasă exclude:
- activităţi de restaurant şi bar pe vase, vezi 55.3; 55.4;
- manipularea încărcăturilor, depozitare de mărfuri, operaţii portuare şi alte activităţi auxiliare, vezi 63.

612 Transporturi pe căi navigabile interioare

6120 Transporturi pe căi navigabile interioare
Această clasă include:
- transportul de pasageri şi mărfuri pe cursurile de apă, canale şi în zone portuare, inclusiv transportul cu bacul;
Această clasă include, de asemenea:
- închirierea mijloacelor de transport fluvial şi pe apele interioare, cu echipaj;
- servicii de manevră a mijloacelor de transport pe căi navigabile interioare.

62 Transporturi aeriene
Această diviziune include:
- transportul, aerian sau spaţial, al pasagerilor sau mărfurilor
Această diviziune exclude:
- stropirea recoltelor, vezi 01.41
- revizia aeronavelor sau a motoarelor de aeronave, vezi 35.30
- publicitatea aeriană, vezi 74.40
- fotografia aeriană, vezi 74.81

621 Transporturi aeriene, după grafic

6210 Transporturi aeriene după grafic
Această clasă include:
- transporturile aeriene de călători şi mărfuri, pe linii şi după orare prevăzute în graficele de trafic.
Această clasă exclude:
- zborurile Charter regulate, vezi 62.20

622 Transporturi aeriene, ocazionale

6220 Transporturi aeriene ocazionale
Această clasă include:
- transporturile aeriene ocazionale, de călători şi mărfuri.
Această clasă include, de asemenea:
- zborurile Charter regulate.

623 Transport spaţial

6230 Transporturi spaţiale
Această clasă include:
- lansarea sateliţilor şi a vehiculelor spaţiale;
- transportul spaţial de mărfuri şi pasageri.

63 Activităţi anexe şi auxiliare de transport, activităţi ale agenţiilor de turism

631 Manipulări şi depozitări

6311 Manipulări
Această clasă include:
- activităţile de încărcare şi descărcare a mărfurilor şi bagajelor, indiferent de modul de transport utilizat, inclusiv arimarea (repartizarea şi fixarea încărcăturii la bordul aeronavelor pentru a obţine echilibrarea şi stabilitatea) şi debordajarea (descărcarea navelor la chei).
Această clasă exclude:
- serviciile terminalelor, vezi 63.2

6312 Depozitări
Această clasă include:
- exploatarea spaţiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri: depozite generale, silozuri de cereale, depozite frigorifice. În această clasă se include şi depozitarea masei lemnoase şi a produselor din lemn; a petrolului şi a produselor petroliere.
Această clasă exclude:
- exploatarea spaţiilor de parcare pentru autovehicule, vezi 63.21

632 Alte activităţi anexe transporturilor

6321 Alte activităţi anexe transporturilor terestre
Această clasă include:
- serviciile auxiliare pentru transporturi pe linia ferată (gări feroviare, staţii de autobuz, staţii de manipulare a mărfurilor, activităţi de control ale traficului feroviar);
- serviciile auxiliare pentru transporturi rutiere (servicii de staţii de autobuz şi autogări);
- serviciile de exploatare a autostrăzilor, şoselelor, podurilor şi tunelurilor;
- serviciile pentru parcarea autovehiculelor;
- alte servicii auxiliare pentru transporturi terestre;
- întreţinerea şi reparaţiile minore la benzi rulante;
- depozitarea pe timp de iarnă a vehiculelor (caravane) utilizate ca locuinţă.

6322 Alte activităţi anexe transporturilor pe apă
Această clasă include:
- serviciile de exploatare aporturilor şi căilor navigabile (cu excepţia manipulării încărcăturilor), pilotarea şi acostarea la dană;
- aprovizionarea navelor;
- salvare şi scoatere la suprafaţă a navelor scufundate;
- activităţi de întreţinere a farurilor;
- alte servicii auxiliare pentru transportul pe apă.

6323 Alte activităţi anexe transporturilor aeriene
Această clasă include:
- serviciile de exploatare a aeroporturilor (exclusiv manipularea încărcăturilor), de dirijare a traficului aerian şi alte servicii auxiliare pentru transportul aerian;
- serviciile aeroportuare la sol; activităţile şcolilor de pilotaj pentru linii comerciale (cu certificat de profesionist).
Această clasă exclude:
- activităţile şcolilor de aviaţie, cu excepţia celor care acordă certificate de profesionişti, vezi 80.41

633 Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.

6330 Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor; activităţi de asistenţă turistică n.c.a.
Această clasă include:
- activităţile agenţiilor de voiaj:
. activităţile de informare şi consulting în domeniul turismului; organizarea de excursii, cu sau fără procurarea locurilor pentru cazare şi transport;
. activităţile tur-operatorilor;
. activităţile birourilor de informaţii turistice şi de cazare;
. serviciile de ghid pentru turism şi de asigurare a locurilor de odihnă şi tratament.

634 Activităţi ale altor agenţii de transport

6340 Activităţi ale altor agenţii de transport
Această clasă include:
- serviciile de expediere a mărfurilor, organizarea expedierii mărfurilor în contul expeditorului sau destinatarului, recepţia şi acceptarea mărfurilor (inclusiv, ridicarea sau coborârea pe loc a mărfurilor); întocmirea documentelor de transport; gruparea şi degruparea mărfurilor; activităţile de comisionar, de agent de vamă, verificarea facturilor; furnizarea de informaţii asupra agenţilor şi tarifelor de transport; tranzacţiile maritime şi aeriene pentru efectuarea transporturilor; ambalarea şi despachetarea mărfurilor; controlul, cântărirea şi luarea de eşantioane etc.
Această clasă exclude:
- activităţile de mesagerie, vezi 64.12;
- activităţile pentru asigurarea mărfurilor, vezi 67.20

64 Poştă şi telecomunicaţii

641 Activităţi de poştă şi de curier
Activităţile de poştă şi de curier se ocupă, în principal, de colectarea, transportul şi remiterea corespondenţei, a pachetelor şi articolelor similare. În măsura în care există încă, fostele monopoluri naţionale din domeniul poştei sunt, astăzi, în competiţie cu diverse unităţi din sectorul privat. În scopul păstrării unei compatibilităţi stricte cu ISIC Rev. 3.1, clasificarea menţine, încă, distincţia tradiţională dintre fostele monopoluri tradiţionale din domeniul poştei şi alte unităţi.

6411 Activităţile poştei naţionale
Această clasă include:
- primirea, preluarea, transportul şi distribuirea (internă şi internaţională) a obiectelor de corespondenţă (scrisori, cărţi poştale, imprimate, pachete mici, acte de procedură etc);
- colectarea corespondenţei şi a caietelor din cutiile publice de scrisori sau de la oficiile poştale;
- distribuirea şi livrarea corespondenţei şi a caietelor;
- comercializarea timbrelor şi efectelor poştale;
- închirierea căsuţelor poştale, efectuarea unor servicii suplimentare specifice (post restant), inclusiv întreţinerea reţelei poştale specifice.
Această clasă exclude:
- activităţile de transfer, credit, economii şi alte activităţi financiare realizate de administraţiile poştale, vezi 65.12

6412 Alte activităţi de curier (altele decât cele de poştă naţională)
Această clasă include:
- primirea, preluarea, transportul şi distribuirea scrisorilor, pachetelor şi caietelor, de către alte firme decât poşta naţională.
Această clasă include, de asemenea:
- serviciile de livrare la domiciliu;
- serviciile de mesagerie urbană şi transport de bunuri în regim de taxi.
Expedierea se poate face pe unul sau mai multe mijloace de transport, publice sau private.

642 Telecomunicaţii
Pe lângă transmiterea informaţiilor, această grupă acoperă şi activităţi care oferă acces la o anumită reţea, cum este Internet-ul.

6420 Telecomunicaţii
Aceasta clasă include:
- activităţile de transmisie a sunetului, a imaginilor, datelor sau a altor informaţii, prin cabluri, radio, relee sau satelit:
. comunicaţii prin telefon, telegraf şi telex;
. întreţinerea reţelelor de telecomunicaţii;
. transmisia (transportul) programelor de radio şi televiziune;
. asigurarea accesului la Internet.
Aceasta clasă exclude:
- producţia programelor de radio şi televiziune, chiar dacă are legătură cu transmiterea, vezi 92.20

J INTERMEDIERI FINANCIARE

JA INTERMEDIERI FINANCIARE

65 Intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale caselor de pensii)
Această diviziune include:
- activitatea de obţinere şi redistribuire a fondurilor, altele decât în scopul asigurărilor, sau al asigurării fondului de pensii sau al asigurărilor sociale de stat
Notă:
- Acordurile instituţionale la nivel naţional joacă un rol important în stabilirea clasificării unităţilor în această diviziune.
- Activităţile legate de cărţile de credit sunt clasificate în funcţie de tipul de operator.

651 Intermediere monetară
Această grupă include:
- obţinerea de fonduri sub formă de depozite transferabile

6511 Activităţi ale băncii centrale (naţionale)

6512 Alte activităţi de intermedieri monetare
Această clasă include:
- intermedieri monetare ale instituţiilor monetare, altele decât banca naţională (activităţi bancare), inclusiv activităţile băncilor de stabilire a scontului. Tot în această clasă se includ şi activităţile caselor de economii, precum şi ale instituţiilor specializate pentru acordarea creditelor pentru locuinţe, care acceptă depuneri (deţin depozite).
Această clasă include, de asemenea:
- activităţi ale sistemului de transfer de credite prin poştă şi activităţi poştale ale băncilor de economii.

652 Alte intermedieri financiare
În această grupă sunt incluse intermedierile financiare, altele decât cele care sunt efectuate de instituţiile monetare.

6521 Activităţi de creditare pe bază de contract (Leasing financiar)
Această clasă include:
- creditul pe bază de contract (leasing financiar). Termenul acoperă durata de funcţionare pentru un bun, timp în care contractantul beneficiază de toate avantajele oferite de utilizarea acestuia, asumâdu-şi toate riscurile de proprietate. Bunurile pot fi sau nu transferate.
Această clasă exclude:
- activităţile de închiriere de bunuri (leasing operaţional, corespunzător tipului de bunuri închiriate), vezi diviziunea 71.

6522 Alte activităţi de creditare
Această clasă include:
- intermedieri financiare, în principal legate de cei care fac împrumuturi cu instituţii neimplicate în intermedieri monetare, inclusiv acordarea de credite pentru consum şi cu termen lung, pentru finanţarea activităţilor economice, precum şi împrumuturile de bani acordate în afara sistemului bancar. Se include în această clasă şi acordarea de credite pentru cumpărarea de locuinţe de către instituţii specializate care nu percep depuneri, precum şi cooperativele de credit şi CAR.
Principalele servicii sunt:
- servicii de credit garantat (credit ipotecar);
- servicii de credite pentru persoane particulare;
- servicii de cărţi de credit;
- alte servicii: amanetare sau gaj.

6523 Alte tipuri de intermedieri financiare
Această clasă include:
- alte servicii de intermedieri financiare care sunt legate în principal de distribuirea fondurilor, altele decât cele care fac obiectul împrumuturilor, cum sunt: serviciile companiilor de investiţii, serviciile pentru distribuirea fondurilor de investiţii pentru micii proprietari, serviciile de mediere neincluse în alte categorii.
Această clasă exclude:
- creditări financiare, vezi 65.21;
- gestionarea portofoliilor în contul terţilor, vezi 67.12;
- comerţ, creditări şi închirieri de proprietăţi, vezi 70;
- creditări operaţionale, vezi 71

66 Activităţi de asigurări şi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

660 Activităţi de asigurări şi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
Această grupă include:
- distribuţia riscului, preluat de către asigurător, pe termen lung sau scurt, cu sau fără realizarea de economii

6601 Activităţi de asigurări de viaţă
Această clasă include:
- asigurările de viaţă (inclusiv reasigurările), cu sau fără realizarea de economii.

6602 Activităţi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
Această clasă include:
- activităţile de constituire a veniturilor pentru pensii, exclusiv cele din sistemul public.
Această clasă exclude:
- programele necontributive, din fonduri provenite în mare parte din surse publice, vezi 75.12;
- programele sistemului public de asigurări sociale, vezi 75.30

6603 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
Această clasă include:
- activităţile de asigurare-reasigurare pentru:
. accidente;
. foc;
. sănătate;
. proprietate;
. transport rutier, maritim şi aerian;
. pierderi financiare din riscuri.

67 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare
Această diviziune include activitatea serviciilor implicate sau strâns legate de intermedieri financiare, dar care nu sunt ele însele intermedieri financiare, ca: administrarea pieţelor financiare, activităţi de garantare a tranzacţiilor, precum şi activităţile auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii.

671 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cu excepţia caselor de asigurări şi de pensii)

6711 Administrarea pieţelor financiare
Această clasă include:
- activităţile de gestionare şi supervizare a pieţelor financiare, altele decât cele realizate de instituţiile publice şi activităţile bursei de valori şi ale altor instituţii care reglementează sau supervizează activităţile pieţelor financiare, inclusiv activităţile burselor de comerţ de mărfuri.
Principalele servicii sunt:
- servicii legate de operaţiunile pieţelor financiare;
- servicii legate de reglarea activităţilor financiare;
- alte servicii de organizare a pieţelor financiare.

6712 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare şi administrare a fondurilor (agenţi financiari)
Această clasă include:
- tranzacţiile pe piaţa financiară în contul altora (agenţi de bursă) şi activităţile conexe acestora (servicii legate de bursele de efecte), cum sunt: servicii de operaţii intermediare cu hârtii de valoare, servicii de emitere şi înregistrare a hârtiilor de valoare, servicii de control şi reglare a portofoliilor active, alte servicii legate de bursele de efecte.
Această clasă exclude:
- tranzacţiile comerciale pe pieţele financiare, în contul propriu, vezi 65.23

6713 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cu excepţia caselor de asigurări şi de pensii)
Această clasă include:
- activităţile auxiliare ale intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase, ca cele de consultaţii financiare şi ale intermediarilor de credite ipotecare, ale birourilor de schimb etc.

672 Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii

6720 Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi de pensii
Această clasă include:
- activităţile implicate sau strâns legate de administrarea fondurilor de asigurări sau pensii, altele decât cele ale intermedierii financiare, incluzând serviciile intermediarilor, agenţiilor şi agenţilor de asigurări (agenţii de intermediere care negociază şi încheie contracte de asigurare pentru societăţile de asigurare sau reasigurare, ori care prestează alte servicii privind încheierea şi executarea unor asemenea contracte); servicii de consultaţii în domeniile asigurării şi garanţiilor pentru pensii; servicii de dispatch (bonificaţia care se acordă de către armatorul unei nave navlositorului, pentru timpul economisit la încărcarea sau descărcarea acesteia) şi de evaluare a pagubelor; servicii actuariale şi serviciile statisticienilor specialişti în calcule financiare de probabilităţi, cu aplicaţie, în special, în materie de asigurări; servicii referitoare la proprietăţile calamitate; alte servicii auxiliare, referitoare la asigurări şi garanţiile pentru pensii.

K TRANZACŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
Această secţiune include activităţi care se concentrează în principal asupra întreprinderilor. Dar, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate activităţile cuprinse în această secţiune pot fi prestate şi pentru gospodării particulare, de ex. închirieri de bunuri personale şi gospodăreşti, activităţi privind bazele de date, servicii de investigaţie şi securitate, decoraţiuni interioare sau activităţi fotografice.

KA TRANZACŢII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

70 Tranzacţii imobiliare

701 Activităţi imobiliare cu bunuri proprii

7011 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Această clasă include:
- dezvoltarea proiectelor imobiliare:
. reunirea mijloacelor financiare şi tehnice în scopul construirii de imobile de locuit (rezidenţiale) sau cu altă destinaţie (nerezidenţiale).
Această clasă exclude:
- dezvoltarea şi construirea proiectelor imobiliare de către o unitate de construcţii, vezi 45.2

7012 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Această clasă include:
- serviciile de cumpărare şi vânzare a proprietăţilor imobiliare cum sunt:
. clădiri de locuit (rezidenţiale);
. clădiri cu altă destinaţie (nerezidenţiale);
. pământ.

702 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate

7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Această clasă include:
- serviciile de închiriere sau leasing imobiliar:
. apartamente sau alte clădiri de locuit;
. clădiri nerezidenţiale, inclusiv pavilioane expoziţionale;
. terenuri.
Această clasă exclude:
- operaţiuni de servicii pentru hoteluri, pensiuni, campinguri, campinguri pentru rulote şi altele de uz nerezidenţial sau pentru sejururi de scurtă durată, vezi 55

703 Activităţi imobiliare pe bază de tarife sau contract

7031 Agenţii imobiliare
Această clasă include:
- serviciile de intermediere pentru cumpărarea, vânzarea sau închirierea bunurilor imobiliare.

7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
Această clasă include, de asemenea:
- activitatea agenţiilor de colectare a chiriilor;
- înlesnirea administrării, activităţile de pază şi activităţile legate de: .
. înlesnirea tranzacţiilor financiare;
. curăţenie şi întreţinere a clădirilor;
. controlarea sistemelor de încălzire centrală, aerisire şi climatizare;
. executarea de reparaţii uşoare.

71 Închirierea maşinilor şi echipamentelor, fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti
Această diviziune include:
- leasing-ul operaţional, care în mod normal constituie o închiriere pe termen lung
Această diviziune exclude:
- leasing-ul financiar care în mod normal reprezintă o formă specială de acordare de credite, vezi 65.21

711 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică

7110 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică
Această clasă include:
- servicii de leasing sau închiriere de autoturisme şi utilitare mai mici de 3,5 t, fără şofer.
Această clasă exclude:
- contractele de închiriere pe credit, vezi 65.21
712 Închirierea altor mijloace de transport

7121 Închirierea altor mijloace de transport terestru
Această clasă include:
- servicii de leasing operaţional sau închirieri de alte mijloace de transport terestru (toate felurile de mijloace de transport terestru, exclusiv autoturismele şi utilitarele mai mici de 3,5 t), fără şofer sau operatori, de ex.:
. vehicule de cale ferată;
. camioane, tractoare de tracţiune, trailere şi semitrailere;
. motociclete, rulote etc.
Această clasă include, de asemenea:
- închirierea containerelor;
- închirierea paleţilor.
Această clasă exclude:
- închirieri sau contracte de închiriere pe credit (leasing operaţional) pentru vehicule sau autocamioane cu şofer, vezi 60.2;
- leasing financiar, vezi 65.21;
- închirieri de containere de locuit sau folosite ca birouri, vezi 71.32;
- închirieri de biciclete, vezi 71.40

7122 Închirierea mijloacelor de transport pe apă
Această clasă include:
- servicii de leasing operaţional şi închirieri de nave şi alte mijloace de transport pe apă, fără echipaj.
Această clasă exclude:
- închirierea echipamentelor de transport pe apă, cu personal de deservire aferent, vezi 61;
- contracte de închiriere pe credit (leasing financiar), vezi 65.21;
- închirieri de ambarcaţiuni pentru agrement, vezi 71.40

7123 Închirierea mijloacelor de transport aerian
Această clasă include:
- servicii de leasing operaţional şi închiriere de aeronave, fără echipaj.
Această clasă exclude:
- închirierea echipamentelor de transport aeriene, cu pilot, vezi 62;
- contracte de închiriere pe credit (leasing financiar), vezi 65.21

713 Închirierea Maşinilor şi echipamentelor

7131 Închirierea maşinilor şi echipamentelor agricole
Această clasă include:
- serviciile de leasing operaţional şi închirieri de maşini şi utilaje agricole, fără operatori; închirierea de produse realizate în grupa 29.3, ca de ex.: tractoare agricole etc.
Această clasă exclude:
- închirierea echipamentelor şi utilajelor agricole, cu personal de deservire aferent, vezi 01.4;
- contracte de închiriere pe credit (leasing financiar), vezi 65.21

7132 Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii, fără personal de deservire aferent
Această clasă include:
- serviciile de leasing operaţional şi închirieri de maşini şi utilaje pentru construcţii, fără operatori;
- închirierea de schele şi platforme care necesită asamblare şi dezasamblare;
- închirierea de containere de locuit sau folosite ca birouri.
Această clasă exclude:
- închirierea echipamentelor şi utilajelor de construcţie, cu personal de deservire aferent, vezi 45.50;
- contracte de închiriere pe credit (leasing financiar), vezi 65.21

7133 Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
Această clasă include:
- servicii de leasing operaţional şi închirieri de maşini şi utilaje de birou (inclusiv calculatoare), fără operatori, cum sunt:
. calculatoare electronice, maşini şi materiale informatice (maşini de prelucrare automată a datelor, de tip numeric, analogic sau hibrid; unităţi centrale de calcul; unităţi periferice şi cititoare magnetice sau optice);
. maşini de multiplicat, maşini de scris şi de prelucrare a textelor;
. maşini de contabilizat, case de înregistrare şi alte maşini care au încorporat un dispozitiv de calcul.
Această clasă exclude:
- contracte de închiriere pe credit (leasing financiar), vezi 65.21

7134 Închirierea altor maşini şi echipamente n.c.a.
Această clasă include:
- serviciile de leasing şi închirieri de alte maşini sau utilaje, fără operator, cum sunt:
. motoare şi turbine, maşini-unelte;
. utilaje de exploatare minieră şi petrolieră;
. echipamente profesionale de radio, televiziune şi comunicaţii;
. echipamente de măsură şi control;
. alte maşini şi utilaje de uz ştiinţific, comercial şi industrial.
Această clasă exclude:
- contracte de închiriere pe credit (leasing financiar), vezi 65.21;
- închirieri de echipamente şi utilaje agricole, vezi 71.31;
- închirieri de echipamente şi utilaje de construcţii, vezi 71.32;
- închirieri de echipamente şi maşini de birou, inclusiv calculatoare, vezi 71.33

714 Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti

7140 Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n.c.a
Această clasă include:
- închirierea altor bunuri către gospodării sau întreprinderi:
. textile, îmbrăcăminte şi încălţăminte;
. mobilă, ceramică şi sticlărie, vase de bucătărie, veselă şi tacâmuri, aparate electrice şi de uz gospodăresc;
. bărci de agrement;
. biciclete;
. echipament sportiv;
. bijuterii, instrumente muzicale, decoruri şi costume;
. cărţi, ziare şi reviste;
. casete video, DVD-uri, discuri şi CD-uri etc.;
. aparatură şi echipament pentru amatori, unelte manuale;
. flori şi plante.
Această clasă exclude:
- închirierea autoturismelor şi a autoutilitarelor de capacitate mică, a motocicletelor, rulotelor şi remorcilor, vezi 71.1; 71.2;
- închirierea de cărţi, ziare, reviste, discuri, casete video şi DVD-uri prin biblioteci, vezi 92.51;
- închirierea de lenjerie, uniforme de lucru şi alte articole similare, prin intermediul spălătoriilor, vezi 93.1

72 Informatică şi activităţi conexe

721 Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware), exclusiv consultanţă şi furnizare de programe

7210 Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware)
Această clasă include:
- consultaţii referitoare la tipul şi configuraţia echipamentului de prelucrare automată a datelor şi la sistemul de operare asociat. Consultanţii sunt implicaţi în analiza cerinţelor şi problemelor utilizatorilor şi în prezentarea celor mai eficiente soluţii.

722 Consultanţă şi furnizare de programe informatice (software)

7221 Editare de programe
Această clasă include:
- dezvoltarea, producerea, furnizarea şi documentarea de programe informatice nespecializate (exclusiv cele realizate conform cerinţelor clientului).

7222 Consultanţă şi furnizare de alte produse software
Această clasă include:
- analiza, proiectarea şi programarea sistemelor la cheie;
- analiza cerinţelor şi problemelor utilizatorului, consultanţă privind soluţia optimă;
- elaborarea, producerea, furnizarea şi documentarea soft-ului la comandă, bazat pe cerinţele utilizatorilor;
- scrierea de programe, urmând indicaţiile utilizatorului;
- proiectarea de pagini web.
Această clasă exclude:
- reproducerea soft-ului nespecializat, la cerinţele clientului, vezi 22.33;
- consultanţa în domeniul sistemelor de operare, vezi 72.10.

723 Prelucrarea informatică a datelor

7230 Prelucrarea informatică a datelor
Această clasă include:
- activităţi legate de bazele de date:
. furnizarea de date într-o anumită ordine, prin metode de căutare on-line sau acces direct pentru utilizatori;
- prelucrarea datelor folosind, fie programele proprii, fie ale clientului:
. prelucrarea completă a datelor, servicii de introducere de date (data entry), scanarea documentelor etc.;
- gestiunea şi exploatarea curentă a datelor care aparţin clienţilor;
- administrarea de pagini web.

724 Activităţi legate de băncile de date

7240 Activităţi legate de bazele de date
Această clasă include:
- analiza, proiectarea şi implementarea bazelor de date on-line;
- realizarea şi implementarea sistemului de comunicare on-line;
- realizarea şi implementarea altor sisteme on-line;
- realizarea de portale de căutare web.
Această clasă exclude:
- publicarea prin Internet, în conexiune cu alte modalităţi de publicare, vezi 22.

725 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor

7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor

726 Alte activităţi legate de informatică

7260 Alte activităţi legate de informatică
Această clasă include:
- alte activităţi de informatică, neclasificate în altă parte, de exemplu: serviciile de pregătire a datelor.

73 Cercetare-dezvoltare
Această diviziune include trei tipuri de cercetare şi dezvoltare:
- cercetarea fundamentală:
- activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în primul rând, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre fundamentele fenomenelor şi ale faptelor observabile, fără a avea în vedere o aplicaţie sau utilizare particulară;
- cercetarea aplicată:
. investigaţii originale întreprinse în scopul dobândirii de cunoştinţe noi, dirijate, în primul rând, către un scop practic sau obiectiv specific;
- dezvoltarea experimentală:
. activitatea sistematică, bazată pe cunoştinţele existente dobândite din cercetare şi/sau experienţa practică, îndreptată spre producerea de materiale, produse şi dispozitive noi, instalarea de noi procese, sisteme şi servicii şi îmbunătăţirea substanţială a celor deja produse sau instalate.

731 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale

7310 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale
Această clasă include:
- activităţile referitoare la studiile sistematice şi eforturile creative efectuate în cadrul celor trei tipuri de activităţi de cercetare-dezvoltare, în domeniul ştiinţelor fizice şi naturale (matematică, fizică, astronomie, chimie, ştiinţe tehnice, ştiinţe biologice, ştiinţe medicale, geologie, agronomie etc.). Aceste activităţi au ca obiectiv creşterea nivelului de cunoştinţe acumulate şi creşterea gradului de utilizare al acestora.
Această clasă include, de asemenea:
- cercetări şi dezvoltări multidisciplinare.

732 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

7320 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
Această clasă include:
- activităţile referitoare la studiile sistematice şi eforturile creative întreprinse în cadrul celor trei tipuri de activităţi de cercetare-dezvoltare, în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste (economie, psihologie, sociologie, drept, lingvistică, artă etc.). Aceste activităţi au ca obiectiv creşterea nivelului de cunoştinţe acumulate, precum şi creşterea gradului de utilizare al acestora.
Această clasă exclude:
- studiile de piaţă, vezi 74.13

74 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

741 Activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management

7411 Activităţi juridice
Această clasă include:
- reprezentarea juridică a intereselor unei părţi împotriva alteia, fie sau nu în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor organisme juridice, cu sau fără persoane care sunt membre ale baroului de avocaţi:
. consultanţă şi reprezentare în procese civile;
. consultanţă şi reprezentare în procese de crimă;
. consultanţă şi reprezentare în legătură cu litigiile de muncă;
- consultanţă şi asistenţă generală, redactarea de documente juridice:
. clauze de constituire a societăţilor comerciale, acorduri de asociere sau alte documente similare legate de înfiinţarea unei societăţi comerciale;
. brevete şi drepturi de autor;
. pregătirea de acte, hotărâri, testamente, hotărâri de încredinţare etc.;
- alte activităţi ale notarilor publici, notarilor de drept civil, birourilor de arbitraje, executorilor judecătoreşti etc.
Această clasă exclude:
- arbitraj şi conciliere, fără reprezentare juridică, între întreprindere şi salariaţi, vezi 74.14;
- activităţile tribunalelor, vezi 75.23

7412 Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal
Această clasă include:
- servicii de înregistrare a operaţiunilor comerciale pentru firme sau alţii (contarea operaţiunilor);
- examinarea conturilor şi certificarea corectivităţii lor, servicii de efectuare a calculelor şi întocmire a bilanţurilor contabile;
- servicii de revizii contabile şi financiare;
- servicii de întocmire a documentelor de impozitare pentru persoane fizice şi firme;
- servicii de consultanţă şi reprezentare (alta decât cea juridică) a clienţilor în faţa organelor fiscale.
Tot aici se include şi auditul intern şi financiar.
Această clasă exclude:
- consultanţă de management pentru proiectarea sistemelor contabile, programe de costuri contabile, proceduri de control bugetar, vezi 74.14;
- perceperea facturilor de impozitare, vezi 74.87

7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj
Această clasă include:
- servicii de investigare a potenţialului pieţei, acceptarea şi familiarizarea cu produsele noi, comportamentul cumpărătorilor faţă de produse şi servicii etc., inclusiv analiza statistică a rezultatelor;
- servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice şi sociale, inclusiv analiza statistică a rezultatelor.

7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Această clasă include:
- acordarea de consultaţii, îndrumare sau asistenţă operaţională pentru firme şi servicii publice. Aceste activităţi cuprind:
. relaţii şi comunicare cu publicul;
. proiectarea sistemului contabil, programe de eficientizare a acestuia şi proceduri de control a bugetului;
. asistenţă pentru firme şi servicii publice privind planificarea, organizarea eficientă şi controlul, managementul informaţiei etc;
. consultanţă privind managementul (conducerea) exploataţiilor agricole (fermelor), acordată de către agronomi şi economişti specialişti în agricultură etc.

7415 Activităţile de management ale holdingurilor
Această clasă include:
- activităţi de management ale companiilor de tip holding, în special al celor care deţin garanţii ale companiilor şi întreprinderilor (sau alte acţiuni cu dobândă variabilă ale acestora), în scopul influenţării deciziilor manageriale ale acestora.
Această clasă include, de asemenea:
- activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate şi altora asemănătoare, care administrează, supervizează şi conduc alte unităţi ale companiei sau întreprinderii şi care, în mod normal, îşi asumă planificarea strategică sau organizatorică şi rolul de a lua decizii.


742 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea

7420 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
Această clasă include:
- consultanţă pentru activităţi de arhitectură:
. planuri şi proiecte pentru clădiri;
. supravegherea activităţii de construcţii;
. planuri de urbanism şi amenajarea teritoriului;
- proiectarea platformelor industriale şi a echipamentelor;
- inginerie, management de proiect şi activităţi tehnice:
. realizarea de proiecte privind ingineria civilă, hidraulică şi de trafic;
. elaborarea şi realizarea de proiecte privind ingineria electrotehnică, minieră, chimică, mecanică, industrială şi de securitate tehnică;
- elaborarea proiectelor referitoare la instalaţii de aer condiţionat, refrigerare, control al poluării, inginerie acustică etc.;
- elaborarea de proiecte de prospecţiuni şi geologie:
. măsurători şi cercetări conexe, care oferă informaţii referitoare la structura solului, localizarea zăcămintelor de petrol, gaze naturale, minerale, minereuri şi ape subterane;
- activităţi de prognoză meteo;
- activităţi de cercetare geodezică:
. cercetarea solului şi subsolului;
. cercetări hidrografice;
. cartografie şi fotografiere aeriană a terenurilor;
. supravegherea activităţilor de inginerie şi industriale.
Această clasă include, de asemenea:
- activităţi de consultanţă tehnică, altele decât inginerie.
Această clasă exclude:
- teste de forare şi teste ale sistemelor de foraj, vezi 45.12;
- activităţi de cercetare şi dezvoltare, vezi 73;
- testare tehnică, vezi 74.30;
- decorări de interioare, vezi 74.87;
- activităţi de consultanţă în informatică, vezi 72.

743 Activităţi de testări şi analize tehnice

7430 Activităţi de testări şi analize tehnice
Această clasă include:
- servicii de testări tehnice şi analize, cum sunt:
. servicii de verificare şi analiză a compoziţiei şi purităţii apei şi aerului, măsurarea nivelului de radioactivitate; analiza poluării potenţiale;
. servicii de verificare şi analiză a elementelor de construcţii;
. servicii de inspectări tehnice pentru igiena alimentelor produse şi comercializate; teste veterinare;
. alte servicii de verificare tehnică şi analiză a calităţii;
. servicii de certificare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor, containerelor presurizate, instalaţiilor nucleare etc.;
. testări periodice de siguranţă a drumurilor şi autovehiculelor.

744 Publicitate

7440 Publicitate
Această clasă include:
- activitatea agenţiilor de publicitate care se ocupă cu vânzarea sau închirierea mijloacelor pentru reclamă şi de planificarea, crearea şi amplasarea reclamelor, precum şi de alte servicii din domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor, furnizarea de spaţii pentru publicitate prin media etc.).
Această clasă exclude:
- tipărirea materialelor pentru publicitate, vezi 22.22;
- studii de piaţă, vezi 74.13;
- activităţi de relaţii cu publicul, vezi 74.14;
- fotografii publicitare, vezi 74.81;
- producţia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune şi film, vezi 92

745 Selecţia şi plasarea forţei de muncă

7450 Selecţia şi plasarea forţei de muncă
Această clasă include:
- activităţile de investigare, selecţie, orientare şi plasare a forţei de muncă. Serviciile pot fi furnizate patronilor sau solicitanţilor pentru angajare şi sunt de tipul:
. redactarea fişei postului;
. evaluarea şi testarea solicitantului;
. investigarea referinţelor;
. activităţi de căutare şi plasare a forţei de muncă;
- activităţi de contractare a forţei de muncă:
. furnizarea către terţi, pe baze temporare, a personalului angajat şi plătit de agenţie.
Această clasă exclude:
- activităţi ale contractorilor pentru munci agricole, vezi 01.4;
- activităţi de impresariat şi activităţi ale agenţilor artistici, vezi 74.87;
- film, televiziune şi alte activităţi de distribuire de roluri pentru teatre, televiziune şi cinema, vezi 92.72

746 Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor

7460 Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor
Această clasă include:
- activităţile de investigare şi supraveghere, de gardă şi alte activităţi de protecţie pentru indivizi sau proprietăţi, cum sunt:
. transportul valorilor;
. activitatea gărzilor de corp;
. activitatea patrulelor de stradă;
. activitatea de pază a apartamentelor, birourilor, fabricilor, hotelurilor, teatrelor etc.;
. asigurarea siguranţei transporturilor publice de pasageri şi de bagaje, din aeroporturi, gări şi staţii;
. activitatea detectivilor din magazine;
. activitatea de supraveghere, inspecţie şi control la distanţă a echipamentelor tehnice;
. analiza alarmelor în vederea apelării poliţiei, pompierilor sau ambulanţei;
- consultanţă pentru servicii de securizare a instituţiilor, locuinţelor şi obiectivelor industriale, inclusiv evaluarea sistemului de securitate;
- protejarea împotriva scurgerilor de informaţii;
- activitatea detectivilor particulari.
Această clasă exclude:
- instalarea sistemelor de alarmă, vezi 45.31;
- investigări legate de asigurări, vezi 67.20

747 Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor

7470 Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
Această clasă include:
- activităţile de curăţare a clădirilor de toate tipurile: birouri, uzine, ateliere, magazine, instituţii şi alte localuri de folosinţă comercială sau profesională, şi imobile de locuit; curăţarea geamurilor, duşumelelor; lustruirea mobilei; curăţarea sobelor şi coşurilor, incineratoarelor, boilerelor, ventilatoarelor, unităţilor de canal; curăţarea maşinilor industriale; spălarea sticlelor etc.
Această clasă include, de asemenea:
- activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.
Această clasă exclude:
- protecţie fito-sanitară în agricultură, vezi 01.41;
- sablare şi activităţi similare, pentru exterioarele clădirilor, vezi 45.45;
- curăţirea covoarelor şi mochetelor, draperiilor şi perdelelor, vezi 93.01;
- curăţarea trenurilor, autobuzelor, avioanelor etc;
- curăţarea interiorului tancurilor marine şi rutiere.

748 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

7481 Activităţi fotografice
Această clasă include:
- activităţi de fotografiere şi prelucrare a materialelor fotografice, cum sunt:
. servicii de efectuare de portrete şi alte fotografii;
. servicii de fotografiere a evenimentelor;
. servicii de fotografiere specializată, inclusiv fotografierile aeriene;
- servicii de prelucrare a materialelor fotografice: developare, mărire etc.;
- servicii de prelucrare a filmelor: montaj;
- servicii de restaurare, recondiţionare şi de retuşare a fotografiilor.
Această clasă exclude:
- procesarea imaginilor de film asociate cu industria de film şi televiziune, vezi 92.11

7482 Activităţi de ambalare
Această clasă include:
- activităţile pe bază de tarif sau contract, indiferent dacă sunt sau nu procese automatizate, cum sunt: amestecare şi umplere a atomizoarelor, cutiilor sau sticlelor, îmbutelierea produselor farmaceutice, a cosmeticelor etc., etichetajul, ştampilarea, imprimarea ambalajelor, împachetarea caietelor şi cutiilor de cadouri.
Această clasă exclude:
- activităţi de ambalare, conexe transportului, vezi 63.40

7485 Activităţi de secretariat şi traducere
Această clasă include:
- activităţi stenografice şi de corespondenţă:
. dactilografierea;
. alte activităţi de secretariat, cum ar fi transcrierea de pe bandă sau discuri;
. copierea, heliografierea, multigrafierea şi activităţi similare;
. scrierea adreselor pe plicuri, introducerea materialului, lipirea şi expedierea prin poştă etc., inclusiv pentru materiale de reclamă;
- traducere scrisă şi orală.
Această clasă include, de asemenea:
- corectare.
Aceasta clasă exclude:
- activităţile legate de bazele de date, vezi 72.40;
- activităţile de contabilitate, vezi 74.12

7486 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică
Această clasă include:
- servicii de intermediere tehnică legate de relaţia cu clientul şi servirea clientului în contul altora:
. centre de informare cu revenire, care răspund la apelurile clienţilor folosind distribuţia automată a apelurilor, integrarea telefonică prin computer sau sisteme de răspuns interactive;
- plasarea comenzilor;
- asigurarea informaţiilor despre produs;
- rezolvarea reclamaţiilor:
. centre de informare direcţionale spre exterior, care se ocupă de activităţi de vânzare şi marketing dirijate către clienţi;
. cercetarea pieţei;
. marketing-ul direct;
. verificarea adreselor.

7487 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Această clasă include:
- strângerea facturilor, acordarea de credite în rate şi stabilirea dobânzilor la credite în funcţie de credibilitatea unei firme sau persoane şi de experienţa în afaceri;
- activităţi de brokerage pentru întreprinderi, adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv cumpărarea experienţei profesionale;
- activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări;
- design de modă, legat de textile, îmbrăcăminte, pantofi, bijuterii, mobilă şi alte decoraţiuni interioare şi alte articole de modă, ca şi alte bunuri personale sau gospodăreşti;
- servicii ale designerilor graficieni;
- activităţi de schimb filatelic;
- activităţi ale designerilor de decoraţiuni interioare;
- activităţi ale organizatorilor de târguri, expoziţii şi congrese;
- activităţi ale designerilor de standuri;
- activităţi ale vânzătorilor la licitaţii;
- activităţi ale consultanţilor, în alte domenii decât tehnic şi ingineresc, n.c.a.;
- citirea contoarelor de gaze, apă şi electricitate.
Această clasă include, de asemenea:
- activităţi desfăşurate de agenţi şi agenţii, în numele unor indivizi, implicând de obicei obţinerea de angajamente în filme, producţii teatrale sau alte spectacole de divertisment sau atracţii sportive şi plasarea de cărţi, piese de teatru, lucrări de artă, fotografii etc., la edituri, producători etc.
Aceasta clasă exclude:
- proiectarea aparaturii şi a instalaţiilor industriale, vezi 74.20;
- afişarea reclamelor şi alte activităţi de design publicitar, vezi 74.40

L ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
Această secţiune include activităţile desfăşurate în mod normal de administraţia publică. Statutul legal sau instituţional nu constituie factorul determinant în sine. Această diviziune include unităţi ce sunt instituţii publice centrale sau locale care permit ca administraţia comunităţii să funcţioneze în mod corespunzător.
Această diviziune include activităţile din domeniile:
- privind în primul rând, apărarea, justiţia, poliţia, afacerile externe etc.
- în al doilea rând, privind: administrarea generală (de ex. executivă, legislativă, financiară, la toate nivelele de guvernare) şi supravegherea în domeniul vieţii sociale şi economice,
- şi, în sfârşit, privind managementul proiectelor din domeniul asigurărilor sociale de stat.
Activităţile clasificate în altă parte în CAEN nu intră în diviziunea 75, chiar dacă sunt desfăşurate de administraţiile publice. De ex. administrarea sistemului şcolar (adică, regulamente, inspecţii, programe de învăţământ) intră în diviziunea 75, dar predarea în sine - nu (80: învăţământ), spitalele închisorilor sau spitalele militare etc., sunt clasificate la sănătate (85: Sănătate şi asistenţă socială), iar eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate este clasificată în diviziunea 90 (Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; salubritate şi activităţi similare).

LA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

75 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

751 Administraţie generală, economică şi socială

7511 Servicii de administraţie generală
Această clasă include:
- servicii de administraţie ale organelor executive şi legislative centrale sau regionale;
- administrarea şi funcţionarea serviciilor generale de planificare economică şi socială şi a serviciilor statistice, la diferite niveluri ale administraţiei publice;
- administrarea şi supravegherea operaţiunilor fiscale:
. operaţii de impozitare;
. scutire de taxe de impozitare pe bunuri, şi investigaţiile asupra evaziunii fiscale;
. administrarea vămilor;
- implementarea bugetului şi managementul fondurilor şi a debitelor publice:
. colectarea şi percepţia banilor şi controlul asupra plăţii acestora.

7512 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, excluzând protecţia socială
Această clasă include:
- administraţie publică pentru programe în cadrul cărora se asigură servicii pentru populaţie privind: învăţământul, sănătatea, cultura, sportul, mediul, locuinţele etc.
Această clasă exclude:
- activităţi de asistenţă socială obligatorie, vezi 75.30;
- activităţi pentru educaţie, vezi 80;
- activităţi pentru sănătate, vezi 85.1;
- canalizări, asanări şi salubrizări, vezi 90;
- activităţi de bibliotecă, arhive publice, muzee şi alte instituţii culturale, vezi 92.5;
- sport sau alte activităţi recreative, vezi 92.6; 92.7

7513 Controlul activităţilor economice
Această clasă include:
- administraţia publică şi controlul diferitelor clase de activitate economică: agricultura şi amenajarea teritoriului, energia şi resursele miniere, infrastructura, transportul, comunicaţiile, hoteluri şi turism;
- administrarea activităţilor generale legate de forţa de muncă;
- implementarea politicilor de dezvoltare regională.

7514 Servicii de susţinere a administraţiilor publice
Această clasă include:
- activităţile legate de personalul din administraţie şi alte servicii generale:
. administrarea şi funcţionarea serviciilor de personal, indiferent dacă sunt legate sau nu de o funcţie specifică;
. dezvoltarea şi implementarea politicii generale de personal şi a procedeelor de acoperire, selectare şi promovare, inclusiv metodele de evaluare şi descriere a locurilor de muncă;
- administrarea, funcţionarea şi susţinerea serviciilor generale:
. servicii centralizate de aprovizionare şi vânzare;
. întreţinerea şi stocarea înregistrărilor şi arhivelor guvernamentale;
. servicii de administrare a clădirilor proprii guvernului sau ocupate de guvern;
. gestionarea birourilor centrale şi a altor servicii generale, fără legătură cu o funcţie specifică;
. servicii centralizate de aprovizionare şi vânzare a clădirilor proprii, sau pe care le ocupă şi alte servicii generale;
Această clasă exclude:
- activităţi privind arhivele istorice, vezi 92.51

752 Activităţi de servicii pentru societate

7521 Activităţi de afaceri externe
Această clasă include:
- administrarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv a misiunilor diplomatice şi consulatelor situate pe teritoriul altor ţări, sau la organismele internaţionale;
- administrarea, funcţionarea şi finanţarea serviciilor de informaţii şi culturale, a căror activitate se desfăşoară în afara graniţelor naţionale;
- acordarea de ajutor altor ţări, în mod direct, sau prin intermediul organismelor internaţionale;
- acordarea de ajutor militar altor ţări;
- managementul în comerţul exterior, cât şi a problemelor financiare şi tehnice internaţionale;
- asistenţă internaţională (ajutorul dat refugiaţilor şi lupta pentru combaterea foametei).

7522 Activităţi de apărare naţională
Această clasă include:
- administrarea, supravegherea şi funcţionarea activităţilor de apărare naţională şi a forţelor armate (terestre, navale, aeriene şi spaţiale), ca:
. unităţi combatante ale forţelor terestre, navale şi aeriene;
. unităţi de geniu, transport, transmisiuni, servicii secrete;
. servicii de aprovizionare materială (manutanţă), de personal şi alte servicii necombatante;
. forţe de rezervă şi auxiliare, ale apărării naţionale;
. furnizarea de echipamente, clădiri, provizii;
. ocrotirea sănătăţii personalului militar din unităţile militare şi campanii în câmpul de instrucţie;
- administrarea, funcţionarea şi susţinerea forţelor de apărare civilă;
- pregătirea unor situaţii de urgenţă şi organizarea de exerciţii la care să participe instituţiile civile şi populaţia.
Această clasă exclude:
- acordarea de ajutor militar altor ţări, vezi 75.21;
- activităţile tribunalelor militare, vezi 75.23;
- furnizarea, către populaţie, de articole de primă necesitate în caz de catastrofe naturale pe timp de pace, vezi 75.24;
- activităţile educaţionale din şcolile militare, licee şi academii, vezi 80

7523 Activităţi de justiţie
Această clasă include:
- administrarea şi funcţionarea tribunalelor administrative, civile, de corecţie, a curţilor de apel, tribunalelor militare şi a sistemului judiciar;
- administrarea penitenciarelor şi aprovizionarea materială a caselor de corecţie.
Această clasă include, de asemenea:
- servicii de asistenţă, acordate deţinuţilor, în vederea facilitării integrării acestora în societate.
Această clasă exclude:
- consultanţă şi reprezentare civilă, penală şi în alte cazuri, vezi 74.11;
- activităţi ale şcolilor din închisori, vezi 80;
- activităţi ale spitalelor din închisori, vezi 85.11

7524 Activităţi de ordine publică
Această clasă include:
- administrarea şi funcţionarea forţelor permanente de poliţie şi a forţelor auxiliare, finanţate de autorităţile publice, cât şi a forţelor de poliţie portuară, de frontieră, pază de coastă, sau a altor forţe speciale de poliţie, incluzând supravegherea circulaţiei, evidenţa cetăţenilor străini, gestiunea laboratoarelor poliţiei şi întreţinerea fişelor cu persoanele reţinute;
- furnizarea către populaţie a articolelor de primă necesitate în caz de catastrofe ce survin pe timp de pace.
Această clasă exclude:
- administrarea şi conducerea forţelor militare armate, vezi 75.22

7525 Activităţi de protecţie civilă
Această clasă include:
- lupta împotriva incendiilor şi prevenirea acestora:
. administrarea şi funcţionarea corpurilor permanente de pompieri şi a corpurilor auxiliare de pompieri, finanţate de autorităţile publice însărcinate cu prevenirea şi lupta împotriva incendiilor;
. salvarea persoanelor şi animalelor, asistenţă în cazul catastrofelor naturale (inundaţii, cutremure), accidente de circulaţie etc.
Această clasă include, de asemenea:
- serviciile maritime de stingere a incendiilor.
Această clasă exclude:
- serviciile de pază contra incendiilor forestiere, vezi 0.02;
- serviciile private de prevenire şi stingere a incendiilor din fabrici, vezi secţiunea D;
- serviciile de prevenire şi stingere a incendiilor din aeroporturi, vezi 63.23;
- serviciile de prevenire şi stingere a incendiilor din obiectivele de apărare, vezi 75.22.

753 Activităţi de protecţie socială obligatorie

7530 Activităţi de protecţie socială obligatorie
Această clasă include:
- administrarea protecţiei sociale obligatorii:
. asigurări în caz de boală, accidente de muncă şi şomaj;
. pensii pentru limită de vârstă.
Această clasă exclude:
- activităţi de protecţie socială neobligatorie, vezi 66.0;
- furnizare de servicii de ajutor social, vezi 85.3

M ÎNVĂŢĂMÂNT

MA ÎNVĂŢĂMÂNT

80 Învăţământ
Această diviziune include:
- învăţământul public şi particular la orice nivel şi pentru orice profesie, oral sau scris, precum şi prin radio şi televiziune.
Include atât învăţământul asigurat de diferite instituţii în sistemul şcolar obişnuit (reglementar), la diferitele sale nivele, cât şi învăţământul pentru adulţi, programele de alfabetizare etc.
Pentru fiecare nivel al învăţământului iniţial, clasele includ învăţământ special pentru elevi handicapaţi fizic şi mental.
Învăţământul pentru adulţi, care este similar în conţinut cu învăţământul asigurat la anumite nivele, este inclus în acel nivel.
Această diviziune include, de asemenea:
- alte tipuri de învăţământ, cum sunt şcolile de şoferi.
Această diviziune exclude:
- învăţământul cu scop în primul rând recreativ, cum ar fi: bridge sau golf, vezi 92.

801 Învăţământ primar
Activitatea de educaţie se poate realiza în săli de curs, prin programe radio-tv, prin Internet sau corespondenţă.

8010 Învăţământ primar
Această clasă include:
- învăţământ preşcolar (învăţământ ce precede primul nivel);
- învăţământ primar (primul nivel de învăţământ).
Această clasă exclude:
- activităţi de îngrijire zilnică a copilului, vezi 85.32

802 Învăţământ secundar
Activitatea de educaţie se poate realiza în săli de curs, prin programe radio-tv, prin Internet sau corespondenţă.

8021 Învăţământ secundar general
Această clasă include:
- activitatea de educaţie a elevilor din şcolile generale, corespunzătoare (mai mult, sau mai puţin) perioadei de şcolarizare obligatorie;
- activitatea de educaţie a elevilor din şcolile generale, ce oferă acces la învăţământul superior.
Specializarea pe un anumit obiect de studiu la acest nivel are, adesea, influenţă chiar şi asupra experienţei educaţionale a celor ce urmează un program general. Astfel de programe pregătesc elevii, fie pentru învăţământul tehnic şi profesional, fie pentru admiterea în învăţământul superior, fără a fi necesară alegerea unei discipline anume.
Această clasă exclude:
- învăţământ pentru adulţi, vezi 80.42

8022 Învăţământ secundar teoretic, tehnic sau profesional
Această clasă include:
- învăţământ teoretic, tehnic sau profesional, inferior nivelului universitar definit în clasa 80.30.
În mod normal, programele presupun o specializare pe obiecte de studiu, care combină cunoştinţele teoretice, de bază, cu abilităţi practice necesare în actuala sau viitoarea meserie. Scopul unui program poate varia, de la pregătirea elevului pentru un domeniu general de activitate, până la pregătirea lui pentru un domeniu specific.
Această clasă exclude:
- învăţământul tehnic şi profesional, la nivel postliceal şi universitar, vezi 80.30

803 Învăţământ superior
Activitatea de educaţie se poate realiza în săli de curs, prin programe radio-tv, prin Internet sau corespondenţă.

8030 Învăţământul superior
Această clasă include:
- prima, a doua şi a treia treaptă a învăţământului superior:
. învăţământ post-liceal şi în colegiile universitare ce nu acordă o diplomă de licenţă sau o diplomă echivalentă;
. învăţământ universitar şi postuniversitar finalizat prin obţinerea diplomei de licenţă sau a celei echivalente.
La acest nivel este oferită o mare varietate de programe specializate, unele punând accent pe instruirea teoretic altele pe cea practică.

804 Alte forme de învăţământ
Această grupă este rezervată pentru pregătirea specializată a adulţilor, necomparabilă cu educaţia generală, vezi 80.1 - 80.3.
Activitatea de educaţie se poate realiza în săli de curs, prin programe radio-tv, prin Internet sau corespondenţă.

8041 Şcoli de conducere (pilotaj)
Această clasă include, de asemenea:
- activităţile de instruire teoretică şi practică în şcolile de conducere auto (pilotaj), pentru obţinerea de permise, altele decât certificatele comerciale.

8042 Alte forme de învăţământ
Această clasă include:
- învăţământul pentru adulţi; instruirea pentru cei care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.
Instruirea se poate face în timpul zilei sau seara, în şcoli sau în centre special rezervate adulţilor.
- activităţi de învăţământ, ce nu pot fi clasificate pe nivele.
Această clasă exclude:
- învăţământ universitar, vezi 80.30;
- activitatea şcolilor de dans, vezi 92.34;
- instruiri în sport şi jocuri, vezi 92.62

N SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

NA SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

85 Sănătate şi asistenţă socială

851 Activităţi referitoare la sănătatea umană

8511 Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială
Această clasă include:
- activităţi spitaliceşti, cum ar fi:
. servicii medicale, chirurgicale şi tehnice, ca: diagnosticare, tratamente, intervenţii chirurgicale, analize, servicii de urgenţă etc.;
. servicii de spitalizare, ca: întreţinere, mese etc.
Aceasta include activităţi pe termen lung sau scurt, ale spitalelor generale sau specializate, a sanatoriilor, preventoriilor, azilelor-spital, spitalelor psihiatrice, centrelor de reabilitare, leprozeriilor şi a altor instituţii de sănătate, care oferă servicii de cazare, inclusiv spitalele militare şi penitenciare.
Activităţile sunt orientate în special către pacienţii internaţi şi sunt efectuate sub directa supraveghere a medicilor.
Această clasă exclude:
- activităţi referitoare la sănătatea umană, pentru personalul militar, în câmpul de instrucţie, vezi 75.22;
- servicii de consultaţii particulare pentru pacienţi, vezi 85.12;
- activităţi de asistenţă stomatologică fără cazare, vezi 85.13;
- activităţi de asistenţă medicală pe ambulanţe, vezi 85.14

8512 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie
Această clasă include:
- consultaţii şi tratamente efectuate de personal medical specializat în medicină generală sau alte specialităţi (inclusiv chirurgie). Activităţile pot fi efectuate în spitale, clinici, policlinici, dispensare, cabinete medicale, care asigură tratamente ambulatorii.
Această clasă include, de asemenea:
- activităţile medicilor consultanţi privaţi, din spitale, precum şi activităţile exercitate în clinici, ca cele ataşate întreprinderilor, şcolilor, azilelor de bătrâni, sindicatelor şi confederaţiilor sindicale, dar şi la domiciliul pacienţilor.
Pacienţii sunt, în general, internaţi ambulatoriu şi pot fi îndrumaţi de către medicul generalist către medicul specialist.
Această clasă exclude:
- activităţi paramedicale ale moaşelor, infirmierelor şi fizioterapeuţilor, vezi 85.14

8513 Activităţi de asistenţă stomatologică
Această clasă include:
- activităţi de practică dentară, de natură generală sau specializată;
- activităţi ortodontice.
Ele pot fi efectuate în policlinici şi cabinete, incluzând clinici ataşate întreprinderilor, şcolilor etc., precum şi în săli de operaţie.
Această clasă exclude:
- fabricarea de dinţi artificiali şi articole dentare, de către tehnicienii dentari care nu le şi montează, vezi 33.10

8514 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Această clasă include:
- activităţi referitoare la sănătatea umană, neefectuate în spitale sau de medici, ci de paramedici autorizaţi prin lege să trateze pacienţi.
Această clasă poate include activitatea infirmierelor, moaşelor, fizioterapeuţilor sau a altora, din domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, praxiterapiei, logopediei, pedologiei, homeopatiei, presopuncturii, acupunctura, medicinei naturiste şi tratamentelor prin bioenergie, reflexoterapie etc.
Acestea pot fi exercitate în policlinici, dispensare, cabinete medicale, ca cele ataşate întreprinderilor, şcolilor, azilelor de bătrâni, sindicatelor şi confederaţiilor sindicale, în centre de sănătate (altele decât spitalele), precum şi în cabinete particulare, şi la domiciliul pacientului etc.
Această clasă include, de asemenea:
- activitatea personalului paramedical stomatologic, ca: specialişti în terapie dentară, infirmiere dentare din şcoli şi personal de igienă dentară;
- activitatea laboratoarelor medicale;
- activitatea băncilor de sânge, de spermă, de organe pentru transplant etc.
- transportul pacienţilor cu orice mijloc, inclusiv cu avionul.
Această clasă exclude:
- fabricarea de dinţi artificiali şi articole dentare de către tehnicienii dentari, vezi 33.10;
- activităţi de testare în domeniul igienei alimentare, vezi 74.30

852 Activităţi veterinare

8520 Activităţi veterinare
Această clasă include:
- activităţile spitalelor şi dispensarelor veterinare, unde animalele sunt tratate medical, chirurgical sau dentar şi unde serviciile sunt efectuate şi supravegheate de către personal medical calificat. În această clasă se includ şi activităţile veterinare realizate de către personalul veterinar calificat, în ferme şi la gospodăriile populaţiei, precum şi activităţile de patologie chimică şi alte servicii de diagnosticare pentru animale, precum şi activităţile de ambulanţă pentru animale.
Această clasă exclude:
- activităţi de întreţinere a animalelor, fără asistenţă medicală, vezi 01.42

853 Asistenţă socială

8531 Activităţi de asistenţă socială, cu cazare
Această clasă include:
- activităţile cu cazare, prestate permanent de unităţile de ocrotire şi asistenţă socială (leagăne pentru copii; case pentru copii; grădiniţe pentru deficienţi; şcoli generale, profesionale, licee speciale şi şcoli postliceale pentru deficienţi; centre şcolare şi centre de calificare şi recalificare pentru deficienţi; cămine şcoală pentru deficienţi; cămine spital pentru deficienţi; cămine spital pentru bolnavi cronici; cămine spital pentru bătrâni; centre pentru primire minori; cămine pentru pensionari). Această asistenţă se acordă persoanelor care posedă o capacitate redusă de a-şi purta singure de grijă. Aceste activităţi pot fi exercitate de către servicii publice sau organizaţii private.
Această clasă exclude:
- activităţi de adopţie, vezi 85.32;
- activităţi de protecţie pe termen scurt, pentru victime ale dezastrelor, vezi 85.32

8532 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
Această clasă include:
- servicii sociale fără cazare, cum sunt: servicii de îngrijire zilnică pentru copii şi persoane cu deficienţe fizice sau mentale; protecţie şi îndrumare pentru copii; activităţi legate de înfiere, de prevenire a actelor de cruzime faţă de copii şi de alte persoane; activităţi de stabilire a drepturilor în legătură cu ajutoarele sociale, alocaţiile pentru chirii şi bunuri alimentare; vizitarea persoanelor în vârstă; consultaţii familiale şi conjugale; asistenţă şi îndrumare pentru persoanele în stare de libertate provizorie; activităţile în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiaţilor şi emigranţilor, inclusiv cazarea acestora; recalificarea profesională şi calificarea pentru handicapaţi, cu condiţia ca acestea să nu comporte decât un element educaţional (de instruire) limitat. Alte activităţi caritabile cum sunt colectarea de fonduri şi alte ajutoare şi distribuirea lor. Aceste activităţi sunt efectuate de servicii publice sau organizaţii private, ca de exemplu: organizaţiile de binefacere de pe lângă biserici, organizaţiile de ajutor în caz de calamităţi, organizaţiile naţionale sau locale de întrajutorare, precum şi de consilierii specializaţi.
Această clasă exclude:
- activităţi speciale de asistenţă socială, componente ale sistemului de protecţie socială obligatorie, vezi 75.30

O ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ŞI PERSONALE

OA ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ŞI PERSONALE

90 Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; salubritate şi activităţi similare
Această diviziune include:
- colectarea şi tratarea deşeurilor menajere şi industriale, nu pentru a fi utilizate în continuare într-un proces de prelucrare industrială, ci în scopul îndepărtării lor, rezultatul fiind un produs de mică valoare, sau fără nici o valoare.
Această diviziune include, de asemenea:
- alte activităţi, cum ar fi curăţarea străzilor şi îndepărtarea zăpezii etc.
Această diviziune exclude:
- prelucrarea deşeurilor, a gunoaielor şi a altor articole, pentru obţinerea de materii prime secundare, printr-un proces de transformare. Materiile prime secundare obţinute, sunt destinate a fi utilizate în continuare într-un proces de prelucrare industrială (nu sunt un produs final), vezi 37.10; 37.20
- comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor, inclusiv colectarea, sortarea, ambalarea, tranzacţionarea etc., dar fără un proces de transformare reală, vezi 51.57

900 Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; salubritate şi activităţi similare

9001 Colectarea şi tratarea apelor uzate
Această clasă include:
- colectarea şi transportul apei uzate menajere provenite de la unul sau mai mulţi utilizatori, precum şi al apei de ploaie, prin reţele de canalizare, canale colectoare, cisterne şi alte mijloace de transport (vehicule de vidanjare etc); tratarea şi îndepărtarea lor;
- tratarea apelor uzate prin procese fizice, chimice şi biologice ca: diluarea, separarea, filtrarea, sedimentarea etc.;
- întreţinerea şi curăţarea canalelor colectoare şi de drenaj;
- golirea şi curăţarea haznalelor şi rezervoarelor septice, a jgheaburilor şi puţurilor de canalizare, întreţinerea toaletelor chimice;
- tratarea apei uzate din bazinele de înot şi din industrie.
Această clasă exclude:
- construcţia sistemelor de canalizare, vezi 45.21;
- degajarea, deblocarea canalelor colectoare, vezi 45.33;
- tratarea apei poluate, de profunzime sau de suprafaţă, în combinaţie cu îndepărtarea poluării mediului, vezi 90.03

9002 Colectarea şi tratarea altor reziduuri
Această clasă include:
- colectarea reziduurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul cazonelor de gunoi, a tomberoanelor, containerelor etc.;
- colectarea reziduurilor nocive, a bateriilor uzate, a uleiurilor şi grăsimilor de gătit uzate etc.;
- colectarea reziduurilor petroliere de pe nave şi a produselor petroliere uzate din garaje;
- colectarea molozului provenit din demolări şi a resturilor de materiale de construcţii;
- serviciile centrelor de colectare a deşeurilor;
- îndepărtarea reziduurilor prin incinerare sau alte mijloace:
. depozitarea gunoaielor pe pământ sau în apă, îngroparea sau răsturnarea sub brazdă, prin arat, a reziduurilor;
. tratarea şi îndepărtarea resturilor radioactive (de tranziţie) din spitale etc.;
. tratarea gunoaielor cu ajutorul plantelor de compostare, în scopul îndepărtării şi al obţinerii unui produs secundar (compostul);
. tratarea şi îndepărtarea animalelor vii sau moarte, infestate toxic şi a altor resturi contaminate;
. îndepărtatea bunurilor uzate, cum sunt frigiderele, pentru a elimina resturile nocive.
Această clasă exclude:
- tratarea substanţelor alimentare reziduuale pentru producerea de alimente, vezi 15;
- tratarea reziduurilor din abatoare pentru producerea de hrană pentru animale, vezi 15.7;
- prelucrarea combustibililor nucleari şi tratarea reziduurilor nucleare radioactive, vezi 23.30;
- obţinerea compostului, vezi 24.15;
- prelucrarea reziduurilor de alimente, băuturi şi tutun, şi transformarea lor în materii prime secundare, vezi 37.20;
- tratarea deşeurilor şi a fragmentelor, fără un proces real de transformare mecanică sau chimică, pentru vânzare către terţe părţi, cum ar fi: dezmembrarea autoturismelor, a utilajelor sau calculatoarelor, şi activităţi cum ar fi: sortarea sau presarea hârtiei, a textilelor, materialelor plastice, lemnului, deşeurilor etc., vezi 50; 51. şi 52.;
- colectarea deşeurilor, ca parte componentă a vânzării cu ridicata a deşeurilor, vezi 51.57

9003 Salubritate, depoluare şi activităţi similare
Această clasă include:
- decontaminarea solului şi a apei freatice, la locul poluării, fie în situ, fie ex situ, folosind metode mecanice, chimice sau biologice;
- decontaminarea şi curăţarea apei de suprafaţă, în urma poluării accidentale; de exemplu prin colectarea poluanţilor sau prin aplicare de substanţe chimice;
- curăţarea petelor de ţiţei de pe sol, de pe suprafaţa apei, din oceane şi mări - inclusiv, apa mărilor din apropierea coastei;
- colectarea gunoaielor din locuri publice, în coşuri de gunoi;
- măturarea şi stropirea străzilor, scuarurilor, pieţelor, grădinilor, incluzând presărarea de sare sau nisip etc.;
- degajarea minelor şi a altor locuri similare (incluzând detonarea);
- alte activităţi specializate, de control al poluării n.c.a.;
- închirierea de closete ecologice.
Această clasă exclude:
- curăţarea şanţurilor şi combaterea dăunătorilor în folosul agriculturii, vezi 01.41;
- purificarea apei freatice, în scopul alimentării cu apă, vezi 41.00;
- îndepărtarea stratului superior contaminat al solului, ca parte a activităţilor de construcţie, vezi 45.11;
- izolarea solurilor, vezi 45.11;
- lucrări de îndepărtare a azbestului, vezi 45.25;
- transportarea solului poluat, îndepărtat deja de terţe părţi, vezi 60.24;
- teste şi analize, vezi 74.30;
- activităţi de dezinfectare şi deratizare în clădiri, vezi 74.70;
- activităţi de îndepărtare a apelor uzate, vezi 90.01

91 Activităţi asociative diverse

911 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale

9111 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
Această clasă include:
- activităţile organizaţiilor ale căror membri au ca interese esenţiale dezvoltarea şi protecţia unor anumite activităţi sau profesiuni, sau creşterea economică şi a condiţiilor de viaţă ale unei regiuni geografice sau ale unei subdiviziuni politice, independent de genul (tipul) de activitate.
În această clasă se includ şi:
- activităţile federaţiilor, care cuprind asociaţii ale căror membri desfăşoară acelaşi gen de activitate cu federaţiile;
- activităţile camerelor de comerţ, ale corporaţiilor şi ale altor organizaţii similare.
Principalele servicii furnizate, cuprind:
. informarea;
. reprezentarea pe lângă organisme publice;
. relaţiile publice;
. negocierea sindicală.

9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
Această clasă include:
- activităţile organizaţiilor ale căror membri se ocupă, în principal, de o disciplină, profesie sau un domeniu tehnic specific şi asociaţiile de specialişti care desfăşoară activităţi cu caracter cultural (scriitori, pictori, ziarişti, artişti etc.). Membrii acestor organizaţii au, în general, o pregătire superioară (universitară sau tehnică).
În această clasă se includ şi:
- asociaţiile de meseriaşi, vânzători, agenţi de asigurări, fotografi etc.;
- activitatea societăţilor profesionale.
Principalele activităţi cuprind:
. difuzarea informaţiilor;
. fixarea normelor deontologice;
. reprezentarea pe lângă organismele publice;
. relaţiile publice.

912 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor

9120 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
Această clasă include:
- activităţile sindicatelor ale căror membri sunt în principal salariaţi, având ca obiectiv esenţial de a face cunoscut punctul lor de vedere asupra situaţiei salariaţilor şi de a se organiza în vederea acţiunilor concertate, cum sunt: sindicatele lucrătorilor care exercită activităţi de profesiune liberă, activităţi tehnice, culturale, agricole etc., federaţii sindicale şi confederaţii sindicale organizate conform unor criterii profesionale, regionale, structurale etc.

913 Alte activităţi asociative

9131 Activităţi ale organizaţiilor religioase
Această clasă include:
- activităţile organizaţiilor religioase şi ale persoanelor care oferă servicii religioase direct credincioşilor, în lăcaşe de cult;
- activitatea mănăstirilor, pensioanelor şi a instituţiilor similare religioase, inclusiv activităţile de refugiu religios.
Această clasă exclude:
- învăţământul prevăzut de acest tip de organizaţie, vezi 80;
- activităţi referitoare la sănătate, prevăzute de acest tip de organizaţie, vezi 85.1;
- activităţi de asistenţă socială, prevăzute de acest tip de organizaţie, vezi 85.3

9132 Activităţi ale organizaţiilor politice
Această clasă include:
- activităţile organizaţiilor politice şi ale celor auxiliare acestora, cum sunt organizaţiile de tineret asociate la un partid politic. Aceste activităţi vizează, în principal, accesul membrilor sau simpatizanţilor unui partid la funcţii politice, şi poate cuprinde difuzarea informaţiilor, relaţiile publice, colectarea de fonduri etc.

9133 Alte activităţi asociative n.c.a.
Această clasă include:
- activităţi ale unor organizaţii neafiliate la un partid, având drept scop militantismul pentru o cauză sau interes public, sensibilizarea opiniei publice, exercitarea unei influenţe politice, colectarea de fonduri etc.:
. iniţiativa cetăţenilor sau mişcări de protest;
. mişcări pentru protecţia mediului înconjurător şi mişcări ecologice;
. organizaţii ce susţin diferite activităţi comunitare şi educative;
. organizaţii pentru protecţia şi apărarea intereselor unor grupuri (minoritare, etnice);
. asociaţii cu scop patriotic, inclusiv cele ale veteranilor de război;
- grupuri de interes special, cum ar fi: cluburile de turism şi asociaţiile automobilistice şi ale consumatorilor;
- asociaţii al căror obiect constă în organizarea de reuniuni şi întâlniri precum lojile masonice etc.;
- asociaţii ale tinerilor, asociaţiile studenţilor, asociaţiile elevilor, cluburi şi frăţii;
- asociaţii cu activităţi culturale sau recreative (altele decât sporturi şi jocuri), cenaclurile literare; asociaţiile istorice, cinecluburile, asociaţiile filatelice; cluburile prietenilor muzicii şi ai artelor etc.;
- asociaţiile pentru protecţia animalelor.
Această clasă exclude:
- activităţi ale asociaţiilor profesionale, vezi 91.12;
- asociaţii pentru practicarea sau promovarea activităţilor artistice, vezi 92.31
92 Activităţi recreative, culturale şi sportive

921 Activităţi cinematografice şi video

9211 Producţia de filme cinematografice şi video
Această clasă include:
- producţia de filme realizată pe peliculă, DVD sau bandă video, cu destinaţia de a fi proiectate direct în sălile de spectacole sau a fi difuzate la televiziune:
. producţia de filme de lung metraj, de scurt metraj, de animaţie, documentare etc., ce se realizează în studiouri cinematografice sau laboratoare specializate în desene animate şi pot avea un caracter recreativ, educativ sau informativ, publicitar etc.;
- activităţi conexe cum ar fi dublajul, subtitrarea etc.;
- activităţi ale studiourilor de înregistrare.
Această clasă exclude:
- copierea de filme şi reproducerea benzilor magnetice şi video după original, vezi 22.3;
- producţia de filme, altele decât cele destinate pentru industria cinematografică, vezi 74.81;
- activităţi ale agenţiilor cinematografice, vezi 74.87;
- producţia de filme sau benzi magnetice şi video, în studiouri de televiziune, vezi 92.20;
- activităţi pe cont propriu ale actorilor, realizatorilor de desene animate, regizorilor, consultanţilor şi a altor specialişti din domeniu, vezi 92.31

9212 Distribuţia de filme cinematografice şi video
Această clasă include:
- distribuţia de filme, DVD-uri şi benzi video către alte instituţii (întreprinderi), dar nu publicului general.
Aceasta presupune vânzarea sau închirierea de filme, DVD-uri şi benzi video către aceste întreprinderi, precum şi activităţile referitoare la distribuire cum sunt: rezervarea, închirierea, livrarea şi arhivarea filmelor şi benzilor video etc.
Această clasă exclude:
- copierea de filme şi reproducerea benzilor magnetice audio şi video după original, vezi 22.3;
- comerţ cu ridicata a DVD-urilor şi benzilor video, vezi 51.43;
- comerţ cu amănuntul a DVD-urilor şi a benzilor video, vezi 52.1; 52.4;
- închirierea DVD-urilor şi a benzilor video, publicului general, vezi 71.40

9213 Proiecţia de filme cinematografice
Această clasă include:
- activităţile de proiecţie a filmelor cinematografice, sau benzilor video, în săli de cinema sau în aer liber şi în săli sau alte locuri pentru proiecţie.
Această clasă include, de asemenea:
- activităţile cinecluburilor.

922 Activităţi de radio şi televiziune

9220 Activităţi de radio şi televiziune
Această clasă include:
- difuzarea programelor de radio şi televiziune;
- producţia programelor de radio şi televiziune, combinată sau nu cu difuzarea.
Programele produse şi difuzate pot fi în scopuri recreative, publicitare, educative sau de informare.
Acestea sunt înregistrate pe benzi care pot fi vândute, închiriate sau conservate, în vederea unei difuzări sau redifuzări ulterioare.
Această clasă exclude:
- transmisii de radio şi televiziune, prin reţele de cablu, vezi 64.20;
- transmisii de radio şi televiziune, prin relee sau satelit, vezi 64.20;
- producţia de filme, DVD-uri şi benzi video, produse în studiouri de film, vezi 92.11;
- activităţi ale agenţiilor de presă, vezi 92.40

923 Alte activităţi de spectacole

9231 Creaţie şi interpretare artistică şi literară
Această clasă include:
- servicii de organizare şi prezentare publică, în direct, de spectacole, piese de teatru, concerte, spectacole de operă şi balet etc.:
. activităţi ale grupurilor, companiilor, orchestrelor sau formaţiilor muzicale;
- activităţile individuale ale creatorilor de artă, precum: actori, regizori, muzicieni, cantautori, conferenţiari, sculptori, pictori, caricaturişti, gravori, realizatori de decoruri etc.;
- restaurări ale operelor de artă precum picturi, sculpturi, tapiţerii etc.
Această clasă exclude:
- restaurări de mobilă, vezi 36.1;
- restaurări de instrumente muzicale istorice, vezi 36.30;
- restaurări de clădiri, vezi 45

9232 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol
Această clasă include:
- activităţi de gestionare a sălilor de concert şi teatru etc.;
- activităţi ale agenţiilor de bilete.
Această clasă exclude:
- activităţi de gestionare a sălilor de cinema, vezi 92.13

9233 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
Această clasă mai include:
- exploatarea căilor ferate de agrement.

9234 Alte activităţi de spectacole n.c.a.
Această clasă include:
- organizarea activităţilor recreative:
. activităţile şcolilor de dans şi ale instructorilor de dans;
. spectacole de circ;
. spectacole cu marionete, activităţi ale sălilor de tir, focuri de artificii, instalarea de trenuri miniaturale, spectacole gen rodeo, concursuri canine etc.
Această clasă exclude:
- alte activităţi recreative, vezi 92.72

924 Activităţi ale agenţiilor de presă

9240 Activităţi ale agenţiilor de presă
Această clasă include:
- activităţi ale agenţiilor de presă, care constau în comunicarea ştirilor şi transmiterea fotografiilor către mediile de informare;
- activităţi ale ziariştilor şi a fotografilor de presă.

925 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi

9251 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Această clasă include:
- activităţi ale bibliotecilor de orice tip, ale sălilor de lectură, de audiţie, ale arhivelor publice care furnizează servicii publicului larg sau unei categorii speciale de utilizatori, precum: studenţi, oameni de ştiinţă, membrii unei asociaţii sau personalul unei întreprinderi etc.:
. gestionarea colecţiilor de lucrări, specializate sau nu;
. elaborarea de cataloage;
. împrumutul şi depozitarea cărţilor, hârtiilor, periodicelor, filmelor, înregistrărilor, lucrărilor de artă etc.;
. activităţi de cercetare, cu scopul de a răspunde cererii de informaţie etc.
Această clasă exclude:
- închirierea de benzi video şi DVD-uri, vezi 71.40;
- activităţi privind bazele de date, vezi 72.40

9252 Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor şi clădirilor
Această clasă include:
- activităţile muzeelor de toate tipurile:
. muzee de artă, de bijuterii, mobilă, costume, ceramică şi argintărie;
. muzee de istorie naturală, de ştiinţă şi tehnică, de istorie, inclusiv muzee militare şi case istorice;
. alte muzee specializate;
. muzee în aer liber;
- activităţi de conservare şi restaurare a monumentelor istorice.

9253 Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor
Această clasă include:
- gestionarea grădinilor botanice şi zoologice, inclusiv a grădinilor zoo pentru copii;
- gestionarea rezervaţiilor naturale şi protecţia vieţii sălbatice.

926 Activităţi sportive

9261 Activităţi ale bazelor sportive
Această clasă include:
- exploatarea instalaţiilor destinate evenimentelor sportive, acoperite sau nu, cu sau fără scaune pentru spectatori:
. stadioane de fotbal;
. bazine de înnot şi stadioane;
. terenuri de golf;
. arene de box;
. piste de bowling;
. terenuri şi stadioane destinate sporturilor de iarnă;
. stadioane de atletism.
Această clasă exclude:
- închirieri de echipament sportiv, vezi 71.40;
- activităţi privind parcurile şi plajele, vezi 92.72

9262 Alte activităţi sportive
Această clasă include:
- organizarea şi gestionarea activităţilor sportive în sală sau în aer liber, pentru profesionişti sau amatori, de către întreprinzători (publici sau privaţi), care dispun sau nu, de propriile instalaţii:
. cluburile de fotbal, de bowling, de înnot, de golf, de box, de lupte, de gimnastică, de culturism, de sporturi de iarnă, şah, de jocuri de cărţi, de atletism, de tir;
- activităţi de propagandă şi de organizare a acţiunilor sportive;
- activităţi ale sportivilor profesionişti, arbitrii, instructori, antrenori etc.;
- activităţi ale şcolilor sportive;
- activităţi legate de cursele cu cai şi automobile;
- activităţi ale şcolilor de echitaţie;
- activităţi ale porturilor sportive;
- activităţi legate de pescuitul sportiv sau de agrement;
- activităţi legate de vânatul sportiv sau de agrement;
- alte servicii referitoare de activităţile sportive.
Această clasă exclude:
- închirieri de echipament sportiv, vezi 71.40;
- activităţi privind parcuri şi plaje, vezi 92.72

927 Alte activităţi recreative

9271 Jocuri de noroc şi pariuri
Această clasă include:
- activităţi legate de jocuri şi pariuri (loto, pronosport, cazinouri şi săli de joc, jocuri mecanice de noroc).

9272 Alte activităţi recreative
Această clasă include:
- servicii referitoare la: utilizarea parcurilor de distracţie şi a plajelor (închirierea de cabine de baie, vestiare etc.); târguri şi expoziţii cu caracter recreativ etc.;
- activităţi de recrutare a persoanelor pentru film, televiziune, teatru etc.;
- exploatarea jocurilor video, pe bază de monede.
Această clasă exclude:
- activităţi exercitate de către agenţiile artistice pentru obţinerea unor angajamente în teatru sau alte spectacole, vezi 74.87;
- alte activităţi recreative, inclusiv spectacole de circ sau activităţi ale şcolilor de dans, vezi 92.34

93 Alte activităţi de servicii personale

930 Alte activităţi de servicii

9301 Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor
Această clasă include:
- servicii de curăţare a produselor din textile şi blănuri;
- servicii de ridicare şi aducere a lenjeriei la spălat;
- servicii de curăţătorie chimică uscată;
- servicii de călcat;
- servicii de vopsire şi intensificare a culorilor;
- servicii de reparare de haine şi alte articole textile, cu condiţia ca acestea să se facă în cadrul curăţătoriilor;
- curăţarea covoarelor, a mochetelor, tapiţeriilor, draperiilor şi perdelelor, uscată şi umedă, efectuată la domiciliul clienţilor;
- închirierea textilelor, uniformelor şi altor obiecte similare, de către curăţătorii.
Această clasă exclude:
- repararea şi modificarea îmbrăcămintei etc., efectuată ca activitate independentă, vezi 52.74;
- închirierea îmbrăcămintei, alta decât uniformele de lucru, chiar dacă curăţirea acestor articole este o parte integrantă a activităţii, vezi 71.40

9302 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Această clasă include:
- serviciile efectuate de frizerii, coafuri şi cabinete de cosmetică.
Această clasă exclude:
- fabricarea perucilor, vezi 36.63

9303 Activităţi de pompe funebre şi similare
Această clasă include:
- servicii de înhumare şi incinerare a corpurilor umane sau animale;
- servicii conexe înhumării şi incinerării, cum sunt: îmbălsămarea corpurilor în vederea înhumării sau incinerării; servicii de incinerare şi înhumare, altele decât cele religioase, închirierea locurilor în capele;
- serviciile oferite de întreprinderile de pompe funebre; închirierea sau vânzarea locurilor de veci; întreţinerea mormintelor şi a mauzoleelor etc.
Această clasă exclude:
- activităţi de servicii religioase legate de funeralii, vezi 91.31

9304 Activităţi de întreţinere corporală
Această clasă include:
- activităţile care se referă la starea fizică bună, ca de exemplu: serviciile prestate de băile publice, saune, băi de aburi; solarii, staţiuni termale, instituţii de slăbire, instituţii de masaj, centre de întreţinere corporală (fitness).

9305 Alte activităţi de servicii personale n.c.a.
Această clasă include:
- activităţi de astrologie şi spiritism;
- activităţi ale agenţiilor matrimoniale;
- servicii ale lustrageriilor; hamalâc;
- servicii de parcare a vehiculelor de către alte persoane decât proprietarii acestora;
- servicii de îngrijire a animalelor de companie, cum ar fi: plimbatul, împerecherea, găzduirea şi dresajul;
- servicii ale organizaţiilor genealogice;
- exploatarea maşinilor şi aparatelor care oferă servicii personale pe bază de monezi, cum ar fi: lustruitoare de ghete, cântare, aparate de măsurare opresiunii sanguine etc.

P ACTIVITĂŢI ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODĂRII PARTICULARE

PA ACTIVITĂŢI ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODĂRII PARTICULARE

95 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale
Notă: Această diviziune este limitată strict la activităţile gospodăriilor, legate de angajarea de personal casnic, cum ar fi: servitoare, bucătărese, chelneri, valeţi, majordom, spălătorese, grădinari, portari, grajduri, şoferi, îngrijitori, guvernante, babysitter-e, meditatori, secretare etc. Personalul casnic angajat poate să declare activitatea angajatorului lor, cu ocazia recensămintelor sau anchetelor statistice, chiar dacă angajatorul este un individ.
Activităţile personalului angajat, sunt considerate non-market şi estimate conform cu costul de personal la nivel naţional. Aceste servicii nu pot fi asigurate de către firme.

950 Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare

9500 Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare
Această clasă include:
- activităţile personalului angajat în gospodăriile personale, cum sunt: bone, guvernante, bucătari, servitori, şoferi, grădinari, paznici, spălătorese, secretare şi alte persoane angajate în gospodăriile populaţiei.

96 Activităţi desfăşurate în gospodării private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu
NOTĂ: Această diviziune se limitează strict la activităţile gospodăriilor ca unităţi de producţie, care funcţionează la nivel de subzidenţă, producând bunuri mixte pentru hrană, adăpost şi îmbrăcăminte, pentru consum propriu.
Activităţile sunt prestate de către membrii gospodăriei şi nu implică personal din afară, angajat cu plată.
Totuşi, gospodăriile ca unităţi angajate în primul rând într-o activitate productivă (cu produse nedestinate pieţii) ca agricultura, sunt clasificate în categoria CAEN adecvată, privind agricultura şi nu în 96.

960 Activităţi desfăşurate în gospodării private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu

9600 Activităţi desfăşurate în gospodării private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu

97 Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii
NOTĂ: Această diviziune se limitează strict la activităţile gospodăriilor angajate, în primul rând, în combinaţii diverse de servicii de subzidenţă.
Activităţile sunt prestate de către membrii gospodăriei şi nu implică personal din afară, angajat cuplată.

970 Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii

9700 Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii

Q ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
NOTĂ: Această secţiune permite angajaţilor din organizaţiile extrateritoriale să declare activitatea angajatorului lor, în cadrul recensămintelor sau al studiilor (anchetelor), chiar dacă angajatorul este considerat în afara teritoriului economic al unei ţări (deşi în interiorul teritoriului geografic).

QA ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
Această clasă include:
- activităţile organizaţiilor şi organismelor internaţionale, ca de exemplu: Organizaţia Naţiunilor Unite şi instituţiile specializate; organismele regionale şi alte organizaţii; Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială etc.
Această clasă include, de asemenea:
- activităţile misiunilor consulare şi diplomatice, în cazul în care acestea sunt coordonate de către ţara unde sunt amplasate şi nu de ţara pe care o reprezintă.
Această clasă exclude:
- administrarea şi conducerea misiunilor diplomatice şi consulare în străinătate sau la birourile organizaţiilor internaţionale, vezi 75.21
TABEL DE CONVERSIE ÎNTRE CAEN ŞI CAEN rev. 1
PENTRU CODURILE CARE AU SUFERIT MODIFICĂRI

----------------------------------------------------------------------------------
|°°°°°°°|°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°|
| CAEN |°°CAEN°°|°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Tip modificare°°°°°°°°°°°°°°°|°°°Nivel°°°|
|°°°°°°°|°rev. 1°|°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°|
|°°°°°°°|°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°|°°°°°°°°°°°|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°°A°°°| | | |
|-------| A | Agregare (A + B) = A | Secţiune |
|°°°B°°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| C | B | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| D | C | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| E | D | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| F | E | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| G | F | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| H | G | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| I | H | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°°J°°°| | | |
|-------| I | Agregare + Recodificare (J + K) = I | Secţiune |
|°°°K°°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| L | J | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| M | K | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| N | L | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| O | M | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| P | N | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| R | O | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| S | P | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| T | Q | Recodificare | Secţiune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| DA | CA | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| DB | CB | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EA | DA | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EB | DB | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EC | DC | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ED | DD | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EE | DE | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EF | DF | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EG | DG | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EH | DH | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EI | DI | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°EJ°°°| | | |
|-------| DJ | Agregare + Recodificare (EJ + EK) = DJ |Subsecţiune|
|°°EK°°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EL | DK | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EM | DL | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EN | DM | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| EO | DN | Recodificare |Subsecţiune|
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 96* | Introducere | Diviziune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 97* | Introducere | Diviziune |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°021°°| | | |
|-------| | | |
|°°022°°| 020 | Agregare (021 + 022 + 024) = 020 | Grupă |
|-------| | | |
|°°024°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 023 | 015 | Recodificare | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°111°°| | | |
|-------| 111 | Agregare (111 + 112) = 111 | Grupă |
|°°112°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 113 | 112 | Recodificare | Grupă |
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 516* | 518 | Recodificare | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 517* | 519 | Recodificare | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 623 | Introducere | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°°642°°| | | |
|-------| | | |
|°°643°°| 642 | Agregare (642 + 643 + 644) = 642 | Grupă |
|-------| | | |
|°°644°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 960* | Introducere | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 970* | Introducere | Grupă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0111°°| | | |
|-------| | | |
|°0112°°| | | |
|-------| 0111 |Agregare (0111 + 0112 + 0113 + 0114) = 0111 | Clasă |
|°0113°°| | | |
|-------| | | |
|°0114°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0115°°| | | |
|-------| 0112 |Agregare (0115 + 0116) = 0112 | Clasă |
|°0116°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0117°°| | | |
|-------| 0113 |Agregare (0117 + 0118) = 0113 | Clasă |
|°0118°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0122°°| | | |
|-------| 0122 | Agregare (0122 + 0124) = 0122 | Clasă |
|°0124°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 0125 | 0124 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0126°°| | | |
|-------| | | |
|°0127°°| 0125 | Agregare (0126 + 0127 + 0128) = 0125 | Clasă |
|-------| | | |
|°0128°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0141°°| | | |
|-------| | | |
|°0143°°| 0141 | Agregare (0141 + 0143 + 0144) = 0141 | Clasă |
|-------| | | |
|°0144°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°0211°°| | | |
|-------| | | |
|°0212°°| | | |
|-------| 0201 | Agregare (0211 + 0212 + 0221 + 0222) = 0201 | Clasă |
|°0221°°| | | |
|-------| | | |
|°0222°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 0230 | 0150 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 0240 | 0202 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°1111°°| | | |
|-------| | | |
|°1112°°| 1110 | Agregare (1111 + 1112 + 1120) = 1110 | Clasă |
|-------| | | |
|°1120°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 1130 | 1120 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°1571°°| Detaliere | Clasă |
| 1570 |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°1572°°| Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°1598°°| | | |
|-------| 1598 | Agregare (1598 + 1599) = 1598 | Clasă |
|°1599°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°1725°°| | | |
|-------| 1725 | Agregare (1725 + 1726) = 1725 | Clasă |
|°1726°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°1831°°| | | |
|-------| 1830 | Agregare (1831 + 1832) = 1830 | Clasă |
|°1832°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°2710°°| | | |
|-------| 2710 | Agregare (2710 + 2735) = 2710 | Clasă |
|°2735*°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°2742°°| | | |
|-------| 2742 | Agregare (2742 + 2743) = 2742 | Clasă |
|°2743°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 2744 | 2743 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°2745°°| | | |
|-------| 2744 | Agregare (2745 + 2746) = 2744 | Clasă |
|°2746°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 2747 | 2745 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°2941°°| Detaliere | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 2940* |°°2942°°| Detaliere | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°2943°°| Detaliere | Clasă |
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
|°2952°°| | | |
|-------| 2952 | Agregare (2952 + 2956) = 2952 | Clasă |
|°2956°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 2957 | 2956 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°3511°°| | | |
|-------| 3511 | Agregare (3511 + 3513) = 3511 | Clasă |
|°3513°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°3512°°| | | |
|-------| 3512 | Agregare (3512 + 3514) = 3512 | Clasă |
|°3514°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°3531°°| | | |
|-------| 3530 | Agregare (3531 + 3532) = 3530 | Clasă |
|°3532°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°3611°°| | | |
|-------| 3611 | Agregare (3611 + 3616) = 3611 | Clasă |
|°3616°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°3612°°| | | |
|-------| 3612 | Agregare (3612 + 3617) = 3612 | Clasă |
|°3617°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°4012°°| Detaliere | Clasă |
| 4012* |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°4013°°| Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°4021°°| Detaliere | Clasă |
| 4020* |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°4022°°| Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°4031°°| | | |
|-------| 4030 | Agregare (4031 + 4032) = 4030 | Clasă |
|°4032°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°4521°°| | | |
|-------| 4521 | Agregare (4521 + 4525) = 4521 | Clasă |
|°4525°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 4526 | 4525 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°5021°°| | | |
|-------| 5020 | Agregare (5021 + 5022) = 5020 | Clasă |
|°5022°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°5041°°| | | |
|-------| 5040 | Agregare (5041 + 5042) = 5040 | Clasă |
|°5042°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5161* | 5181 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5162* | 5182 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5163* | 5183 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°5184°°| Detaliere + Recodificare | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5164* |°°5185°°| Detaliere + Recodificare | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°5186°°| Detaliere + Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5165* | 5187 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5166* | 5188 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 5170* | 5190 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°5511*°| | | |
|-------| 5510 | Agregare (5511 + 5512) = 5510 | Clasă |
|°5512*°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°5541°°| | | |
|-------| 5540 | Agregare (5541 + 5542) = 5540 | Clasă |
|°5542°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 6230 | Introducere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°6411°°| | | |
|-------| 6411 | Agregare (6411 + 6412) = 6411 | Clasă |
|°6412°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 6413 | 6412 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°6421°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6422°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6423°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6424°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6431°°| 6420 | Agregare | Clasă |
|-------| | (6421 + 6422 + 6423 + 6424 + 6431 + 6432 + 6433 + 6441 + 6442) |-----------|
|°6432°°| | = 6420 | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6433°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6441°°| | | Clasă |
|-------| | |-----------|
|°6442°°| | | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°7221°°| Detaliere | Clasă |
| 7220* |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°7222°°|Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 7483* | 7485 | Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°7486°°| Detaliere + Recodificare | Clasă |
| 7484* |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°7487°°| Detaliere + Recodificare | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°7531°°| | | |
|-------| 7530 | Agregare (7531 + 7532) = 7530 | Clasă |
|°7532°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°8011°°| | | |
|-------| 8010 | Agregare (8011 + 8012) = 8010 | Clasă |
|°8012°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°8021°°| | | |
|-------| 8021 | Agregare (8021 + 8022) = 8021 | Clasă |
|°8022°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°8023°°| | | |
|-------| 8022 | Agregare (8023 + 8024) = 8022 | Clasă |
|°8024°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
|°8031°°| | | |
|-------| 8030 | Agregare (8031 + 8032) = 8030 | Clasă |
|°8032°°| | | |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°9001°°| Detaliere | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| 9000* |°°9002°°| Detaliere | Clasă |
| |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°9003°°| Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°9233°°| Detaliere | Clasă |
| 9233 |--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| |°°9234°°| Detaliere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 9600* | Introducere | Clasă |
|-------+--------+----------------------------------------------------------------+-----------|
| ---- | 9700* | Introducere | Clasă |
---------------------------------------------------------------------------------------------

NOTĂ
. *) indică o modificare generată de o schimbare în structura NACE Rev. 1.1 faţă de NACE Rev. 1
. toate celelalte modificări au fost generate de diferenţele de structură dintre CAEN ('97) şi NACE Rev. 1

Data adoptarii în Senat: Data adoptarii în Camera Deputa?ilor:

Data promulgarii: 11/29/2002

Data intrarii în vigoare: 12/13/2002